Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | PRINT | SITEMAP |

Psykiatrien i Region SyddanmarkTil forsiden


Mere forskning i spiseforstyrrelser

Hvad betyder behandling, lange indlæggelser, psykoterapi mm for livskvaliteten hos patienter med nervøs spiseforstyrrelse? Og hvordan kan man sikre en pålidelig målemetode, når man skal undersøge det?
Det er nogle af de spørgsmål, som ph.d. og specialeansvarlig overlæge ved Center for Spiseforstyrrelser, René Klinkby Støving, i de kommende år skal undersøge nærmere, og han har netop modtaget 1.855.000 kr. af Jascha Fonden til at finde ud af det.

Center for spiseforstyrrelser behandler patienter med svær anorexia nervosa fra hele landet og har forsket i sygdommen gennem flere årtier. For nylig publicerede centeret resultaterne af et mangeårigt projekt, der viser, at den høje dødelighed ved anorexia nervosa falder markant, når behandlingen centraliseres og specialiseres.

Centeret har i mange år interesseret sig for livskvalitet, da biomedicinske effektmål ikke kan stå alene. I nogle tilfælde kan en behandling resultere i forringet livskvalitet, selvom den er forbundet med forbedringer i biomedicinske parametre. Der kan f. eks. være bivirkninger ved psykofarmakologisk behandling, ligesom psykoterapi, indlæggelser og tvangsbehandling påvirker den samlede sygdomsbyrde både positivt og negativt. Langvarige - i de sværeste tilfælde, årelange - indlæggelser har i sig selv negative konsekvenser.

Ud over beslaglæggelsen af ressourcer i sundhedsvæsenet, medfører indlæggelserne indgriben i patientens hverdag med tab af sociale netværk og kompetencer. International forskning tyder på, at indlæggelser ud over den livreddende somatiske behandling på længere sigt ikke medfører et bedre forløb eller en lavere dødelighed. Derfor er der behov for at udvikle metoder til vurdering af helbredstilstanden, som inddrager patientens egen opfattelse.

Forskergruppen med René Klinkby Støving i spidsen har afdækket svagheder i de gængse målemetoder. Hvis målinger af livskvalitet indgår i vurderingen af en behandling, er det afgørende, at målemetoderne er pålidelige. For at kunne måle ændringer i livskvalitet under en given behandling, kræves, at spørgeskemaet er udviklet til den specifikke patientgruppe. Det er netop formålet med projektet, som er støttet af Jascha Fonden .

 

Fakta:
Center for Spiseforstyrrelser har siden oprettelsen i 1993 behandlet ca. 1600 patienter med spiseforstyrrelser.

Center for Spiseforstyrrelser er et formaliseret samarbejde mellem to afdelinger på Odense Universitetshospital og to afdelinger i Psykiatrien i Region Syddanmark:


Pædiatrisk Afdeling H, OUH
Endokrinologisk Afdeling M (Ernæringsklinikken), OUH
Børne- og Ungdomspsykiatri Odense

Psykiatrisk Afdeling Odense

Forskningsprojektet udføres i et samarbejde med overlæge dr. med. Michael Einar Røder, Center for Diabetes Forskning, Gentofte Hospital.
 


Siden er sidst opdateret 11-1-2016Psykiatrien i Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 25, bygning P | 7100 Vejle | Kontakt | Tilgængelighedserklæring