Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | PRINT | SITEMAP |

Psykiatrien i Region SyddanmarkTil forsiden


Psykiatrien i Region SyddanmarkpilOM OSpilPressepilPressemeddelelserpilJuni 2016pilKommuner og region vil sikre psykiske sårbare hjælp til at blive i job

Kommuner og region vil sikre psykiske sårbare hjælp til at blive i job

De tre sønderjyske kommuner, Tønder, Sønderborg og Aabenraa, er gået sammen med Psykiatrien i Region Syddanmark omkring et projekt, der skal sikre sårbare borgere bedre hjælp på tværs af sektorer.

Ofte oplever borgere for stor forskel på behandlingen i det offentlige – både sprog og holdning kan stikke i hver sin retning: I kommunens jobcenter er ønsket, at borgeren skal afsted i job så hurtigt som muligt. I den regionale psykiatri er holdningen måske, at borgeren skal have ro og ikke presses for hurtigt.
Nu skal der i højere grad lyttes til borgerens ønske, og region og kommune skal vise fælles retning.

Temadag i Tønder
 
Temadag i Tønder med borgere, kommuner, region og samarbejdspartnere. Foto: Jane Ohlsen.Tekst: Hanne Kopp - flere fotos kan fås på mail: hanne.kopp@rsyd.dk Fælles retning og fælles plan
Regionen og kommunerne vil i samarbejde med borgeren strikke et særligt forløbsprogram sammen, der skal sikre, at region og kommune arbejder mere effektivt og målrettet. Programmet skal samtidig sikre, at borgeren med angst og depression kan komme i arbejde igen.

Sygeplejerske Bente Pedersen er projektleder og skal koordinere samarbejdet på tværs:

-Borgeren skal føle sig forstået og ligeværdig inddraget. Vi skal have et forløb, som er borgerens forløb, som bliver lavet ud fra borgerens ønske, og som skaber sammenhæng i behandlingen, fortæller Bente Pedersen. 

Forleden var der indbudt til temadag i Tønder med godt 100 deltagere. Både borgere, medarbejdere fra de tre kommuner, den ambulante lokalpsykiatri og regionens døgnpsykiatri kom med input til, hvordan samarbejdet på tværs kan blive bedre – og hvordan man bedst fastholder borgeren i arbejde.

En fight med kommunen
22-årige Christoffer Garde fra Nyborg deltog på temadagen med et oplæg. Han fik diagnosen skizofreni for tre år siden og har oplevet, hvor svært det kan være at komme i gennem og få den fornødne hjælp.

-Jeg oplevede at få tilbud fra kommunes jobcenter, som jeg ikke kunne bruge. Det var først, da jeg fik en ny sagsbehandler, som lyttede til mig, og som turde tænke ud af boksen, at jeg følte mig forstået. Som psykisk sårbar skal du ikke føle, at du hele tiden skal tage en fight med en person, der faktisk er ansat til at hjælpe dig. Det handler om at lytte og forstå. Om det sprog, der bruges, og så handler det om tillid.

Christoffer pointerer, at han gerne vil tage en uddannelse, men at risikoen for at falde ud er til stede, hvis han ikke oplever sig forstået. Hans ønske er at tage en to årig HF for så derefter at læse psykologi. I dag arbejder han i en SFO, og han føler, at hans ønsker i højere grad bliver imødekommet.   
Christoffers input vil nu sammen med de andre deltagere blive samlet, og der skal laves et forløbsprogram, der sikrer bedre koordinering og samarbejde på tværs.

I september følges op med en workshop, hvor borgernes perspektiver samles med de faglige input, og derefter vil et mere konkret forløbsprogram med mål og handleplaner blive udarbejdet.
Ønsket er også at involvere de praktiserende læger.

Fakta:
Projekt ”rehabilitering og recovery i Sønderjylland” er støttet af Social- og Sundhedsstyrelsen med 1,6 mio. kr. Første fase løber i 2016. Det er muligt derudover at søge projektmidler til implementering af selve forløbsprogrammet i 2017.

Formålet er at sikre, at borgere med angst og/eller depression hurtigere opnår det bedst tænkelige funktionsniveau i hverdagslivet og en større grad af arbejdsfastholdelse.

Der udvikles et forløbsprogram, hvor borgere inddrages aktivt i processen og er med til at træffe beslutningerne. 
Målgruppen er borgere mellem 30-65 år med angst og/eller depression og som samtidig er i sygedagpengeforløb, jobafklaringsforløb eller kontanthjælpsmodtagere.

I september 2015 var 173 patienter (mellem 30-65 år) fra de tre kommuner i ambulant behandling med angst og/eller depression. I juli, august og september 2015 var der i gennemsnit ca. 10 indlagte borgere med pågældende diagnose med bopæl i de tre kommuner. De tre kommuner har samlet set 287 borgere i jobafklaringsforløb, 1.374 borgere i sygedagpengeforløb over 4 uger, og 2.116 aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. (opgjort juli og august 2015).

Det vurderes, at målgruppen er sammensat af 60 % kvinder og 40 % mænd.

Ifølge national undersøgelse (Sundhedsstyrelsens publikation Sygdomsbyrden i DK) er angst den sygdom, der er årsag til det største produktionstab, og depression den femtestørste årsag blandt 20 andre sygdomme.


  
 

 Yderligere oplysninger fås hos:
  • Projektleder og sygeplejerske Bente Pedersen, Psykiatrien i Region Syddanmark, mobil 20 58 05 44 Christoffer Garde, EN-AF-OS ambassadør, mobil 41 23 84 10
  • Tovholder Anette Bruun Smidt, Tønder Kommune, mobil 51 23 01 57 Tovholder Hans Henrik Meulengracht, Aabenraa Kommune, mobil 30 46 29 15
  • Tovholder Mette Bruun Pedersen, Sønderborg Kommune, mobil 27 90 59 32

Siden er sidst opdateret 14-6-2016Psykiatrien i Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 25, bygning P | 7100 Vejle | Kontakt | Tilgængelighedserklæring