Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | PRINT | SITEMAP |

Psykiatrien i Region SyddanmarkTil forsiden


H.K.H. Prinsesse Marie kom forbi

Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Marie og regionsrådsformand Carl Holst (V) indviede mandag 12. januar 2015 nybyggeriet på Sygehus Sønderjylland i Aabenraa.

Arrangementet markerede den officielle indvielse af blandt andet den Fælles Akutmodtagelse, forhal med restaurant, familiecenter og den ambulante børne-ungdomspsykiatri.

 AfsloringafsojleCH og HKHMarie

Indvielsen er første etape af nybyggeriet på akutsygehuset, der fremadrettet skal betjene 230.000 sønderjyske borgere. Her afslører HKH Prinsesse Marie og regionsrådsformand Carl Holst (V) søjlen i sygehusets fælles forhal. Tekst: Hanne Kopp. Foto: Billed-Bladet.

Mere end 100 gæster; regionsrådsformanden, direktørerne for Sygehus Sønderjylland og Psykiatrien i Region Syddanmark, regionsrådspolitikere, presse var mødt op for sammen med Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Marie at indvie nybyggeriet på Sygehus Sønderjylland i Aabenraa.

Indivelsen vakte stor nysgerrighed blandt de besøgende patienter og pårørende, som stoppede op for at få et glimt af prinsessen.

PrinsesseMarie prøver sansestolen

Efter de officielle taler og selve indvielsen kom HKH Prinsesse Marie på en ca. 40 minutter lang tur rundt i sygehuset. Turen gjorde blandt andet stop på det børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorium, hvor Prinsesse Marie fik mulighed for at prøve en sansestol.

Psykiatri og somatik i sammenhæng

Den ambulante børne- og ungepsykiatri blev indviet sammen med resten af den somatiske sygehusdel. Det er første fase i en plan for, at Psykiatrien i Region Syddanmark på matriklen i Aabenraa samler de psykiatriske funktioner fra Augustenborg og Haderslev samt de børne- og ungdomspsykiatriske senge fra Kolding. Anden fase er samling af døgnfunktionerne, som er på plads i løbet af 2015.

De nye psykiatriske afdelinger bliver i den sammenhæng bygget lige op ad det somatiske sygehus. Samlingen af den somatiske og psykiatriske udredning og behandling har væsentlig betydning for lighed i sundhed og for psykiatriske patienters levetid.

Den åbne dør

Området er en af de helt store udfordringer og en vigtig målsætning for psykiatrien, understregede administrerende sygehusdirektør i Psykiatrien i Region Syddanmar Charlotte R. Josefsen under talen:

- Samlingen af den somatiske og psykiatriske udredning og behandling har betydning for lighed i sundhed og for patienternes levetid. Vi skal spotte både de fysiske og psykiatriske symptomer, og der skal handles på det samtidigt. Det er ikke kun en fælles indgang. Det er også en ligeværdig og ens tilgang, sagde Charlotte R. Josefsen.

- Den åbne dør er ikke kun symbolsk. Den forpligter, og viser, at vi vil samarbejdet. At vi vil patienterne og de pårørende. Og at vi vil hinanden som kolleger og samarbejdspartnere, understregede hun.

CH byder Prinsesse Marie velkommen

Se video fra dagen

Åbent hus på søndag

Dagens kongelige indvielse er kun en del af Sygehus Sønderjylland og Psykiatrien i Region Syddanmarks markering af den officielle åbning af sygehuset. På søndag den 18. januar holder Sygehus Sønderjylland og Psykiatrien i Region Syddanmarks i fællesskab Åbent Hus på sygehuset i Aabenraa fra kl. 11 til kl. 15.

Fakta

Psykiatrisygehusets byggeri i Aabenraa er i to faser: Første fase omfatter et børne- og ungdomspsykiatrisk ambulatorium i forlængelse af det somatiske familiehus. Ambulatoriet integreres med det somatiske familiehus, hvilket øger mulighederne for samarbejde på tværs samt fokus på både fysiske og psykiske symptomer. Derudover bliver der plads til dagfunktion og skole.

Anden etape omfatter opførelse af alle øvrige psykiatriske døgnfunktioner og et gerontopsykiatrisk ambulatorium i nær sammenhæng med det somatiske sygehus. Byggeriet står færdigt i løbet af 2015. Psykiatrien åbner for børn og unge nu og fra efteråret 2015 også for voksne
Det samlede areal bliver på 20.000 kvadratmeter, og der er øremærket 500 mio. kr. til byggeriet.

Fase 2 kommer til at huse:
• 92 almenpsykiatriske senge, hvoraf 16 er gerontopsykiatriske sengepladser.
• 19 senge til unge
• Et gerontopsykiatrisk ambulatorium.

Byggerierne på det nye akutsygehus i Aabenraa foregår også i to faser. Prisen for Fase 1 var planlagt til omkring 580 mio. kr., og det tilbyggede areal er på ca. 22.000 kvadratmeter.

Fase 2 er planlagt til at koste ca. 700 mio. kr. og rumme ca. 30.000 kvadratmeter – heraf ca. 21.000 kvadratmeter nybyggeri. Fase 2 planlægges at stå færdig i 2020.

Sammenhængende patientforløb og specialiseret behandling døgnet rundt er de primære elementer i den nye sygehusstruktur. Det nye akutsygehus er bygget og indrettet til at servicere akutte patienter. Alle akutte patienter kommer ind af samme indgang, i den Fælles Akutmodtagelse, hvor speciallæger og sygeplejersker fra både det psykiatriske og somatiske område står klar til at behandle. På den måde sikres den akutte patient den bedst mulige behandling - døgnet rundt.

HKH Prinsesse Marie får blomsterModtagelse


Siden er sidst opdateret 14-1-2015Psykiatrien i Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 25, bygning P | 7100 Vejle | Kontakt | Tilgængelighedserklæring