Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | PRINT | SITEMAP |

Psykiatrien i Region SyddanmarkTil forsiden


Psykiatrien i Region SyddanmarkpilOM OSpilPressepilPressemeddelelserpilNovember 2015pilNyt Center for Psykiatrisk Sygepleje- og Sundhedsforskning

Nyt Center for Psykiatrisk Sygepleje- og Sundhedsforskning

Danmark får nu sit første Center for Psykiatrisk Sygepleje- og Sundhedsforskning. Centeret er forankret i Psykiatrien i Region Syddanmark, og målet er at udvikle og styrke behandlingen af borgere med psykiske lidelser.

I januar 2016 åbner dørene officielt for Danmarks første Center for Psykiatrisk Sygepleje- og Sundhedsforskning – i daglig tale CPS.

Centeret, der har været undervejs i mere end et år, skal med sin forskning bidrage til at udvikle og styrke kvaliteten af behandlingen for borgere med psykiske lidelser. Det skal ske i tæt samarbejde med patienterne, de pårørende, de sundhedsprofessionelle og relevante institutioner i Region Syddanmark. Der er blandt andet lagt op til, at der skal sidde to repræsentanter for patienter og pårørende i centerets advisory board og være med til at komme med input til relevant forskning.

Centeret skal de kommende år blandt andet forske indenfor områder som relationel psykiatrisk sygepleje og pårørende, reduktion af tvang, forebyggelse af re-kriminalisering, patientinddragelse, psykiatri og tro, Shared Care, telepsykiatri og ulighed i sundhed.

- I Psykiatrien i Region Syddanmark har vi et ønske om at styrke indsatsen i psykiatrisk sygeplejeforskning, så vi kan være med til at bidrage med forskningsresultater, der helt konkret kan bruges i dagligdagen ude i vores afdelinger og være med til at sikre patienterne den bedst mulige behandling. Derfor er vi rigtig glade for, at vi nu kan tage hul på den opgave i det nye Center for Psykiatrisk Sygepleje- og Sundhedsforskning, siger Anders Meinert Pedersen, der er formand for Strategiråd for Psykiatrisk Forskning i Psykiatrien i Region Syddanmark. 

Centerdannelsen i Psykiatrien i Regionen Syddanmark sker i samarbejde med Institut for Regional Sundhedsforskning og Klinisk Institut ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Syddansk Universitet, og CPS er som udgangspunkt et murestenløst center, hvor de ansatte forskere er tilknyttet gennem deres stillinger og ansættelser i regionen.

- Vores ambition er at medvirke til en forskningsbaseret praksis i pleje, omsorg og behandling af mennesker med psykiske lidelser. Vi kommer forhåbentlig til at bidrage med en viden som sundhedspersonalet kan bruge i mødet med patienter og pårørende, og som kan være med til at skabe trygge rammer i hverdagen, siger sygeplejerske og professor Lise Hounsgaard, der bliver leder af centeret.

Sammen med den øvrige ledelse glæder hun sig over, at det er lykkedes at få centeret stablet på benene – ikke mindst fordi det er det første sted i landet, hvor man nu kan samle forskningen indenfor relationer og sygepleje i psykiatrien.

- Forskning inden for det her område har hidtil været en mangelvare i Danmark, så nu sætter vi en yderst vigtig national milesten, der gør os i stand til at måle os internationalt. Men det vigtigste er selvfølgelig målet om at forskningen helt konkret skal gavne patienter, pårørende og personale, og vi glæder os til at komme i gang, siger sygeplejerske og ph.d Frederik A. Gildberg, der sammen med sygeplejerske og ph.d Jens Peter Hansen kommer til at stå for den daglige ledelse af centeret.

Selv om det er den psykiatriske sygepleje, der er i fokus, er tanken, at oprettelsen af CPS også skal være med til at understøtte den psykiatriske forskning på tværs i regionen og sikre et tværfagligt og tværvidenskabeligt samarbejde med allerede etablerede forskningsområder og netværk.

 

 

FAKTA:

CPS består fra starten af én professor, to post.doc’er, fem ph.d-studerende, otte præ-ph.d.-studerende og en lang række tværfaglige tilknyttede lektorer og professorer fra ind- og udland. Der vil løbende blive tilknyttet flere forskere og projekter.

Centeret ledes af professor Lise Hounsgaard, og hun assisteres i den daglige ledelse af Jens Peter Hansen og Frederik A. Gildberg.

Centeret er allerede i gang med en del forskning, men den officielle indvielse finder sted den 18. januar 2016 kl. 14, hvor der afholdes stort åbningsseminar.yderligere oplysninger fås hos:
  • Anders Meinert Pedersen, fmd. for Strategiråd for Psykiatrisk Forskning og lægefaglig direktør, Psykiatrien i Region Syddanmark. Tlf. 20 10 19 31
  • Lise Hounsgaard, sygeplejerske, professor og leder af Center for Psykiatrisk Sygepleje- og Sundhedsforskning. Tlf. 29 27 55 99
  • Frederik A. Gildberg, sygeplejerske, ph.d og daglig leder, Center for Psykiatrisk Sygepleje- og Sundhedsforskning. Tlf. 51 64 09 65 Jens Peter Hansen, sygeplejerske, ph.d og daglig leder, Center for Psykiatrisk Sygepleje- og Sundhedsforskning. Tlf. 99 44 71 51

Siden er sidst opdateret 11-11-2015Psykiatrien i Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 25, bygning P | 7100 Vejle | Kontakt | Tilgængelighedserklæring