Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | PRINT | SITEMAP |

Psykiatrien i Region SyddanmarkTil forsiden


Ny fælles kampagne mod ulighed i sundhed

Hvis du lider af en psykisk sygdom, risikerer du at dø langt tidligere end resten af befolkningen. Faktisk viser undersøgelser, at den gennemsnitlige levealder hos danskere med svær psykisk sygdom gennemsnitligt er op mod 20 år kortere end hos resten af befolkningen.

Det har Region Syddanmark, de 22 kommuner og de praktiserende læger i regionen besluttet sig for at gøre noget ved. Derfor er partnerne nu gået sammen om at sætte øget fokus på overdødeligheden og vil i fællesskab arbejde med at nedbringe den markante ulighed i sundhed.

 - Det er simpelthen ikke godt nok, at man som sindslidende i dagens Danmark har udsigt til at leve 20 år kortere end resten af befolkningen. Det har store konsekvenser – både for den enkelte og for samfundet. Det vil vi i Region Syddanmark ikke acceptere. Derfor er det rigtig godt og vigtigt, at vi kan finde ud af at gå sammen med vores kolleger i kommunerne og de praktiserende læger og lave en fælles intensiveret indsats for at få gjort noget ved uligheden, siger konstitueret regionsdirektør i Region Syddanmark, Jacob Stengaard Madsen.

Regionen, lægerne og kommunerne sætter blandt andet fokus på problematikken ved at lancere en kampagne med titlen ”Ligesund?” rettet mod medarbejderne i alle sektorer. Undersøgelser har vist, at medarbejderne ofte ikke kender til overdødeligheden og ikke er opmærksomme på problemet.

Kampagnen skal derfor være med til at sikre, at medarbejderne i det daglige arbejde bliver endnu mere skarpe på udfordringerne omkring de psykisk syges livsstil og særlige behov.

Kampagnen består blandt andet af hjemmesiden www.ligesund.dk med informationsmateriale, konkrete værktøjer til handling og en film, der skal danne udgangspunkt for en debat om ulighed i sundhed på personalemøder i alle sektorer. Filmen er en såkaldt speedvideo-film med to tegnede figurer, Søren og Sanne, som omdrejningspunkt.

- Det er en fælles vision i den kommende sundhedsaftale for vores region, at der skal ydes en målrettet og individualiseret indsats, så vi bedrer psykisk syges overlevelse. Vi praktiserende læger vil tage særligt hånd om disse patienter ved at opspore og behandle de ubehandlede sygdomme, de har. Vi vil også forsøge at motivere dem til deltagelse i kommunale forebyggelsestilbud, som specifikt er målrettet til denne gruppe. Derved kan vi ved fælles hjælp bedre deres overlevelse og ikke mindst bedre deres livskvalitet og sikre mere "lighed i sundhed”, siger Jørgen Skadborg, formand for PLO Syd.

Kirsten Enevoldsen Myrup er sundhedschef i Varde Kommune og har siddet med i arbejdsgruppen bag udarbejdelsen af den fælles strategi.

- Jeg er meget opløftet over, at alle syddanske kommuner, regionen og de praktiserende læger er blevet enige om at skærpe fokus på livsstilssygdomme hos mennesker med en sindslidelse. Der er engagement og entusiasme over hele linjen, og jeg tror på, at vi i fællesskab kan tage et stort skridt fremad, siger Kirsten Enevoldsen Myrup.

Der er samtidig sat gang i en række andre tværgående initiativer på området. Der bliver blandt andet oprettet en særlig efteruddannelse til personalet med fokus på de psykisk syge borgeres livsstil, motion og livsstil tænktes ind i de nye anlægsprojekter i psykiatrien, og der er oprettet et nyt rådgivningsteam, der skal være med til at gennemgå patienternes medicin, som kan have betydning for eksempelvis vægt og blodtryk. 

 

Fakta om ulighed i sundhed:

 

  • Danskere med svær psykisk sygdom dør gennemsnitligt mellem 15 og 20 år tidligere end resten af befolkningen (15 år for kvinder, 20 år for mænd)

 

  • 60 % af overdødeligheden kan forklares med fysisk sygdom.

 

  • Flere mennesker med psykiske lidelser har forhøjet BMI og forhøjet taljemål på grund af fedme, rygning og alkohol sammenlignet med resten af befolkningen.

 

  • Kun halvt så mange mennesker med en sindslidelse bliver opereret for deres hjertekarsygdomme som resten af befolkningen.

 

  • 20 % af befolkningen i Region Syddanmark er daglige rygere. For mennesker med en sindslidelse er tallet knap 40 %

  yderligere oplysninger fås hos:
  • Jacob Stengaard Madsen, konstitueret regionsdirektør, Region Syddanmark. Mobil 29201020 eller Charlotte Rosenkrantz-Josefsen, administrerende sygehusdirektør, Psykiatrien i Region Syddanmark. Mobil 29177035
  • Formand for PLO Syd - Jørgen Skadborg - mobil 20618833
  • Kirsten Enevoldsen Myrup, sundhedschef i Varde Kommune. Mobil 30529513

Siden er sidst opdateret 9-12-2014Psykiatrien i Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 25, bygning P | 7100 Vejle | Kontakt | Tilgængelighedserklæring