Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | PRINT | SITEMAP |

Psykiatrien i Region SyddanmarkTil forsiden


Pølser og brød på en varm dag i Aabenraa

Stemningen var god og varm, og det skyldtes ikke kun sommerdagen med temperaturer på mere end 27 grader.

Der var også glæde over et nyt og stort byggeri ved sygehuset i Aabenraa, som på trods af vinterens storme, sne og slud skrider godt frem.

CarlHolstholdertale - rejsegilde 10. juni 2014

Regionsrådsformand Carl Holst til rejsegildet tirsdag 10. juni 2014. Billede til download

- Det er værd at fejre, at de ydre rammer for 18.000 kvadratmeter moderne psykiatri er skudt op – fra bar mark – på under ét år, sagde regionsrådsformand Carl Holst (V), der var mødt op for at tage del i festlighederne. Og som traditionen tro brugte anledningen til at takke byggefolkene:

Med til at give psykiatrien et kæmpe løft

- I håndværkere brænder for at levere høj kvalitet. Det jeg har set indtil nu, bekræfter det billede. Det får nogle af vores svageste borgere stor glæde af allerede til næste år. I bygger moderne psykiatriske afdelinger og er samtidig med til at give psykiatriens rammer et kæmpe løft. Det skal I have stor tak for, sagde regionsrådsformanden.

Psykiatribyggeriet i Aabenraa, der finder sted samtidig med, at det somatiske sygehus også bygger nyt, skal samlet set rumme to afdelinger. Det bliver de første helt nybyggede psykiatriske afdelinger i Region Syddanmark.

Det syvende største byggeri

Det er Region Syddanmarks hidtil største psykiatribyggeri, der er gang i på Kresten Philipsen Vej i Aabenraa, og ifølge projektleder Peter Houd fra White Arkitekter, som også var en af dagens talere, det syvende største byggeri i Danmark, der er startet op i 2013. Han kunne fortælle, hvordan det som arkitekt er at blive inddraget i et spændende byggeri, hvor mange er involverede, og hvor der er flere hensyn at tage til såvel materialer som til bæredygtighed og til de patienter og medarbejdere, som skal have gavn af byggeriet.  

Etape to af byggeriet omfatter opførelse af de psykiatriske døgnfunktioner og et gerontopsykiatrisk ambulatorium. Det er døgnfunktioner fra Augustenborg og Haderslev og døgnfunktion for unge fra Kolding og Augustenborg, der samles her.

Sammenhæng og samarbejde på tværs
Byggeriet kommer til at hænge sammen med det eksisterende somatiske sygehus, hvilket betyder tæt samarbejde på tværs af somatik og psykiatri. I den fælles akutmodtagelse vil psykiatriske patienter også blive modtaget og det børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorium vil holde til i samme familiehus som pædiatrien.

Der var første spadestik på anden etape af byggeriet i foråret 2013. Det står færdigt sommeren 2015.

Rejsegilde i Aabenraa - juni 2014

Omkring 140 håndværkere var mødt op til festlighederne. Derudover medarbejdere, psykiatriledelse, politikere, presse og pårørendeforeninger.  Billede til download

Fakta
Psykiatrisygehusets nybyggeri i Aabenraa bliver samlet på ca. 20.000 kvm. Det nye hus får sammenlagt 110 døgnpladser og ambulante funktioner for ældre samt for børn og unge. 

White Arkitekter AS er totalrådgiver på byggeprojektet sammen med White AB.

Byggesum: Ca. 500 mio. kroner.

Byggeriet falder i to etaper.

Første etape: Et børne- og ungdomspsykiatrisk ambulatorium i forlængelse af det somatiske familiehus. Byggeriet nærmer sig sin afslutning og stod færdigt til indflytning 10. juni 2014. Den officielle indvielse holdes senere sammen med hele etape 1 af somatikkens byggeri, herunder familiehuset.

Anden etape: En psykiatrisk og ungdomspsykiatrisk døgnfunktion etableres nordvest for den nuværende hovedindgang og forventes klar til indflytning medio 2015.  

Der er14 fagentrepriser involveret i denne del af byggeriet, hvilket har givet mulighed for at flere – også lokale firmaer - kan være med enten i fagentrepriserne eller som underentreprenører.

Psykiatribyggeriet i Aabenraa var oprindeligt planlagt til at stå færdigt i 2018. Men i forbindelse med regionsrådets 2009-vækstpakke lykkedes det at finde penge til at fremrykke projektet.

Læs mere på www.psykiatrienisyddanmark.dk/byggeri

Byggeriet fra rejsegildeYderligere oplysninger fås hos:
  • Regionsrådsformand Carl Holst (V), mobil 4032 5210
  • Anlægschef Torben Kyed Larsen, mobil 2920 1021

Siden er sidst opdateret 10-6-2014Psykiatrien i Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 25, bygning P | 7100 Vejle | Kontakt | Tilgængelighedserklæring