Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | PRINT | SITEMAP |

Psykiatrien i Region SyddanmarkTil forsiden


Psykiatrien i Region SyddanmarkpilOM OSpilPressepilNyheder fra psykiatrisygehusetpilNaboer spurgte ind til P-pladser til borgermøde om fælles sundhedshus i Kolding

Naboer spurgte ind til P-pladser til borgermøde om fælles sundhedshus i Kolding

En halv snes borgere og repræsentanter fra Bedre Psykiatri i Kolding var mødt op i kantinen på Låsbyhøj, da Kolding Kommune og Region Syddanmark inviterede til møde om et kommende fælles sundhedshus i den gamle bygning på bakken mellem Vejlevej og Nørregade i Kolding.

Borgermøde - Lokalpsykiatri Kolding

Borgermødet fandt sted onsdag 1. juni 2016 kl. 16-18. Tekst og foto: Hanne Kopp


Kolding Kommune og Region Syddanmark vil samle flere kommunale aktiviteter til udsatte borgere og den regionale lokalpsykiatri i et fælles sundhedshus i Låsbyhøj i Kolding. Og forud for planlægningsprocessen med brugergrupper, tegninger og indretning af huset, ønskede kommune og region at komme i kontakt med de nærmeste naboer og høre deres eventuelle bekymringer og spørgsmål. 


Lis Ravn Ebbesen, formand for Social- og Sundhedsudvalget i Kolding Kommune, bød velkommen:


- Alle undersøgelser viser jo at Holberg har ret: De siger Jeppe drikker men hvorfor drikker Jeppe. Mange med psykiske lidelser selvmedicinerer sig selv med hash eller alkohol – og bliver derfor behandlet både i region og kommune. Samlingen på Låsbyhøj giver bedre service og mulighed for én fysisk indgang. Kvaliteten i tilbuddene bliver også hævet når fagpersonalet sidder fysisk tæt på hinanden, og kan drage nytte af hinandens kompetencer og viden i konkrete borgerforløb, sagde Lis Ravn Ebbesen (SF).


Styrker samarbejdet på tværs
Region Syddanmark har som en del af psykiatriplanen besluttet at oprette lokalpsykiatrier i de fleste større byer i regionen, og Lokalpsykiatri Kolding bliver regionens 13. og sidste lokalpsykiatri.


-Vi er glade for, at Kolding Kommune vil flytte ind sammen med os. Det betyder nemlig, at vi kan skærpe samarbejdet på tværs af region og kommune og sikre borgerne en fælles indgang. Det vil komme nogle af de mest sårbare borgere i Kolding-området til gavn, sagde Region Syddanmarks Psykiatri- og Socialudvalgsformand Thies Mathiasen (DF).


De mange repræsentanter for både region og kommune, som deltog i borgermødet og præsenterede deres funktion, påpegede netop udbygning af det eksisterende samarbejde som en fordel. Det, at man sidder i samme hus, kan forbedre det regionale og kommunale samarbejde, og det bliver også nemmere for borgerne, der ikke længere skal møde op flere forskellige steder.


I dag har både region og kommune flere snitflader – blandt andet i forhold til patienter med psykisk sygdom og samtidigt misbrug.

Borgermøde - Lokalpsykiatri Kolding


Spørgelyst om p-pladser
Efter en gennemgang af husets kommende funktioner var der spørgerunde med mulighed for at høre ind til eventuelle bekymringer. 


Naboerne startede med at pointere, at de intet havde i mod de borgere, som vil få deres daglige gang omkring Låsbyhøj – tværtimod hilste de dem meget velkommen. De var interesserede i at høre, hvor meget aktivitet og trafik de kan forvente – hvor mange borgere og medarbejdere er der tale om? - for i dag oplever mange beboere allerede udfordringer med at finde p-pladser omkring Nørregade.


Region Syddanmark og Kolding Kommune har i forvejen planlagt at skabe flere p-pladser omkring Låsbyhøj ved at inddrage et græsareal foran bygningen samt nedrive en tilbygning. Kommunen lovede at være særlig opmærksom på, om der kunne gøres yderligere i nærområdet.


Allerede i denne uge begynder en designproces, hvor de kommende medarbejdere i fællesskab skal arbejde med indretning og godt naboskab. Derefter skal man finde den entreprenør, der skal renovere bygningen, en ombygning, der forventeligt begynder ved udgangen af 2017.

Låsbyhøj i Kolding


Fakta:
Låsbyhøj vil blive ombygget til et fælles sundhedshus for Kolding Kommune og Region Syddanmark.


Der vil være indflytning i 2019.


I det 5000 kvadratmeter store hus vil der være følgende aktiviteter:


Fra Region Syddanmark: Lokalpsykiatri Kolding med ambulant behandling samt udredningssamtaler/forløb med udkørende sygeplejersker, psykologer, socialrådgivere, ergoterapeuter, læger, studerende og sekretariat. Desuden forløbskoordinator for patienter med både psykisk sygdom og misbrug. Ca. 35-40 medarbejdere. 


Kolding Kommunes funktioner i Låsbyhøj: Kolding Misbrugscenter, hjemmestøtte til sindslidende, børnefamiliehuset, ungekontakten og Projekt Revance, som er Kolding Kommunes tilbud til personer med sindslidelse, fysisk lidelse, misbrug, indvandrere, flygtninge med PTSD eller personer med psykisk og/eller fysisk handicap, der har svært ved at passe et job eller uddannelse. Omkring 150-200 medarbejdere.

I dag bruges Låsbyhøj til rehabiliterings- og akutcenter for borgere i Kolding Kommune.
Borgermødet fandt sted onsdag 1. juni 2016 kl. 16-18. 


Siden er sidst opdateret 2-6-2016Psykiatrien i Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 25, bygning P | 7100 Vejle | Kontakt | Tilgængelighedserklæring