Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | PRINT | SITEMAP |

Psykiatrien i Region SyddanmarkTil forsiden


Psykiatrien i Region SyddanmarkpilOM OSpilPressepilPressemeddelelserpilOktober 2014pilRådgivningsteam skal sikre bedre medicinsk behandling

Rådgivningsteam skal sikre bedre medicinsk behandling

Psykiatrien i Region Syddanmark har søgt og netop fået godt 7,5 mio. kr. til at etablere et regionalt tværfagligt team i regi af Telepsykiatrisk Center i Odense. Det tværfaglige rådgivningsteam skal være med til at sikre korrekt brug af medicin i den psykiatriske behandling, og være med til at nedskære uhensigtsmæssig brug af flere præparater på samme tid.

Pengene kommer fra et 4-årigt satspuljeprojekt, der skal hjælpe alle fem regioner med at reducere medicinforbruget. Sundhedsministeriet har i den forbindelse uddelt i alt 35 mio. kr.  

Indsigt og patientinvolvering

Mennesker med psykiske lidelser behandles ofte med flere typer medicin, der kan give en række utilsigtede bivirkninger og i værste fald føre til højere dødelighed. Derfor er det vigtigt at sikre, at patienten får den rigtige medicin i den rette dosering. Og det skal det såkaldte rådgivningsteam hjælpe med at fremme:

- Etableringen af det tværfaglige rådgivningsteam gør, at flere fagpersoner ser problematikken fra flere vinkler. Under medicingennemgangen kan de blive opmærksom på sammensætning og virkning, og måske kan de hjælpe patienten til at trappe ned på forbruget eller måske helt trappe ud af medicinen. Helt afgørende bliver det at få patienten involveret i behandlingen, siger lægefaglig direktør Anders Meinert Pedersen.

Rådgivningsteamet kommer til at bestå af to farmaceuter og en psykiater med speciale i medicinering. Teamet skal bistå med intern rådgivning i forhold til lægegruppen og patienternes medicingennemgang og ekstern rådgivning i forhold til praktiserende læger, psykiatere og kommunale og regionale boinstitutioner. Psykofarmakologisk behandling er ofte kompleks. Derfor er det vigtigt, at fx egen læge har nem adgang til rådgivning. En stor del af borgere med psykiatriske problemstillinger bliver udelukkende behandlet hos egen læge.

Forhåbningen er, at man samtidig kan involvere patienterne i egen behandling i langt højere grad, end man gør i dag.

Fakta

I forsøget med de tværfaglige rådgivende teams er der afsat 35 mio. kr. i en 4-årig periode.

Psykiatrien i Region Syddanmark har fået bevilliget 7,435 mio. kr.

Rådgivningstemaet bliver tilknyttet Telepsykiatrisk Center i Odense, som er psykiatrisygehusets regionale center for udvikling, implementering og forskning i telepsykiatriske løsninger. Planen er, at rådgivningen skal foregå via videokonference, faste møder på de psykiatriske afdelinger, pr. telefon, elektronisk formular eller via hjemmeside. På den måde sikres, at højtspecialiseret viden kommer effektivt ud til alle dele af regionen.

Undersøgelser viser, at en del patienter oplever bivirkninger af medicin - så store bivirkninger, at de enten fravælger behandlingen eller udvikler svær overvægt, med flere følgevirkninger.  

Projektet godkendes endeligt af det syddanske regionsråd 27. oktober 2014.Yderligere oplysninger fås hos:
  • Lægefaglig direktør Anders Meinert Pedersen, mobil 99 44 48 02
  • Specialeansvarlig læge, ph.d., John Teilmann Larsen, mobil 4021 4890

Siden er sidst opdateret 9-10-2014Psykiatrien i Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 25, bygning P | 7100 Vejle | Kontakt | Tilgængelighedserklæring