Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | PRINT | SITEMAP |

Psykiatrien i Region SyddanmarkTil forsiden


Tvang er på vej ned i Esbjerg

I Region Syddanmark har de på Psykiatrisk Afdeling Esbjerg haft stor succes med at nedbringe tvang. Opskriften er nye fysiske rammer med masser af gennemsigtighed, mere motion og investering i sansestimulerende redskaber.
 

På Psykiatrisk Afdeling Esbjerg er begejstringen stor. De er nemlig lykkedes med at nedbringe brugen af tvang væsentligt det seneste år. Det gode resultat skyldes en række forskellige tiltag, men helt centralt er det, at afsnittene flyttede i nye bygninger i juni sidste år og blev integrerede afsnit. Det betød også, at man blandede personalet fra åbent og lukket afsnit, så der var kompetencer fra begge på de nye afsnit. 
 

Afsnittene i Esbjerg er delt op i en åben del og en skærmet del, som kun er adskilt af en glasdør. Nu følger den samme læge og de samme kontaktpersoner patienten gennem hele forløbet, også selvom patienten flyttes fra den åbne del over i den skærmede.
 

- Der er ikke længere så langt ind på de skærmede afsnit eller ud af dem igen for patienterne. Vi kan flytte dem gradvist, hvis de begynder at få det dårligere, og patienterne oplever det ikke som så stor en omvæltning mere som tidligere at gå fra et åbent til et lukket afsnit, siger Anne-Grethe Borch Lauridsen, som er funktionsleder på Afsnit E i Esbjerg.
 

Motion giver frirum fra sygdom
Psykiatrisk Afdeling Esbjerg har fået en ny hal, hvor patienterne kan dyrke motion. Mere fokus på fysisk aktivitet er helt centralt i forebyggelsen af tvang.
 

- Motion er en god måde at aflede patienterne på, og det giver dem et frirum fra deres sygdom og en anden form for inddragelse i deres egen behandling. siger Anne-Grete Borch Lauridsen.
 

Alle stuerne på afsnittene har vindue ud mod et grønt areal, og der er bygget gårde indeni afsnittene, så patienterne er meget tættere på naturen. Afsnittene er indrettet med store glaspartier der gør, at medarbejderne hele tiden kan se patienterne og omvendt.
 

- Nu kan de skærmede patienter selv gå ud i gården døgnet rundt, for personalet kan stadig se dem inde fra vagtstuen. Vores personale er meget mere synligt nu, hvor der er så meget glas, og det oplever vi også, giver patienterne en ro og en tryghed, siger hun.
 

Sanseintegration skaber ro
Gennem projektet Ned Med Tvang har afdelingen fået bevilliget forskelligt sanseintegrationsudstyr. Det er blandt andet kædedyner og kædeveste, der med deres tyngde giver patienterne ro. Derudover har afdelingen fået fjernsyn med Wii og SenSit stole, som patienterne kan pakke sig helt ned i, og som også kan flyttes ind på værelserne.
 

- Det er vigtigt, at Wii’en og SenSit stolene kan flyttes ind på stuerne. På den måde kan de af vores patienter, som ikke kan bruge det ude i opholdsrummene få glæde af det inde på deres egne stuer, siger Anne-Grethe Borch Lauridsen.
 

Indsats bærer frugt
I forbindelse med Region Syddanmarks Budget 2015 har Psykiatrien i Region Syddanmark fået 43 mio. kr. til at sætte ekstra fokus på uddannelse og rekruttering med det formål at forebygge brug af tvang. Samtidig har regeringen og Danske Regioner indgået en partnerskabsaftale, hvor der er bevilliget 50 mio. kr. årligt i permanente midler. Derudover er der blevet investeret i mere end 2 mia. kr. i nye moderne fysiske rammer. De politiske beslutninger og medarbejdernes indsats begynder nu at give afkast:
 

- Det er godt at se, at der bliver arbejdet med forebyggelse af tvang på afdelingerne, og at indsatsen med både nye fysiske rammer, kompetenceudvikling af medarbejdere og afprøvning af nye projekter og ideer, ser ud til at bære frugt. Det viser at regionsrådet har set rigtig med den store investering i psykiatriens rammer og personale ”, siger formand for psykiatri- og socialudvalget, Thies Mathiasen (DF).
 

Håber udviklingen spreder sig
Lægefaglig direktør i Psykiatrien i Region Syddanmark Anders Meinert er rigtig glad for, at Esbjerg har gjort så store fremskridt med forebyggelse af tvang.
 

- Det er rigtig dejligt at se, at brugen af tvang er faldet så meget. Det viser jo tydeligt, at motion og sanseintegration har en positiv effekt, siger han.
 

Han håber nu, at de gode resultater - sammen med en langsigtet strategi om kompetenceudvikling i fx konflikthåndtering og deeskalering - vil sprede sig i regionen.
 

- I Aabenraa er de lige flyttet ind i nye, moderne bygninger, hvor der ligeledes har været fokus på muligheden for fysisk aktivitet og sanseintegration, så jeg håber på, at de gode resultater vil sprede sig og at Esbjerg kan stå som et godt eksempel for hele regionen,” siger han.
 

FAKTA OM ESBJERG
• Antallet af fikseringer i 2015 til og med august er faldet med 69,9 % sammenholdt med samme periode i 2014.
• De lange bæltefikseringer over 48 timer er i 2015 til og med august faldet med 85,7 %  sammenholdt med samme periode sidste år.
• Antallet af gange, der er givet beroligende medicin under tvang i 2015 til og med august er faldet med 61,4 % sammenholdt med samme periode sidste år. 
• I alt er antallet af patienter, som er blevet berørt af en eller flere tvangsforanstaltninger, faldet med 30,7 % i perioden.


Siden er sidst opdateret 3-11-2015Psykiatrien i Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 25, bygning P | 7100 Vejle | Kontakt | Tilgængelighedserklæring