Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | PRINT | SITEMAP |

Psykiatrien i Region SyddanmarkTil forsiden


Psykiatrien i Region SyddanmarkpilOM OSpilPressepilPressemeddelelserpilApril 2015pilStor tilfredshed blandt psykiatriske patienter i Region Syddanmark

Stor tilfredshed blandt psykiatriske patienter i Region Syddanmark

Patienterne i Psykiatrien i Region Syddanmark er generelt tilfredse med den behandling, de modtager, og deres samlede indtryk af psykiatrien er meget positivt. Det viser en netop offentliggjort national undersøgelse af patient- og pårørendeoplevelser i psykiatrien. Der er dog også plads til forbedring på enkelte områder.

Der er generelt stor tilfredshed blandt patienter og pårørende, når de skal vurdere deres oplevelser i Psykiatrien i Region Syddanmark. Det fremgår af den netop offentliggjorte nationale undersøgelse af patient- og pårørendeoplevelser i psykiatrien.

I undersøgelsen udtrykker de syddanske patienter stor tilfredshed med deres behandling og effekten af den. Og sammenlignet med tidligere år har især oplevelserne fra indlagte børn og unge og deres forældre udviklet sig positivt, så det nu er 91 procent af de indlagte børn og unge, der udtrykker tilfredshed, og 100 procent af deres forældre.
 

Hvis man dykker mere ned i de enkelte spørgsmål i undersøgelsen kan man se, at patienter og pårørende giver meget positive karakterer til personalets indsats, når det for eksempel handler om at vise respekt, være godt forberedt, vise interesse i patienten og de pårørendes egne erfaringer, samt at give den rette behandling og sørge for en god modtagelse. Patienterne oplever også, at de kan fortælle personalet åbent om deres vanskeligheder, ligesom der er stor tilfredshed med den skriftlige information, der bliver udleveret.
 

Skriftlig information bliver til gengæld ikke udleveret ofte nok, viser undersøgelsen.

Når det kommer til nogle af de punkter, der scorer knapt så højt på tilfredshedsskalaen, er manglende modtagelse af skriftlig information således et af de punkter, der giver plads til forbedring. Det samme gælder samarbejdet mellem psykiatrien og andre aktører som praktiserende læge, socialforvaltning og skole/daginstitution, ligesom inddragelse af søskende og det at tale med patienterne om livsstil og fysisk helbred vurderes i den lavere ende af skalaen.
 

- Generelt er vi godt tilfredse med resultatet af undersøgelsen. På langt de fleste områder ligger vi rigtig flot, og det er dejligt at se, at personalets store indsats i det daglige arbejde bliver værdsat og også opleves positivt af patienterne og deres pårørende. Vores overordnede mål er at sikre patienterne den bedst mulige behandling, og undersøgelsen her viser netop, at patienterne er godt tilfredse med den behandling, de modtager, siger Thies Mathiasen (DF), der er formand for Psykiatri- og socialudvalget i Region Syddanmark.
 

Også psykiatrisygehusets administrerende direktør Charlotte Rosenkrantz-Josefsen er tilfreds med undersøgelsens resultater.
 

- Undersøgelsen viser, at vi generelt kan være stolte af den indsats, vi leverer. Selvfølgelig er der områder, hvor vi kan blive endnu bedre, og det arbejder vi på. Blandt andet har vi netop lanceret en ny patient- og pårørendepolitik, hvor vi lægger stor vægt på at inddrage patienterne og deres pårørende endnu mere i behandlingen. Vi har også udviklet en digital platform ”MinVej”, som skal være med til at sikre, at patienterne får den nødvendige information, og hvor der også er fokus på elementer som livsstil og fysisk helbred, siger Charlotte Rosenkrantz-Josefsen.

 

 

Fakta:

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patient- og pårørendeoplevelser i psykiatrien (LUP-Psykiatri) er en årlig spørgeskemaundersøgelse, der bliver gennemført i et samarbejde mellem de fem regioner og Danske Regioner.

I 2014 er der gennemført undersøgelser for alle indlagte og ambulante patienter og for forældre til patienter i Børne- og Ungdomspsykiatrien.

 

Link til den landsdækkende undersøgelse. Klik her

Link til de regionale rapporter. Klik heryderligere oplysninger fås hos:
  • Thies Mathiasen (DF), fmd. Psykiatri- og socialudvalget i Region Syddanmark. Tlf. 40407746
  • Charlotte Rosenkrantz-Josefsen, adm. sygehusdirektør, Psykiatrien i Region Syddanmark. Tlf. 99444801

Siden er sidst opdateret 21-4-2015Psykiatrien i Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 25, bygning P | 7100 Vejle | Kontakt | Tilgængelighedserklæring