Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | PRINT | SITEMAP |

Psykiatrien i Region SyddanmarkTil forsiden


Alarmsystemer er nu godkendt

Arbejdstilsynet har efter et besøg 6. juni givet Psykiatrien i Region Syddanmark et strakspåbud om at rette på forhold omkring alarmsystemet på Psykiatrisk Afdeling Odense, der skal sikre medarbejderne i forbindelse med krisesituationer. Påbuddet er nu imødekommet, ligesom der arbejdes med forebyggelse af de situationer, der kan føre til alarm.

Medarbejderne på Psykiatrisk Afdeling Odense har flere gange i det forgangne år oplevet, at alarmsystemet har været ustabilt, således at det periodevist ikke har været muligt at tilkalde hjælp, eller at alarmen ikke har henvist til det rigtige sted på afdelingen.

I forbindelse med et besøg på Psykiatrisk Afdeling Odense den 6. juni udstedte Arbejdstilsynet derfor et strakspåbud til Psykiatrien i Region Syddanmark om at rette op på forholdene omkring alarmsystemet. Påbuddet er imødekommet, og Arbejdstilsynet har den 17. juni været på kontrolbesøg og sikret sig, at problemerne omkring alarmsystemet nu er løst på en tilfredsstillende måde.

- Vi er glade for, at Arbejdstilsynet er tilfreds med vores løsning af problemet og har givet en positiv tilbagemelding på, at der i forbindelse med kontrolbesøget ikke er konstateret nogle arbejdsmiljøproblemer. Men vi vil selvfølgelig fortsat have ekstra opmærksomhed omkring systemet og være i tæt kontakt med leverandøren, siger administrerende sygehusdirektør i Psykiatrien i Region Syddanmark, Charlotte Rosenkrantz Josefsen.

Der har igennem en længere periode været daglig kontakt mellem psykiatrisygehusets serviceafdeling og leverandøren. Her har teknikken og de automatiske elektroniske tilbagemeldinger fra systemet været gennemgået. Dette arbejde fortsætter indtil videre, så der er fuld sikkerhed for, at systemerne virker. Desuden afholdes der løbende møder mellem medarbejdere, arbejsmiljøorganisation, afdelingsledelse og repræsentanter fra leverandøren, hvor der samles op på eventuelle problemer.

- Vores alarmer skal selvfølgelig virke, så medarbejderne kan føle sig sikre, og arbejdsmiljøet er i orden. Vi arbejder med et område, hvor der blandt andet er høj risiko for vold fra patienterne, og derfor må vi aldrig gå på kompromis med kvaliteten af de systemer, der skal være med til at understøtte medarbejdernes sikkerhed, siger Charlotte Rosenkrantz Josefsen.

 

Fakta:
Alle medarbejdere på Psykiatrisk Afdeling Odense og de øvrige afdelinger i psykiatrisygehuset skal bære personbårne alarmer, når de er på arbejde. Det er små alarmbrikker, der giver mulighed for at tilkalde hjælp i krisesituationer – eksempelvis hvis en udadreagerende patient er til fare for sig selv eller andre.  Det nuværende alarmsystem er for to år siden opdateret til nyeste standard med displays, der viser alarmsted og mulighed for at registrere unikke alarmbrikker til den enkelte medarbejder. Alle alarmer testes dagligt før brug af den enkelte medarbejder. Der har gennem de seneste to måneder været registreret en enkelt fejl på alarmsystemet.

Derudover arbejder psykiatrisygehuset løbende med forebyggelse af krisesituationer ved eksempelvis kurser i konflikthåndtering, deeskalering og vidensdeling blandt personalet, således at behovet for at anvende alarmerne minimeres.yderligere oplysninger fås hos:
  • Charlotte Rosenkrantz Josefsen, adm. sygehusdirektør, Psykiatrien i Region Syddanmark. Tlf. 29177035

Siden er sidst opdateret 20-6-2016Psykiatrien i Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 25, bygning P | 7100 Vejle | Kontakt | Tilgængelighedserklæring