Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | PRINT | SITEMAP |

Psykiatrien i Region SyddanmarkTil forsiden


Psykiatrien i Region SyddanmarkpilOM OSpilPressepilPressemeddelelserpilSeptember 2015pilNye psykiatriske rammer med håb om en lys fremtid

Nye psykiatriske rammer med håb om en lys fremtid

De seneste år har Psykiatrien i Region Syddanmark været i gang med at planlægge og bygge en helt ny afdeling i Aabenraa tæt op af det eksisterende sygehus. Her er flere specialer samlet. Her er Danmarks største døgnrytmelys installation. Og her er udearealer, hvor patienterne kan dyrke motion og gå en tur. Snart bliver den nye psykiatriseng også en del af interiøret.
Afdelingen blev indviet tirsdag 1. september 2015, hvor omkring 150 gæster deltog – medarbejdere, patienter og pårørende, politikere og samarbejdspartnere.

- Det er en stor dag for både patienter, pårørende og medarbejdere, og så sandelig også for regionen som helhed, sagde regionrådsformand Stephanie Lose (V), indledningsvist.

Stephanie Lose og Thies Mathiasen

Regionsrådsformand Stephanie Lose og psykiatri- og socialudvalgsformand Thies Mathiasen klipper snoren. Og den nye psykiatriske afdeling i Aabenraa er officielt indviet. Foto: Jonas Ahlstrøm. Tekst: Hanne Kopp

Billede til download

Metoder til at forebygge tvang
Regionrådsformanden fortalte, hvordan fysiske rammer kan være med til at forbedre behandlingen, og nævnte i den sammenhæng forebyggelse af tvang – et fokusområde, hvor Region Syddanmark har sat sig som mål at halvere brugen af tvang inden 2018:

- Vi arbejder på alle måder med at nytænke og udvikle nye metoder. I Esbjerg, hvor de også har fået nye moderne rammer, mærker de en markant nedgang i brugen af tvang. Så vi har grund til at være optimistiske, pointerede regionsrådsformanden.
 

De nye fysiske rammer skal med mere lys, luft og direkte adgang til natur være med til at forebygge tvang i psykiatrien. Der er flere muligheder for fysisk aktivitet – udenfor og indenfor, blandt andet i den nye sportshal.
 

Fælles indgang og lighed
Den nye afdeling vil arbejde tæt sammen med det eksisterende somatiske sygehus. Psykiatriske patienter bliver modtaget i den fælles akutmodtagelse og det børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorium holder til i samme familiehus som pædiatrien. Den fælles indgang vil skabe lighed i sundhedsvæsenet: 
 

- Samlingen af den somatiske og psykiatriske udredning og behandling har betydning for lighed i sundhed og for patienternes levetid. Og den fælles indgang signalerer, at vi vil samarbejdet på tværs. At vi vil patienterne og de pårørende. At vi vil hinanden som kolleger og samarbejdspartnere, sagde psykiatri- og socialudvalgsformand Thies Mathiasen (DF). 
 

Ofte får psykiatriske patienter også en fysisk lidelse, som den psykiske lidelse kan skygge for, og som kan have konsekvenser for patientens livskvalitet og levetid. Samarbejdet på tværs skal sikre et mere sammenhængende forløb, og sikre at der bliver taget hånd om både patientens fysiske og psykiske helbred. 
 

Der er store forventninger til det nye byggeri og til det indhold, der skal sættes ind i rammerne: Det blev pointeret af såvel borgmester Thomas Andresen, der som repræsentant for kommunen så frem til samarbejdet og til sygehuset som vigtig vækstmotor i byen. Og adm. sygehusdirektør Finn Jensen, der så frem til bofællesskabet med psykiatrien. Afdelingsledelsen, der glæder sig til at møde patienter og pårørende i øjenhøjde, og som nu kan se en ende på flere års forberedelse med kulturudvikling, planlægning, arbejdsgrupper osv. Og Anne Hvidberg Jørgensen fra patientforeningen SIND, der pointerede, at det vigtigste er ikke rammen, men tilgangen til og forståelsen for patienten.

Patienter og medarbejdere flytter ind i de nye bygninger i flere etaper over de næste 14. dage.

Psykiatribyggeri i Aabenraa
  
Psykiatribyggeriet i Aabenraa er omgivet af lys, luft og natur og inspirerer til fysisk aktivitet. Foto til download

Fakta
Byggeriet i Aabenraa faldt i to faser: Første etape: Et børne- og ungdomspsykiatrisk ambulatorium i forlængelse af det somatiske familiehus. Byggeriet stod færdigt juni 2014, med officiel fælles indvielse januar 2015. 
 

Etape to: Opførelse af psykiatriske døgnfunktioner og et gerontopsykiatrisk ambulatorium. Det er døgnfunktioner fra Augustenborg og Haderslev og døgnfunktion for unge fra Kolding og Augustenborg, der samles her. Patienter og medarbejdere flytter ind i løbet af september måned.  
 

Psykiatrisygehusets nybyggeri i Aabenraa er samlet på ca. 20.000 kvm. Det er den første og største helt nybyggede psykiatriafdeling i regionen. Det nye hus har sammenlagt 111 døgnpladser og ambulante funktioner for ældre – heraf 19 sengepladser til børn og unge i alderen 14-20 år. Den nye afdeling samler specialer fra matrikler i Kolding, Haderslev og Augustenborg.
 

Totalrådgiver: White Arkitekter AS og White AB. Byggesum: Ca. 500 mio. kroner.
 

14 fagentrepriser var involveret i anden del af byggeriet. Det betød, at flere lokale firmaer var med, enten i fagentrepriserne eller som underentreprenører.
 

Psykiatribyggeriet i Aabenraa var oprindeligt planlagt til at stå færdigt i 2018. Men i forbindelse med regionsrådets 2009-vækstpakke lykkedes det at finde penge til at fremrykke projektet.
 

I løbet af efteråret bliver den nye psykiatriseng en del af det øvrige interiør. Sengen har Region Syddanmark udviklet sammen med Region Hovedstaden – og i tæt samarbejde med brugerne – patienter og medarbejdere. Sengen er hjemlig og hyggelig – og der er taget hensyn til sikkerhed, hygiejne, arbejdsmiljø mm.  Det nye døgnrytmelys, der er Danmarks største installation, er et lys, der skal give patienterne en bedre indlæggelse og medarbejdere en bedre arbejdsplads.
 

Læs mere om byggeriet på www.psykiatrienisyddanmark.dk/byggeriYderligere oplysninger fås hos:
  • Regionsrådsformand Stephanie Lose (V), mobil 2533 0982
  • Psykiatri- og socialudvalgsformand Thies Mathiasen (DF), mobil 4040 7746

Siden er sidst opdateret 2-9-2015Psykiatrien i Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 25, bygning P | 7100 Vejle | Kontakt | Tilgængelighedserklæring