Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | PRINT | SITEMAP |

Psykiatrien i Region SyddanmarkTil forsiden


Psykiatrien i Region SyddanmarkpilOM OSpilPressepilPressemeddelelserpilMarts 2016pilUddannelse af medarbejdere skal virke på patienterne

Uddannelse af medarbejdere skal virke på patienterne

I 2015 var der ikke mindre end 1817 deltagere, der benyttede sig af en eller anden form for uddannelsesaktivitet under kompetenceudviklingsplanen i Psykiatrien i Region Syddanmark.

Én af dem var Lene Christensen. Hun arbejder på Psykiatrisk Afdeling Middelfart og gennemførte efteruddannelsen for Social- og Sundhedsassistenter sidste år. På uddannelsen var der bl.a. fokus på tvang, etiske dilemmaer og patienter med misbrug.

Større faglig ballast
Lene Christensen føler sig nu bedre klædt på til rent fagligt at turde stille spørgsmål til arbejdsgange og måder at gøre tingene på:

- Jeg føler, jeg har en større faglig ballast at stille spørgsmål ud fra. Det er vigtigt, at vi kan tilbyde patienter den bedst mulige behandling, og det er i den sammenhæng vigtigt at få genopfrisket den faglighed og viden, vi har og bringe ny viden med tilbage på afdelingen, siger Lene Christensen.

I 2015 har 24 social- og sundhedsassistenter gennemført regionens nye efteruddannelse i psykiatri. Der er stor efterspørgsel på uddannelsen, og et nyt hold er startet op i januar måned i år.

Relationer og samarbejde er vejen frem
Der er blevet udbudt en række forskellige kurser, der alle skal være med til at sikre effekt i forhold til forebyggelse af tvang, som er en af psykiatrisygehusets store indsatser i disse år. Kurserne skal øge fokus på nedtrapning af konflikter, involvering af patienten samt give medarbejderne flere faglige redskaber i forhold til forebyggelse af tvang etc.

-Vi ved, at jo bedre vi kender patienterne og lytter til deres behov, jo bedre er muligheden for at give den bedste behandling. Relationer og samarbejde er med andre ord vejen frem. Vi skal spørge, hvad der virker for patienten, kassere det der ikke virker og lade os inspirere af nye tiltag og ny viden. Det er rigtig godt at se, at så mange, på tværs af hele psykiatrisygehuset, benytter sig af tillbuddet om fornyede kompetencer, siger sygeplejefaglig direktør Ole Ryttov.

Aktiviteterne er udbudt til alle faggrupper og afdelinger.

Flere former for undervisning
Der er lagt vægt på, at undervisningen skal være til mindst mulig gene for den daglige drift, så derfor er dele af undervisningen lagt i forbindelse med obligatoriske møder, undervisning har været lokalt eller i form af e-læring. Det gælder fx i forhold til den nye psykiatrilov, hvor der også var ændringer i forhold til tvang, og hvor der er lavet et e-læringskursus.

Andre gange er ambassadører på afdelingerne blevet uddannet til at formidle den nye viden til kollegerne.

Løbende vil der blive fulgt op på de forskellige kurser og på implementeringen af disse, så man kan følge, hvordan den ny viden bliver implementeret på afdelingerne og får en effekt på patientbehandlingen.

Fakta om planen
I forbindelse med at Sundheds- og Ældreministeriet og de danske regioner i 2014 indgik den såkaldte partnerskabsaftale om nedbringelse af tvang, besluttede regionsrådet at bevillige 43 mio. kr. til kompetenceudvikling af psykiatriens medarbejdere. Kompetenceudviklingsplanen 2015-18 så dagens lys.

Det er en plan, der muliggør forskellige aktiviteter i form af uddannelse, kurser, projekter, e-læring, netværksdage mm.

Målsætningen er bl.a., at brugen af tvang halveres, at kompetenceudvikling øges for alle faggrupper og over hele regionen, at rekruttering og fastholdelse er succesfuld samt inddragelse af patienter, fx i opfølgningen på en tvangsepisode.

Blandt kurserne kan nævnes: Etik i forhold til tvang, konflikthåndtering, sanseintegration, patient-empowerment mm. I 2016 vil der bl.a. være fokus på kurser indenfor arbejdsmiljø og gruppeterapi til pakkeforløb.  

Der er omkring 2600 medarbejdere i Psykiatrien i Region Syddanmark. Selvom flere medarbejdere kan have deltaget i flere kurser i løbet af året, kan man ud fra antallet af 1817 deltagere konkludere, at mange har taget imod tilbuddet om kurser og uddannelse.

Psykiatrisygehusets Videns- og Kompetenceudviklingsråd har ansvaret for kompetenceudviklingen på tværs af sygehuset. Rådet mødes 4-5 gange om året, hvor de kvalificerer og drøfter, hvilke kurser, der er behov for i afdelingerne, og hvad der er behov for i forhold til at løfte en given opgave.Yderligere oplysninger fås hos:
  • Sygeplejefaglig direktør Ole Ryttov, Psykiatrien i Region Syddanmark, mobil 9944 4803
  • Social- og sundhedsassistent Lene Christensen, Psykiatrisk Afdeling Middelfart, mobil 9944 8270

Siden er sidst opdateret 2-3-2016Psykiatrien i Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 25, bygning P | 7100 Vejle | Kontakt | Tilgængelighedserklæring