Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | PRINT | SITEMAP |

Psykiatrien i Region SyddanmarkTil forsiden

Psykiatrien i Region SyddanmarkpilOM OSpilPressepilPressemeddelelserpilNovember 2014pilNy digital platform om mental sundhed for børn og unge på vej

Ny digital platform om mental sundhed for børn og unge på vej

Et stigende antal børn og unge oplever stress og mistrivsel, der i deres dagligdag blandt andet kommer til udtryk som nervøsitet, irritabilitet, nedtrykthed, søvnløshed, mavepine og hovedpine. Det viser blandt andet Region Syddanmarks Sundhedsprofil 2013 og en helt ny rapport fra Vidensråd for Forebyggelse om børn og unges mentale sundhed.

Den udvikling vil Region Syddanmark gerne gøre noget ved. I et nyt partnerskabsprojekt vil regionen derfor udvikle en ny digital platform om mental sundhed til børn og unge. Målet er at sikre en tidlig, let tilgængelig og brugerstyret hjælp til børn og unge med henblik på at undgå, at de mentale problemer på sigt udvikler sig til egentlig psykisk sygdom.

Projektet er forankret i Telepsykiatrisk Center og har netop fået tilsagn om en bevilling på 6,6 millioner kroner fra Trygfonden. Region Syddanmark har allerede sagt ja til at give 1,3 millioner kroner, og dermed er økonomien i projektet på plads.

- Det er vigtigt, at vi får taget hånd om vores børn og unge, så vi med en tidlig, forebyggende indsats kan være med til at sikre, at de ikke mistrives. I Region Syddanmark er vi langt fremme med brugen af telepsykiatri, og projektet her matcher vores visioner om at kunne understøtte borgerne med digitale redskaber i deres hverdagsliv. Derfor glæder det mig, at der nu kan tages hul på arbejdet med at udvikle den nye digitale platform. Det vil være med til at understrege Region Syddanmarks position i forhold til brugen af teknologi på sundhedsområdet og telemedicin, siger formand for regionsrådet i Region Syddanmark, Carl Holst.

- Vi ved, at der er gode erfaringer fra tilsvarende projekter i udlandet. En digital platform giver de unge nem og hurtig adgang til hjælpen, der er mulighed for anonymitet, og de kan selv være med til at styre, hvad det er for en hjælp, de får, siger Claus Færch, der er leder af Telepsykiatrisk Center og formand for styregruppen bag projektet.

Et partnerskabsprojekt
Projektet er lavet som et partnerskabsprojekt, hvor også Syddansk Sundhedsinnovation og Odense, Faaborg-Midtfyn, Varde og Svendborg kommuner deltager. Tanken er, at platformen ud over at henvende sig direkte til målgruppen af børn og unge mellem 13 og 20 år også skal bygge bro til kommunale sundhedstilbud, fagpersoner og andre tilbud på området.

Både børn og medarbejdere fra kommunerne skal deltage i udviklingen af platformen og være med til at teste undervejs.

- I skolerne arbejder vi i høj grad med børn og unges mentale helbred, og en ny digital platform vil være et godt arbejdsredskab for os. Vi er sikre på, at det også vil gavne de børn og unge, der oplever problemer, at de får et sted, hvor de kan finde relevante oplysninger, kommunikere med andre i samme situation og blive klogere på, hvor de kan få hjælp, og hvad det er, der sker med dem, siger Børn- og ungechef i Odense Kommune, Ina Ahrensberg.

 

Fakta:
Når platformen ”Mental sundhed til børn og unge” er udviklet og implementeret vil det være muligt for børn og unge i Region Syddanmark at få hjælp til selvhjælp ved tidligere psykiske vanskeligheder i form af:

  • Adgang til digitale redskaber, som de selv kan bruge til at træne robusthed, selvværd, problemløsning, sociale relationer.
  • Viden om de vigtigste risikofaktorer og beskyttende faktorer for mental sundhed.
  • Mulighed for at kommunikere med andre unge i et temaopdelt kommunikationsforum.
  • Adgang til hjælp og information om kommunale tilbud

Projektperioden er på 2 år.yderligere oplysninger fås hos:
  • Carl Holst (V), fmd. Regionsrådet i Region Syddanmark, mobil 4032 5210
  • Claus Færch, leder af Telepsykiatrisk Center, mobil 20449739
  • Ina Ahrensberg, Børne- og Ungechef, Odense Kommune, mobil 30120699

Siden er sidst opdateret 8-12-2014Psykiatrien i Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 25, bygning P | 7100 Vejle | Kontakt | Tilgængelighedserklæring