Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | PRINT | SITEMAP |

Psykiatrien i Region SyddanmarkTil forsiden


Psykiatrien i Region SyddanmarkpilOM OSpilPressepilPressemeddelelserpilOktober 2014pilMere tryghed for psykiatriske patienter med akut behov for hjælp

Mere tryghed for psykiatriske patienter med akut behov for hjælp

Psykiatrien i Region Syddanmark har søgt og netop fået 5,6 mio. kr. til at etablere et ambulant akutteam – et såkaldt fremskudt og mobil skadestuefunktion på Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle.

Pengene kommer fra et 4-årigt satspuljeprojekt til regionale akutteams, der kan rykke ud til mennesker med akut brug for psykiatrisk hjælp. Sundhedsstyrelsen har i den forbindelse uddelt i alt 30 mio. kr.  

Forebyggende og på patientens præmisser

Erfaringer fra Norge og England viser, at hurtig og kompetent hjælp i eget hjem kan forebygge indlæggelser og øge tilfredsheden blandt patienter og pårørende:

- Det kan være mere effektivt at få hjælpen direkte i hjemmet, frem for at skulle gå forbi en psykiatrisk skadestue. Erfaringerne viser blandt andet, at akutteams øger patienttilfredsheden og forebygger genindlæggelser – og måske kan akutteams i nogle tilfælde ligefrem være med til at forhindre en indlæggelse, fordi hjælpen sker hurtigt, og inden patienten er blevet alvorligt syg, siger lægefaglig direktør Anders Meinert Pedersen.

Akutteamet er et supplement til afdelingens psykiatriske skadestue, og de eksisterende opsøgende teams. Det træder til, når borgere i Vejle, Fredericia og Kolding kommuner har brug for akut psykiatrisk hjælp i hjemmet. Teamet vil bestå af to udkørende specialsygeplejersker og en psykiater, der kan rådgive det udkørende team hjemme fra afdelingen, enten telefonisk eller via videokonference.

Formålet med forsøget er øget kvalitet, færre gen- og indlæggelser samt større tilfredshed blandt patienter og pårørende.

Fakta

I forsøget med de psykiatriske akutteams er der afsat 30 mio. kr. i en 4-årig periode.

Psykiatrien i Region Syddanmark har fået bevilliget 5,6 mio. kr.

Målgruppen er voksne over 20 år i akut alvorlig psykisk krise, som ikke magter at henvende sig på den psykiatriske skadestue.

Teamet er udadgående og tilbyder akutte hjemmebesøg i ydertimerne kl. 14-22, alle dage, hele året rundt. Teamet starter efter planen op medio januar 2015.

Projektet godkendes endeligt af det syddanske regionsråd 27. oktober 2014.Yderligere oplysninger fås hos:
  • Lægefaglig direktør Anders Meinert Pedersen, mobil 99 44 48 02
  • Oversygeplejerske Heine Rasmussen, Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle, mobil 9944 7501

Siden er sidst opdateret 9-10-2014Psykiatrien i Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 25, bygning P | 7100 Vejle | Kontakt | Tilgængelighedserklæring