Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | PRINT | SITEMAP |

Psykiatrien i Region SyddanmarkTil forsiden


Psykiatrien i Region SyddanmarkpilOM OSpilPressepilNyheder fra psykiatrisygehusetpilUndervisning til lærere og vejledere skal hjælpe sårbare unge

Undervisning til lærere og vejledere skal hjælpe sårbare unge

Psykiske problemer og mistrivsel kan stå i vejen for, at unge når i mål med deres uddannelse. Nu har Psykiatrien i Region Syddanmark i samarbejde med PsykInfo og Psykiatrifonden udviklet et undervisningsprogram, der skal give lærere og vejledere på ungdomsuddannelserne viden og redskaber til at hjælpe de unge og mindske frafaldet.

Skal mindske frafald bredt i regionen
I dag er der et frafald i løbet af det første år på knap 30 % på erhvervsuddannelserne og 14 % på de gymnasiale uddannelser. Med regeringens mål om, at 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse, er en indsats nødvendig, og det er baggrunden for regionens nye undervisningsprogram.  

- Vi skal sikre, at de unge bliver opdaget og får hjælp på et tidligere tidspunkt. Ellers kan det få alvorlige konsekvenser for deres sociale og uddannelsesmæssige muligheder - og for deres succes på arbejdsmarkedet på længere sigt. Og det vil også koste samfundet dyrt, siger regionsrådsformand Carl Holst (V).

Den nye forebyggende indsats skal sikre en øget trivsel blandt unge på ungdomsuddannelserne. Det er planen, at alle kommuner og ungdomsuddannelser skal inddrages, så indsatsen kommer til at ramme bredt i hele Region Syddanmark.

Trivsel på uddannelserne
Indholdet i den indsats, Psykiatrien i Region Syddanmark netop nu sætter i gang, er blandt andet: Et kursusforløb til undervisere og studievejledere på ungdomsuddannelserne. Redskaber til at mestre modgang. Film og hjemmeside til understøttelse af undervisningsprogrammet. Alt sammen under navnet ”Trivsel og psykisk sundhed på ungdomsuddannelserne”.

- En del unge har vanskeligt ved at starte eller gennemføre en ungdomsuddannelse, fordi de mistrives. Samtidig ved vi, at undervisere og studievejledere på ungdomsuddannelser ofte efterlyser redskaber til, hvordan de kan spotte de unge, der har det svært og hjælpe dem efterfølgende. Det kan være svært at tage dialogen, men samtidig kan det være der, hvor de unge færdes til dagligt, at hjælpen har størst virkning, siger projektleder Birthe Navntoft, Psykiatrien i Region Syddanmark. 

Redskaber til at hjælpe sig selv og andre
Personer, der er tæt på de unge i hverdagen, skal vide, hvad de kan gøre. Under kursusforløbet bliver lærerne præsenteret for trivselsværktøjer – redskaber, som lærere og vejledere kan bruge, og som de kan lære de unge at benytte, når de selv får det skidt, eller hvis de møder nogen i deres netværk, der mistrives.

Indsatsen skal således hjælpe ungdomsuddannelserne med at opbygge en vifte af tilbud til unge, der har brug for hjælp, og den skal lære elever på ungdomsuddannelserne at mestre, når noget bliver svært.

Projektet kører foreløbigt frem til 2016 og stiller materialet gratis til rådighed for skolerne. Skolerne er selv med til at prioritere programmets forløb og indhold.

Hjemmesiden www.regiontrivsel.dk går i luften i uge 6. Den skal understøtte flere dele af undervisningsprogrammet. Region Syddanmark har allerede indgået en række aftaler om undervisningsforløb med ungdomsuddannelser og produktionsskoler, der er interesserede – i både Vestjylland, Sønderjylland og på Fyn. Forventningen er at komme bredt ud over regionen i løbet af 2015 og 2016.

Fakta
Regeringen har som mål, at 95% af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse.

Det syddanske regionsråd har derfor i 2013 bevilget 12 mio. kr. til et tværgående samarbejde til forebyggelse og håndtering af psykisk mistrivsel på skolerne. Samarbejdet sker på tværs af Psykiatrien i Region Syddanmark og Regional Udvikling.

Indsatsen "Trivsel og psykisk sundhed på ungdomsuddannelserne” er en kombination af undervisning og metodelæring i psykisk sundhed og mestring til lærere, vejledere og skoleledelser. Indsatsen løber frem til 2016.

Foruden undervisningsprogrammet, der kommer ud til skolerne, tilbyder projektet 2 andre kursusforløb til lærere og vejledere. Det ene er ”Åben Dialog – netværks- og relationsarbejde”, der indeholder nye måder at samtale med sårbare unge på, herunder at inddrage deres netværk. Det andet er ”gruppefacilitering”, der tager udgangspunkt i de gode erfaringer og metoder, der bruges i blandt andet psykiatrien, når unge i et fællesskab med andre unge, kan styrkes i deres egen mestring og håndtering, når livet er svært.

Alle tilbuddene stilles gratis til rådighed for ungdomsuddannelser og produktionsskoler i Region Syddanmark.

Formålet med hele indsatsen er at begrænse frafaldet på uddannelserne ved at forebygge mistrivsel blandt eleverne - og hjælpe dem, som ikke trives. Hjælpen skal være der, hvor de unge er.

Læs mere på www.regiontrivsel.dk og på twitterprofilen @ProjektTrivsel.


Siden er sidst opdateret 5-2-2015Psykiatrien i Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 25, bygning P | 7100 Vejle | Kontakt | Tilgængelighedserklæring