Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | PRINT | SITEMAP |

Psykiatrien i Region SyddanmarkTil forsiden

Psykiatrien i Region SyddanmarkpilFAGFOLKpilPsykiatriens Medicinrådgivning - rådgivning om psykofarmaka

Psykiatriens Medicinrådgivning - rådgivning om psykofarmaka

Psykiatriens Medicinrådgivning råder over farmaceuter og en læge med specialviden om psykofarmakologisk behandling. Vi yder hurtig og uvildig information og rådgivning om rationel anvendelse af psykofarmaka.

Psykiatriens Medicinrådgivning er en tværsektoriel funktion som tilbyder sparring til almen praksis, kommuner og psykiatriske afdelinger i Region Syddanmark

Rådgivning om behandling med psykofarmaka til sundhedspersoner 

Vi kan rådgive om de fleste sider ved anvendelse af psykofarmaka, bl.a. effekt, bivirkninger, interaktioner, skifte mellem præparater, og hvorledes der bør følges op og monitorere på behandlingen. Endelig rådgiver vi om behandlingsvalg for konkrete patienter. 

Henvendelse til: 

Du er også meget velkommen til at kontakte os, hvis du oplever et behov vedr. psykofarmakologisk behandling, som kunne være en opgave for Psykiatriens Medicinrådgivning. 

Almen praktiserende læger og praktiserende speciallæger i psykiatri

Til praksis tilbyder vi sparring ved fx:

  • Medicingennemgang
  • Plejehjemslæger
  • Undervisning/oplæg i praksis/12-mandsgrupper/klynger
  • Monitorering af psykofarmaka
  • Rådgivning i sektorovergange

Desuden er vi åbne for andre samarbejder med praksis

Kontakt: Psykofarmakologi i almen praksis

Telefon: 24 79 79 67 eller 24 79 79 96

Kommuner i Region Syddanmark

Psykiatriens Medicinrådgivning tilbyder undervisning i psykofarmaka særligt tilpasset personale der er i berøring med medicinering for borgere med psykiske lidelser og/eller den ældre borger. Undervisningen vil give deltagerne: 

  • logisk overblik over medicingrupper og hvor de hører hjemme i behandling af psykisk sygdom
  • faglig viden om medicinens virkning i kroppen og forståelse for sammenhængen med bivirkninger
  • læring i brug af redskaber som kan optimere rationel medicinsk behandling hos den ældre/psykisk syge borger
  • indblik i særlige forhold de rer gældende for den ældre/psykisk syge borger, herunder brugen af antipsykotika til denne gruppe 

Konktakt: Psykofarmakaundervisning af kommunalt personale

Telefon: 24 79 79 67 eller 24 79 79 96

Psykiatriske afdelinger

Alle psykiatriske afdelinger i Region Syddanmark har desuden tilknyttet en klinisk farmaceut som også vil være behjælpelig med rådgivning om psykofarmakabehandling.

Oversigt over kliniske farmaceuter tilknyttet afdelingerne i Psykiatrien i Region Syddanmark


Siden er sidst opdateret 13-10-2021Psykiatrien i Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 25, bygning P | 7100 Vejle | Kontakt | Tilgængelighedserklæring