Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | PRINT | SITEMAP |

Psykiatrien i Region SyddanmarkTil forsiden

Psykiatrien i Region SyddanmarkpilOM OSpilPressepilPressemeddelelserpilMarts 2016pilMålet er tilfredse patienter og pårørende

Målet er tilfredse patienter og pårørende

Patienter og pårørende er generelt tilfredse med syddansk psykiatri, men der er områder, som kan blive bedre. Det viser den landsdækkende patienttilfredshedsundersøgelse (LUP), der blev gennemført i Psykiatrien i Region Syddanmark i efteråret 2015.

Knap 3.700 patienter og pårørende deltog i undersøgelsen. Svarprocenten er steget i langt de fleste afdelinger. Det skyldes ikke mindst en målrettet indsats fra medarbejderside. Det er et centralt mål for sygehuset at opnå en svarprocent på mindst 60.

– Spørgeskemaet giver os vigtig indsigt i, hvordan patienten og de pårørende oplever mødet med psykiatrien.  Derfor er målet at få så mange svar, som muligt, i hus, fortæller sygeplejefaglig direktør i Psykiatrien i Region Syddanmark, Ole Ryttov.

Tager udfordringen op

 Psykiatrien i Region Syddanmark tager nu hul på opfølgningsarbejdet.

– Vi vil gerne sætte barren højt, fortsætter Ole Ryttov: – Vi har valgt at sætte fokus på de områder, som vi ved, patienter og pårørende oplever som centrale for oplevelsen af patientforløbet.

Omdrejningspunktet er sygehusets patient- og pårørendepolitik, hvor der er sat nye mål for tilfredsheden på udvalgte områder. Koblingen mellem patient- og pårørendepolitikken og tallene i LUP understøtter en indsats, som løbende kan måles og justeres.

Samarbejdet med patienter og pårørende

Et af indsatsområderne er samarbejdet med patienter og pårørende. Oplevelsen af, at det sundhedsfaglige personale lytter og supplerer behandlingen med hjælp-til-selvhjælp – også med henblik på tiden efter udskrivelsen.

LUP-resultatet viser, at de ambulante patienter i højere grad, end de indlagte patienter, oplever at blive medinddraget. Der er dog rum for forbedringer i forhold til begge patientgrupper og deres pårørende.

Understøttelse af dialogen

Formidlingen af viden er en forudsætning for, at patienten kan være med til at tage beslutninger om eget forløb, ud fra et informeret grundlag.

Viden om psykisk sygdom og livsstil er et særligt indsatsområde. Undersøgelsen peger på, at der er behov for mere information om sundhed og forebyggelse – også blandt forældrene til de børne- og ungdomspsykiatriske patienter.

– Det er et område, vi er meget opmærksomme på, fortæller Ole Ryttov. – Vi er bl.a. i gang med at implementere en fælles platform for patient- og pårørendekommunikationen, www.MinVej.dk – med en ligeværdig vægtning af behandling og forebyggelse.

Fakta om LUP

LUP-Psykiatri er en national spørgeskemaundersøgelse, der gennemføres årligt på vegne af de fem regioner og Danske Regioner. Hvert tredje år inkluderer undersøgelsen også pårørendes oplevelser.

Se rapporter her (rapport for 2015 offentliggøres mandag den 14. marts 2016)

Yderligere oplysninger fås hos sygeplejefaglig direktør Ole Ryttov, Psykiatrien i Region Syddanmark, mobil: 3059 2793.


Siden er sidst opdateret 14-3-2016Psykiatrien i Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 25, bygning P | 7100 Vejle | Kontakt | Tilgængelighedserklæring