Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | PRINT | SITEMAP |

Psykiatrien i Region SyddanmarkTil forsiden


Psykiatrien i Region SyddanmarkpilOM OSpilPressepilPressemeddelelserpilJuni 2014pilSnoreklip og fejring af Retspsykiatri Syddanmark i Middelfart

Snoreklip og fejring af Retspsykiatri Syddanmark i Middelfart

Der var jazzmusik i baggrunden, snoren blev klippet, og de mange involverede fik mulighed for at takke hinanden for et godt samarbejde omkring byggeriet. Mere end 150 gæster var mødt op til indvielsen af Retspsykiatri Syddanmark i Middelfart, mandag 16. juni 2014.

Region Syddanmark har samlet al retspsykiatri i Middelfart med 70 døgnpladser, akutmodtagelse, ambulant behandling, forskning i relationer, dynamisk lys og nedbringelse af tvang m.m., og afdelingen i Middelfart har i den forbindelse gennemgået en omfattende om- og tilbygning.

Snoreklip - indvielse af Retspsykiatri Syddanmark

Regionsrådsformand Carl Holst (V) - til højre - og psykiatriudvalgsformand Thies Mathiasen (DF) klipper snoren, og Retspsykiatri Syddanmark er officielt indviet. Tekst: Hanne Kopp Foto: Jakob Fynsk. Billede til download

 

- I Region Syddanmark har vi valgt at have én retspsykiatrisk afdeling for at få skabt et stærkere fagligt miljø med bedre rammer for at forske. Det kommer både patienterne og jer, der skal arbejde her, til gode. Det er vores opgave dels at sikre, at patienterne får den nødvendige behandling. At vi støtter dem til at udvikle sig og til at få det bedre. Dels er det også vores ansvar at sikre, at patienterne bliver på afdelingen. Så selvom det ikke er regionens opgave at bygge fængsler, så skal vi naturligvis også have fokus på sikkerhedens fysiske og tekniske sider, sagde regionsrådsformand Carl Holst (V).

Med reference til den franske filosof Michel Foucaults værk ”Galskabens historie” fra 1961 nævnte regionsrådsformanden, at samfundets behandling af sindslidende er som et spejl, vi holder op. Spejlbilledet reflekterer det givne samfunds moral og menneskesyn, og fattigt er det samfund, der kun straffer de mennesker, der har gjort noget kriminelt.

Vejen ud af en mørk tunnel

Psykiatri- og socialudvalgsformand Thies Mathiasen lagde også vægt på de tiltag i huset, der skal forberede patienterne på livet udenfor. Med nye aktiviteter i form af træning, ergoterapi, motion m.m. og med fokus på relationer. Så tilskyndelsen til flugt bliver mindre.

- Vi har skabt et godt og trygt sted, med blik for sikkerheden og hvor også det kunstige lys kan styres, så det understøtter behandlingen af patienter og skaber ideelle arbejdsforhold for personalet. Vi taler om syge patienter, der skal hjælpes og ikke fanger. Vi skal vise vejen ud af en ofte mørk mental tunnel, og være både nyskabende og banebrydende, sagde Thies Mathiasen (DF).

Inddragelse af pårørende, foreninger og naboer

Samarbejdet med pårørende, foreninger og naboer har lige fra starten været vigtigt og højt prioriteret, og det blev påskønnet af formand for Bedre Psykiatri, Kirsten Hansen:

- Det er guld værd, når pårørendes viden bliver brugt, for når pårørende bliver inddraget, er der større chance for, at patienten bliver rask. Vi er dem, der kender patienterne bedst. Vi har også været involveret i de to borgermøder, der har været holdt. Der har været stort fremmøde begge gange, og folk har fået bedre indsigt i og forståelse for, hvad det er, der skal foregå på stedet, sagde Kirsten Hansen. 

Flere års byggerod med buldren i væggene, støv, lugte og midlertidig hovedindgang og kantine er nu overstået. Som flere af talerne påpegede: Nu kan man glæde sig over, at den almindelige hverdag – en hverdag med mere plads, flere patienter, flere medarbejdere og en forskningsenhed – nu kan indfinde sig igen.

Gæster - indvielse af Retspsykiatri Syddanmark

Billede til download

Fakta

Region Syddanmark har samlet retspsykiatrien i Middelfart med 70 retspsykiatriske døgnpladser samt to almenpsykiatriske afdelinger med i alt 34 pladser.

Ud af de retspsykiatriske døgnpladser er 14 private to-værelsesstuer. Det såkaldte rehabiliteringsafsnit (P5) er for langtidsindlagte retspsykiatriske patienter, der har brug for rehabilitering under indlæggelse. Den typiske indlæggelsestid er 5-7 år.

Afsnittet er et integreret åben/lukket afsnit og adskiller sig fra de øvrige sengestuer ved at være 2-rumsstuer og ca. 10 kvadratmeter større. Med stue og soverum, toilet og bad. Udover P5 er der fire retspsykiatriske afsnit med akutmodtagelse. På hvert afsnit er der plads til 14 patienter.

Retspsykiatri Syddanmark har afsnit med dynamisk lysstyring, dvs. at det kunstige lys’ intensitet og farve kan styres, så det understøtter behandlingen af patienter og skaber bedre arbejdsforhold for personalet.

Samling af retspsykiatrien har betydet, at patienter og personale er flyttet fra Hviding og Odense samt fra andre almenpsykiatriske afdelinger i regionen. De 7 afsnit er blevet taget i brug gradvist og i flere step henover byggeperioden. Der er blevet rekrutteret over 100 nye medarbejdere fra forskellige faggrupper, og der er tilknyttet en forskningsenhed, der blandt andet forsker i relationens betydning, nedbringelse af tvang og dynamisk lys.

Resultatet er en moderne retspsykiatri, hvor behandling og sikkerhed går hånd i hånd. Hvor der er fokus på den gode relation mellem patient og medarbejder og på varierede fritidsaktiviteter, blandt andet i form af voksenundervisning, træningskøkken og sportshal.

Der er fysiske sikkerhedsforanstaltninger bl.a. i form af elektronisk adgangskontrol og kameraovervågning af området.

Afdelingen i Middelfart foretager også ambulant behandling af omkring 550 retpsykiatriske patienter over hele Region Syddanmark, på botilbud eller i private hjem. De varetager den medicinske, terapeutiske samt sociale behandling af patienten under den ambulante behandlingsdom (typisk 1-5 år) og samarbejder bredt med kommune, Kriminalforsorgen, praktiserende læge, misbrugscenter, arbejdsgiver osv.

Udover ombygning af eksisterende arealer er der udvidet med ca. 8.500 kvadratmeter.

Spadestikket til Retspsykiatri Syddanmark blev taget for godt to år siden. Totalrådgivning: Creo Arkitekter. Entreprenører: 5E i Odense.

Byggesum: Knap 257 millioner kroner.

Der kan ses flere billeder fra indvielsen og film m.m. på www.psykiatrienisyddanmark.dk - følg temalink øverst fra forsiden.

Læs mere om byggeriet på www.psykiatrienisyddanmark.dk/byggeriYderligere oplysninger fås hos:
  • Regionsrådsformand Carl Holst (V), mobil 4032 5210
  • Psykiatri- og socialudvalgsformand Thies Mathiasen (DF), mobil 40 40 77 46

Siden er sidst opdateret 16-6-2014Psykiatrien i Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 25, bygning P | 7100 Vejle | Kontakt | Tilgængelighedserklæring