Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | PRINT | SITEMAP |

Psykiatrien i Region SyddanmarkTil forsiden


Tre satspuljeprojekter

Sundhedsministeriet har bevilliget penge til tre satspuljeprojekter. Et ambulant akutteam i Kolding-Vejle, et bæltefrit afsnit i Haderslev og en regional rådgivningsfunktion, der skal sikre bedre medicinsk behandling.

Bæltefri afsnit i Haderslev
Psykiatrien i Region Syddanmark har fået godt 13 mio. kr. til at forebygge tvang ved at etablere et bæltefrit afsnit på Psykiatrisk Afdeling Augustenborg-Haderslev.

Pengene kommer fra et 4-årigt satspuljeprojekt, der skal hjælpe alle fem regioner med at forebygge tvang. Sundhedsministeriet har i den forbindelse uddelt i alt 70 mio. kr.

Læs pressemeddelelsen

 

Ambulant akutteam
Psykiatrien i Region Syddanmark har fået 5,6 mio. kr. til at etablere et ambulant akutteam – et såkaldt fremskudt og mobil skadestuefunktion på Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle.

Pengene kommer fra et 4-årigt satspuljeprojekt til regionale akutteams, der kan rykke ud til mennesker med akut brug for psykiatrisk hjælp. Sundhedsstyrelsen har i den forbindelse uddelt i alt 30 mio. kr.

Læs pressemeddelelsen

 

Rådgivningsfunktion
Psykiatrien i Region Syddanmark har fået godt 7,5 mio. kr. til at etablere et regionalt tværfagligt team i regi af Telepsykiatrisk Center i Odense. Det tværfaglige rådgivningsteam skal være med til at sikre korrekt brug af medicin i den psykiatriske behandling, og være med til at nedskære uhensigtsmæssig brug af flere præparater på samme tid.

Pengene kommer fra et 4-årigt satspuljeprojekt, der skal hjælpe alle fem regioner med at reducere medicinforbruget. Sundhedsministeriet har i den forbindelse uddelt i alt 35 mio. kr.  

Læs pressemeddelelsen

 

 

 


Siden er sidst opdateret 9-10-2014Psykiatrien i Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 25, bygning P | 7100 Vejle | Kontakt | Tilgængelighedserklæring