Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | PRINT | SITEMAP |

Psykiatrien i Region SyddanmarkTil forsiden


Psykiatrien i Region SyddanmarkpilOM OSpilPressepilPressemeddelelserpilOktober 2014pilBæltefri afdeling i Augustenborg-Haderslev skal forebygge tvang

Bæltefri afdeling i Augustenborg-Haderslev skal forebygge tvang

Psykiatrien i Region Syddanmark har netop søgt og fået godt 13 mio. kr. til at forebygge tvang ved at etablere et bæltefrit afsnit på Psykiatrisk Afdeling Augustenborg-Haderslev.

Patienter med psykiske lidelser oplever for meget tvang. Forsøget med bæltefri afdeling skal være med til at forebygge tvangen i psykiatrien og forsøge at få personalet til at tænke i andre løsninger.

Pengene kommer fra et 4-årigt satspuljeprojekt, der skal hjælpe alle fem regioner med at forebygge tvang. Sundhedsministeriet har i den forbindelse uddelt i alt 70 mio. kr.  

Indsigt og patientinvolvering

Pengene vil blive brugt til andre forebyggende løsninger i behandlingen af patienterne. Det kan være fokus på fysiske rammer, udstyr, undervisning, sanseintegration og fysiske rammer. Fokus på patienternes ønsker og behov samt medarbejdernes kompetencer:

- Tvang er et indgreb i den personlige frihed, og bør kun bruges som absolut sidste udvej. Medarbejderne skal derfor have mulighed for at vælge andre løsninger og de skal klædes på til at kunne håndtere og forebygge svære situationer, siger lægefaglig direktør Anders Meinert Pedersen.

Løsningen kan også være at arbejde med såkaldte forhåndstilkendegivelser, hvor patientens ønsker til behandlingens form og indhold føres ind i journalen. Det kan være systematisk at gennemgå tvangsepisoder, så man kan se, hvad der kunne være undgået. Det handler om kompetenceudvikling, kulturændringer og fordeling af ressourcer. Og så skal viden og inspiration fra andre afdelinger spredes og gøres tilgængelig for andre.

Fakta

I forsøget med de bæltefri afdelinger er der afsat 70 mio. kr. i en 4-årig periode.

Psykiatrien i Region Syddanmark har fået bevilliget godt 13 mio. kr.

Det bæltefri afsnit bliver etableret på Psykiatrisk Afdeling Augustenborg-Haderslev.

Projektet godkendes endeligt af det syddanske regionsråd 27. oktober 2014.

Hele psykiatrisygehuset skal på linje med andre regionale psykiatrier i landet forebygge brugen af tvang med 50 procent i løbet af perioden frem til 2020. Sygehuset er her og nu ved at tilrettelægge indsatsen.Yderligere oplysninger fås hos:
  • Lægefaglig direktør Anders Meinert Pedersen, mobil 99 44 48 02
  • Ledende overlæge Volkmar Sippel, Psykiatrisk Afdeling Augustenborg-Haderslev, direkte 7347 2303

Siden er sidst opdateret 9-10-2014Psykiatrien i Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 25, bygning P | 7100 Vejle | Kontakt | Tilgængelighedserklæring