Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | PRINT | SITEMAP |

Psykiatrien i Region SyddanmarkTil forsiden


Psykiatrien i Region SyddanmarkpilOM OSpilPressepilNyheder fra psykiatrisygehusetpilTag på kursus i MBT - terapi baseret på mentalisering

Tag på kursus i MBT - terapi baseret på mentalisering

Afdeling for Traume- og Torturoverlevere (ATT), Psykiatrien i Region Syddanmark tilbyder for sjette gang introducerende kursus i mentaliseringsbaseret terapi også kendt som MBT.

Mentalisering er evnen til implicit og eksplicit at tolke sine egne og andres handlinger som meningsfulde ud fra intentionelle mentale tilstande såsom relationelle behov, følelser, motiver og personlige ønsker. Mentalisering er nært forbundet med affektregulering.

Behandlingsformen bygger på et komplekst teoretisk fun­dament, men indeholder praktiske terapeutiske princip­per, der kan anvendes i individuel psykoterapi, såvel som i gruppeterapi og i miljøterapi eller anden behandlingsmæs­sig kontakt med patienter med psykiske lidelser.

Kurset henvender sig til terapeuter, sygeplejersker og andre faggrupper med behov for dybdegående teoretisk og metodisk viden om mentalisering.

Formålet med kurset er at give deltagerne indsigt i mentaliseringsevnens betydning for psykiske problemer samt kendskab til tilknytning, emotionsteori, affektregulering og udvikling af relationsmønstre som en forberedelse på at arbejde i praksis med metoden

Kurset omfatter 30 timers teoretisk undervisning fordelt på i alt fem dage.

  • MODUL 1: 2. – 3. oktober 2014
  • MODUL 2: 12. – 14. november 2014

Alle dage 09.00-16.00

 

 

UNDERVISERE

Morten Kjølbye, cheflæge i Psykiatrien i Nord­jylland. Speciallæge i psykiatri og psykoterapeut. Godkendt supervisor af Dansk Psykiatrisk Selskab og Dansk Psykolog Forening. Tidligere speciale­ansvarlig overlæge og leder af klinik for personlighedsforstyr­relser i Risskov ved Aarhus. Ekstern lektor på Aalborg Universitet.

Aksel Grosen, overlæge i lokalpsykia­trien i Middelfart. Speciallæge i psykiatri. Uddannet som individuel terapeut og gruppe­terapeut. Godkendt supervisor af Dansk Psykiatrisk Selskab. Aksel Grosen har gennem de sidste 5 år bevæget sig fra relationsbehandling til mentali­seringsbaseret terapi.

Ulla Krumm Knuthsen, ledende psykolog på Psy­kiatrisk Afdeling Middelfart. Cand. Psych., specialist og supervisor i psykoterapi. Del­tager i kurser og workshops både i Danmark og i London, England. Har arbejdet med mentaliseringsbaseret terapi siden 2007.

Sebastian Simonsen, psykolog og ph.d. Tilknyttet Psykoterapeutisk Center Stol­pegård. Beskæftiger sig med behandling af og forskning i personlighedsforstyrrelser. Medlem af bestyrelsen i det Nationale netværk for forsk­ning og kvalitetssikring af psykoterapi, det psykopatolo­giske fagnævn m.fl.

 

PRIS: 10.500kr

 

TILMELDING:
kursustilmelding.att@rsyd.dk

SIDSTE FRIST:
5. september 2014

 

SPØRGSMÅL:
Har du spørgsmål er du velkommen at kontakte ATTs udviklingskonsulent Amira.Saric@rsyd.dk eller direkte telefon 76420357

 

 


Siden er sidst opdateret 7-7-2014Psykiatrien i Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 25, bygning P | 7100 Vejle | Kontakt | Tilgængelighedserklæring