Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | PRINT | SITEMAP |

Psykiatrien i Region SyddanmarkTil forsiden


43 millioner til forebyggelse af tvang

Med 43 mio. kr. i ryggen er Psykiatrien i Region Syddanmark nu klar til over de næste fire år at sætte ekstra fokus på uddannelse og rekruttering. Beløbet blev øremærket i forbindelse med Region Syddanmarks Budget 2015, og målet er at få nedbragt brugen af tvang i psykiatrien.

- Vi skal have halveret brugen af tvang, og netop uddannelse er et skridt i den rigtige retning til at sikre, at fagligheden er i top. Derfor var det så vigtigt, at vi fandt midlerne ved budgetforhandlingerne, siger regionsrådsformand Carl Holst (V) om planen, som nu har været forelagt Psykiatri- og Socialudvalget.

Konkret handler planen blandt andet om kurser i konflikthåndtering, efteruddannelse i sanseintegration, rekrutterings-kampagner rettet mod medicinstuderende og yngre læger, efteruddannelse af social- og sundhedsassistenter, tættere samarbejde mellem læger og psykologer, lederudvikling og mere forskning.

- I Psykiatrien i Region Syddanmark har vi netop været værter ved en national konference om forebyggelse af tvang, og det er et meget vigtigt fokusområde for os de kommende år. For at nå vores målsætning, skal vi have klædt vores medarbejdere godt på. Derfor er det også vigtigt, at vi med planen har fået sikret, at rammerne for arbejdet er til stede, siger psykiatrisygehusets sygeplejefaglige direktør Ole Ryttov.

 Medarbejdere inddrages
Planen vil i de kommende år få stor indflydelse på arbejdet og dagligdagen i psykiatrisygehuset, og derfor har både medarbejdere og ledere løbende været inddraget, ligesom planen har været drøftet i psykiatrisygehusets forskellige samarbejdsudvalg, herunder Videns- og Kompetenceudviklingsrådet og det fælles medarbejderudvalg.

- Det er vigtigt, at alle medarbejdere som ledere er med til at arbejde sammen hen imod målet. Derfor vil der også fortsat ske en løbende inddragelse af medarbejdere og ledere undervejs i processen. Det er en stor opgave, vi skal løfte, og samtidig står vi overfor udfordringer med for eksempel lægemangel, som planen også skal være med til at rette op på, siger Ole Ryttov.

Regeringen har vedtaget en målsætning om, at brugen af tvang og bæltefikseringer skal reduceres med 50 procent inden udgangen af 2020. Region Syddanmark har besluttet at gå endnu længere og har vedtaget, at målsætningen om de 50 procents reduktion skal være nået allerede ved udgangen af 2018. De følgende to år skal derefter bruges til at fastholde reduktionen, så den bliver stabil og vedholdende.

 

Fakta

Psykiatrien i Region Syddanmark har sammen med de øvrige regioner indgået en partnerskabsaftale med regeringen om forebyggelse af tvang. Målet er en reduktion i brugen af tvang på 50 procent inden udgangen af 2020.
De 43 millioner kroner til det forebyggende arbejde og planen for kompetenceudvikling er bevilliget af regionsrådet.

Medarbejdere og ledere i psykiatrisygehuset er inddraget i planen via Videns- og Kompetenceudviklingsrådet, og Netværk for kompetenceudvikling, hvor et repræsentativt udsnit af afdelingerne i psykiatrisygehuset har valgt og udpeget sine egne repræsentanter.
Planen har også været drøftet i det fælles medarbejderudvalg (FMU), hvor der sidder repræsentanter for både ledelse og medarbejdere.

 

Læs mere om psykiatrisygehusets arbejde med forebyggelse af tvang her.yderligere oplysninger fås hos:
  • Carl Holst (V), regionsrådsformand, Region Syddanmark. Tlf. 40 32 52 10
  • Ole Ryttov, sygeplejefaglig direktør, Psykiatrien i Region Syddanmark, fmd. Videns- og Kompetenceudviklingsrådet. Tlf. 99 44 48 03

Siden er sidst opdateret 23-3-2015Psykiatrien i Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 25, bygning P | 7100 Vejle | Kontakt | Tilgængelighedserklæring