Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | PRINT | SITEMAP |

Psykiatrien i Region SyddanmarkTil forsiden


Psykiatrien i Region SyddanmarkpilOM OSpilPressepilPressemeddelelserpilDecember 2015pilSafewards handler om håb og meget mere inddragelse

Safewards handler om håb og meget mere inddragelse

National Safewards dag om forebyggelse af tvang satte flot punktum for engelsk besøg rundt på regionens psykiatriske afdelinger. Nu bliver Safewards metoden implementeret i hele Psykiatrien i Region Syddanmark.
 

-Stop doing things TO the patients . Start doing things WITH the patients.
 

Ordene blev sagt på en national konference i Middelfart om forebyggelse af tvang i sidste uge, som Psykiatrien i Region Syddanmark var vært for.  Fem medarbejdere fra et psykiatrisk hospital i Derby i England var på besøg i Psykiatrien i Region Syddanmark for at lære medarbejderne om Safewards. Og på konferencen blev englændernes viden og erfaringer spredt til samtlige regioner i Danmark. 
 

Safewards er en evidensbaseret metode med ti interventioner, der kan være med til at forebygge tvang og konflikter på afdelingerne.
 

Safewardsdag
Region Syddanmark har sat sig det mål at nedbringe brug af tvang i behandlingen med 50 procent inden 2018. Torsdag 3. december 2015 blev der holdt en national safewardsdag i Middelfart, hvor forebyggelse af tvang og konflikter var på dagsordenen. Foto og tekst: Hanne Kopp download billede

Vært for national konference
I fem dage var de engelske besøgende rundt på psykiatriske afdelinger i Odense, Kolding, Esbjerg og Aabenraa og besøget sluttede af med en national konference i Middelfart, hvor omkring 160 medarbejdere fra hele Danmark deltog.
 

-Det var fantastisk at se så mange psykiatriske medarbejdere samlet om, hvordan vi skaber et bedre miljø på de psykiatriske afdelinger og hvordan vi nedbringer brugen af tvang i behandlingen. Det er vigtigt, at vi deler vores viden på tværs af regioner og landegrænser, og at vi lærer af hinandens erfaringer. Tvangen er allerede på vej ned flere steder, og med Safewards som én af indsatserne tror vi på, at vi kan få halveret brugen af tvang i 2018, som det er målet i syddansk psykiatri, siger lægefaglig direktør Anders Meinert Pedersen.
 

Fokus på det positive
Safewards handler blandt andet om, at patienterne skal inddrages i behandlingen – at man skal gøre ting sammen med patienterne. Man skal forebygge og nedtrappe konflikter ved nøje at bruge ord, der virker beroligende og afdæmpende. Det handler om at fokusere på det positive i patientens liv. Spørg – hvad gør dig glad? Hvad betyder noget for dig? Som medarbejder sætter man sig i patientens sted og bliver mere klar på, hvad den enkelte godt kan lide, og hvad der virker. Skal patienten høre musik – vil det virke at gå en tur eller vil patienten hellere ned i sportshallen eller motionsrummet.  Som fagperson skal man måske give noget af sig selv.
 

-Vejen frem herhjemme er mere støtte og ansvar og mindre tvang. Det handler også om kulturforandring, og at man som medarbejder skal være villig til at ændre på rutiner.  Ting, man altid har gjort, virker måske ikke længere – og så skal man turde prøve noget nyt, siger Anne-Mette Nørregaard, projektleder på implementeringen af Safewards i syddansk psykiatri.
 

Små ting gør en stor forskel
De engelske besøgende udtrykte begejstring. Meget var som i England. Andet var anderledes. De var imponerede over de nye afdelinger med brede gange med lys, motionsrum og plads, de flotte omgivelser samt, hvordan man havde formået at trække naturen ind. De synes dog, at væggene var meget hvide og sterile – og foreslog, at man skulle pryde dem med tegninger og beskeder, lavet af patienterne. Det gør man i England, og det er netop en af Safewards metodens interventioner, hvor træer med små udskrivningshilsner fra patient til patient har som funktion at opmuntre og give håb til nuværende patienter. For det handler Safewards netop også om. At give patienterne tillid, tryghed, glæde og en tro på, at man kan blive rask igen.
 

Fakta
Psykiatrien i Region Syddanmark arbejder i disse år med at forebygge tvang. På alle afdelinger arbejdes der med sanseintegration, fysisk aktivitet, kompetenceudvikling, Safewards, patient- og pårørendeinddragelse og meget mere. Målet er at nedbringe brugen af tvang med 50 procent frem mod 2018.
 

Det er Sundheds- og Ældreministeriet og de enkelte danske regioner, der har indgået hver sin partnerskabsaftale med det formål at nedbringe brugen af tvang i psykiatrien. Målet er at halvere brugen af bæltefikseringer frem mod 2020. Region Syddanmark har sat sig det mål at nedbringe brug af tvang i behandlingen med 50 procent inden 2018.
 

Safewards er en engelsk, evidensbaseret metode til at nedbringe risikoen for tvang på psykiatriske afdelinger. Safewards er udviklet på baggrund af 20 års forskning. Safewards skal  implementeres på alle psykiatriske afdelinger i Region Syddanmark. Medarbejderne er på nogle afdelinger blevet undervist i de ti interventioner, og hver afdeling har i løbet af november fået leveret en Safewardskasse med et bredt udvalg af musik, puder, farveblyanter mm, som skal bruges til at adsprede patienter og forebygge konflikter.
 

Safewards ti interventioner er: Afklare gensidige forventninger, milde ord, kommunikativ deeskalering, positive ord, støtte ved dårlige nyheder, lær hinanden at kende, hjælp hinanden, beroligende metoder, genskabe tryghed, udskrivelses hilsner.
 

I forbindelse med partnerskabsaftalen bevilligede regionsrådet i Region Syddanmark 43 mio. kr. til kompetenceudvikling i psykiatrien i 2015-18 for at nedbringe tvang. Safewardsdagen var finansieret af sygehusets kompetenceudviklingsplan. 
 

Læs mere på www.safewards.net og www.psykiatrienisyddanmark.dk/tvang
 Yderligere oplysninger fås hos:
  • Lægefaglig direktør Anders Meinert Pedersen, mobil 20 10 19 31
  • Projektleder Anne-Mette Nørregaard, mobil 2256 5034

Siden er sidst opdateret 8-12-2015Psykiatrien i Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 25, bygning P | 7100 Vejle | Kontakt | Tilgængelighedserklæring