Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | PRINT | SITEMAP |

Psykiatrien i Region SyddanmarkTil forsiden

Temadag i sanseintegration

Psykiatrien i Region Syddanmark holdt forleden en temadag om sanseintegration, hvor hovedparten af deltagerne var ergoterapeuter. En af foredragsholderne var den amerikanske ergoterapeut Tina Champagne, som har inspireret mennesker over hele verden.

Øget velvære og psykisk sundhed
Metoderne ser ud til at virke. Tina Champagne havde utallige eksempler på, hvordan hun ved at tilbyde og bruge stimulerende og beroligende metoder kunne forbedre patienternes – både voksne og børns - psykiske og fysiske tilstand. Hvordan sansestimuli kan sænke et indre spændingsniveau og øge både den mentale og fysiske sundhed. Hvordan krop og sind hænger sammen.

En kvinde, der havde været deprimeret i mange år, kom under Tina Champagnes vinger, og efter et stykke tid kom kvinden til Champagne og berettede, at ”der var ved at ske noget. Hun vidste ikke hvad, præcist. Men hun fik det langsomt bedre. Og det havde noget med sanseintegrationen, og de tilbud hun fik, at gøre”.

Temadag om sanseintegration i Kolding
 Temadag om sanseintegration blev holdt i Kolding, onsdag 9. marts 2016, og flere end 60 medarbejdere i Psykiatrien i Region Syddanmark var mødt op. Tekst og foto: Hanne Kopp

Brug for det i en tid med fokus på tvang
I Psykiatrien i Region Syddanmark er der ansat 79 ergoterapeuter. Deres primære kompetencer er netop at kunne tilbyde den form for tilbud med forskellige former for sanseintegration og sansestimuli.
Og lige nu er der stor efterspørgsel på netop den form for kompetence i psykiatrisygehuset, i en tid, hvor det i høj grad handler om at finde alternativer til og forebyggelse af konflikter af tvang.
 

Alle psykiatriske afdelinger i Danmark har et mål om, at brugen af tvang overfor psykiatriske patienter skal være halveret inden 2020 – og i Region Syddanmark har man sat sig det mål, at det allerede skal ske ved udgangen af 2018.  Derfor er der brug for alle gode initiativer, der kan have en forebyggende effekt. Og det er der meget, der tyder på, at netop sanseintegrationen kan.
 Temadag om sanseintegration i Kolding

I forbindelse med det øgede fokus er der etableret sanserum på de fleste afdelinger i sygehuset, og alle afdelinger er efterhånden begyndt at gøre mere og mere brug af metoder med sansestimuli og sanseintegration.

Temadag om sanseintegration i Kolding

Temadag om sanseintegration i Kolding

Temadag om sanseintegration i Kolding

Temadag om sanseintegration i Kolding

Temadag om sanseintegration i Kolding

Fakta
Temadagen om sansemodulation blev udbudt under kompetenceudviklingsplanen 2015-18, som et led i planen om at uddanne og kompetenceudvikle medarbejdere i Psykiatrien i Region Syddanmark indenfor forebyggelse af konflikter og tvang.


Tina Champagne har skrevet bogen Sensory Modulation and environment og udgivet flere artikler om sansemodulation, herunder sansemodulation og tvang i psykiatrien.
Hun arbejder som program direktør i Northhampton, USA og er en anerkendt international konsulent.
 

Interview: Patienterne tager selv kuglevesten på - de ved, det hjælper

Heidi Brask Eneberg og Didde Nygaard Hansen arbejder på P7 på Psykiatrisk Afdeling Middelfart. De er begge Social- og Sundhedsassistenter og arbejder også begge med sanseintegration. Som et led i implementeringen af den engelske model Safewards er de tovholder for modellens ene intervention, der hedder ”beroligende metoder”, som netop handler om at finde alternativer, der kan virke beroligende på patienter. De har flere gange oplevet, at de har været med til at forhindre en tvangsfiksering, ved at tilbyde patienterne andre alternativer, såsom kugledyner, massage mm. De fortæller, at patienterne selv er begyndt at tage kugleveste på – deres oplevelse er, at patienterne selv har erfaret, at det hjælper og virker beroligende.
Didde og Heidi P7 i Middelfart

P7 er et retspsykiatrisk afsnit, og her er patienterne ofte indlagte over en længere periode. Det gør, at medarbejderne får mulighed for bedre at lære patienterne at kende, og den gode relation gør, at de bedre ved, hvad der virker på den enkelte. På afsnittet bruger de ball sticks massage, musicure, kolde og varme omslag, isterninger, chili, kugledyner og kugleveste.   

Safewardskasse med beroligende metoder til alle afdelinger
I efteråret 2015 fik alle afdelinger i sygehuset en stor kasse tilsendt med indhold, der kunne inspirere og støtte op om forebyggelsesarbejdet. Kassen indeholdt blandt andet skriveblokke, bolde, massageolie, kalejdoskop, musikpude med musicure, tyggegummi osv.
Safewards implementeres i hele psykiatrisygehuset. Det er en engelsk metode med ti interventioner, der bl.a. handler om, at patienter og medarbejdere skal få et bedre kendskab og forhold til hinanden. Den 8. intervention handler om beroligende metoder. Læs mere om Safewards. 
 

Safewards kasse
 

Sanseprofil
Sanseintegration handler blandt om, at man skal finde ud af, hvad der virker på patienten og hvad den enkelte kan lide. Til hjælp kan man bruge en såkaldt Sensory profile test, der kan måle patienternes reaktion i forskellige situationer - samt hvad der virker positivt eller negativt på den enkelte patient. Testen består af en række spørgsmål, og med den kan der laves en individuel sanseprofil.  Ud fra sanseprofilen tilrettelægges den rigtige intervention for patienten.
 

Ergoterapeut Charlotte Andersen fra Lokalpsykiatri Aabenraa har arbejdet med sanseprofilen i flere år – først i Augustenborg og siden i Aabenraa – og har lavet flere forskningsprojekter på profilen. Hun er ikke i tvivl om, at modellen virker. Hun har undervist de fleste ergoterapeuter i psykiatrisygehuset i modellen, og oplever mange eksempler på, at det kan gøre en stor forskel at have fokus på sanseprofiler. Aktuelt er hun i gang med et pilotprojekt i Lokalpsykiatri Aabenraa, hvor unge modtager psykoedukation om sanserne i forbindelse med, at de får lavet en sanseprofil. Projektet er en forløber for at større forskningsprojekt, der starter til august, støttet af Helsefonden.
 

 

 

 

 


Siden er sidst opdateret 15-3-2016Psykiatrien i Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 25, bygning P | 7100 Vejle | Kontakt | Tilgængelighedserklæring