Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | PRINT | SITEMAP |

Psykiatrien i Region SyddanmarkTil forsiden


Psykiatrien i Region SyddanmarkpilOM OSpilPressepilPressemeddelelserpilAugust 2015pilIndvielse af psykiatrisk døgnfunktion i Aabenraa

Indvielse af psykiatrisk døgnfunktion i Aabenraa

Psykiatrien i Region Syddanmark har de seneste år været i gang med at planlægge og bygge en helt ny afdeling i Aabenraa tæt op af det eksisterende sygehus. Den nye afdeling samler specialer fra matrikler i Kolding, Haderslev og Augustenborg. Nu står byggeriet færdig – et byggeri som samtidig huser den første og største helt nybyggede psykiatriske afdeling i Region Syddanmark. Det fejres med indvielse:

Tirsdag 1. september 2015 kl. 15.00
Kresten Philipsens Vej 30, 6200 Aabenraa

Der vil være taler, et let traktement, Dreamband står for den musikalske underholdning, og der er rundvisning både før og efter arrangementet. 

På talelisten er: Regionsrådsformand Stephanie Lose (V), psykiatri- og socialudvalgsformand Thies Mathiasen (DF), borgmester i Aabenraa Kommune, Thomas Andresen (V), adm. sygehusdirektør Finn Jensen, repræsentanter fra de to afdelingsledelser, kreativ direktør fra White arkitekter Morten Vedelsbøl samt Anne Hvidberg Jørgensen fra patientforeningen SIND.

Bemærk: Der er rundvisning for pressen allerede kl. 13.30
 

Se vedlagte invitation med kort over området.

Lys, ny seng, natur og forebyggelse af tvang
Den nye afdeling vil arbejde tæt sammen med det eksisterende somatiske sygehus. Psykiatriske patienter bliver modtaget i den fælles akutmodtagelse og det børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorium holder til i samme familiehus som pædiatrien. Den fælles indgang vil skabe lighed i sundhedsvæsenet. Ofte får psykiatriske patienter også en fysisk lidelse, som den psykiske lidelse kan skygge for, og som kan have konsekvenser for patientens livskvalitet og levetid. Samarbejdet på tværs skal sikre et mere sammenhængende forløb, og sikre at der bliver taget hånd om både patientens fysiske og psykiske helbred. 
 

luftfoto_psyk_aabenraa_jan_2015-0050366.jpg

Billede til download

De nye fysiske rammer skal med mere lys, luft og direkte adgang til natur være med til at forebygge tvang i psykiatrien. Der er flere muligheder for fysisk aktivitet – udenfor og indenfor, blandt andet i den nye sportshal.
Derudover er det nye døgnrytmelys blevet implementeret, et lys, der skal give patienterne en bedre indlæggelse og medarbejdere en bedre arbejdsplads.
 

I løbet af efteråret bliver den nye psykiatriseng en del af det øvrige interiør. Sengen har Region Syddanmark udviklet sammen med Region Hovedstaden – og i tæt samarbejde med brugerne – patienter og medarbejdere. Sengen er hjemlig og hyggelig – og der er taget hensyn til sikkerhed, hygiejne, arbejdsmiljø mm. 
 

Fakta
Byggeriet i Aabenraa faldt i to faser: Første etape: Et børne- og ungdomspsykiatrisk ambulatorium i forlængelse af det somatiske familiehus. Byggeriet stod færdigt juni 2014, med officiel fælles indvielse januar 2015. 
Etape to: Opførelse af psykiatriske døgnfunktioner og et gerontopsykiatrisk ambulatorium. Det er døgnfunktioner fra Augustenborg og Haderslev og døgnfunktion for unge fra Kolding og Augustenborg, der samles her. Patienter og medarbejdere flytter ind i løbet af september måned.  
Psykiatrisygehusets nybyggeri i Aabenraa er samlet på ca. 20.000 kvm. Det nye hus har sammenlagt 111 døgnpladser og ambulante funktioner for ældre – heraf 19 sengepladser til børn og unge i alderen 14-20 år. 
Totalrådgiver: White Arkitekter AS og White AB. Byggesum: Ca. 500 mio. kroner.
14 fagentrepriser var involveret i anden del af byggeriet. Det betød, at flere lokale firmaer var med, enten i fagentrepriserne eller som underentreprenører.
Psykiatribyggeriet i Aabenraa var oprindeligt planlagt til at stå færdigt i 2018. Men i forbindelse med regionsrådets 2009-vækstpakke lykkedes det at finde penge til at fremrykke projektet.
 

Det er nødvendigt at tilmelde sig rundvisningen inden den officielle indvielse. Tilmelding til: Kommunikationskonsulent Hanne Kopp, Psykiatrien i Region Syddanmark, mobil 9944 4873, hanne.kopp@rsyd.dk
 

Læs mere om byggeriet på www.psykiatrienisyddanmark.dk/byggeri
 Yderligere oplysninger:
  • Kommunikationskonsulent Hanne Kopp, Psykiatrien i Region Syddanmark, mobil 9944 4873, hanne.kopp@rsyd.dk

Siden er sidst opdateret 27-8-2015Psykiatrien i Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 25, bygning P | 7100 Vejle | Kontakt | Tilgængelighedserklæring