Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | PRINT | SITEMAP |

Psykiatrien i Region SyddanmarkTil forsiden

Psykiatrien i Region SyddanmarkpilOM OSpilPressepilPressemeddelelserpilJuni 2014pilPatienter repræsenteret i nyt forskningsstrategiråd

Patienter repræsenteret i nyt forskningsstrategiråd

I morgen, onsdag den 11. juni, mødes det nye og netop udpegede forskningsstrategiråd for Psykiatrien i Region Syddanmark for første gang, og her er patienterne som noget helt nyt repræsenteret.

- Vi vil gerne sende et klart signal om, at patienterne og brugerne er en meget vigtig del af det arbejde, vi laver i Psykiatrien i Region Syddanmark – og det gælder selvfølgelig også vores forskning. Det er jo netop for deres skyld, at vi forsker. Det handler helt grundlæggende om at sikre dem den bedst mulige behandling. Derfor er jeg meget stolt af, at vi som de første i Danmark nu tager patienterne med helt ind i det rum, hvor beslutningerne om, hvad vi skal forske i, træffes, siger formanden for forskningsstrategirådet, lægefaglig direktør Anders Meinert Pedersen.

Inddragelsen af patienterne i beslutningsarbejdet er lavet efter engelsk forbillede. Her har man i flere år haft patientrepræsentanter med i processen, når der er blevet truffet beslutninger, og det har været en stor succes.

Det er den 25-årige medicinstuderende Louise Rasmussen, der har sagt ja til at være patienternes stemme i arbejdet med at sætte rammerne for den psykiatriske forskning i Region Syddanmark.

Louise Rasmussen har selv et længere sygdomsforløb med en spiseforstyrrelse bag sig og har tidligere været indlagt på både børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling og voksen-afdelingen i Odense.

- Jeg glæder mig rigtig meget til at være med, og jeg synes, at det er vigtigt at kigge på, hvordan forskningen kan være med til at gøre behandlingen bedre både for patienter og pårørende. Jeg mener, at det kun kan være en fordel også at se tingene lidt fra den anden side, siger Louise Rasmussen.

 

Fakta:

Forskningsstrategirådet i Psykiatrien i Region Syddanmark har blandt andet til opgave at udstikke de overordnede rammer for den psykiatriske forskning, at udvikle stærke forskningsmiljøer og at uddele midler fra psykiatrisygehusets forskningspulje.

Rådet mødes fire gange om året.

Forskningsstrategirådets medlemmer:

-          Lægefaglig direktør Anders Meinert Pedersen (formand)

-          Institutleder ved Klinisk Institut, SDU Kim Brixen (næstformand)

-          Institutleder ved Institut for Regional Sundhedsforskning, Kirsten Ohm Kyvik

-          Institutleder ved Psykologisk Institut, Mogens Hørder

-          Institutleder ved Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet, Lars Dyhr

-          Enhed for Sygeplejeforskning, forsker Lise Hounsgaard

-          Ledende overlæge ved Psykiatrisk Afdeling Odense, Sonja Rasmussen

-          Oversygeplejerske ved Børne- og Ungdomspsykiatri, Esbjerg, Yvonne Reinholdt

-          Professor Bent Nielsen, Niels Bilenberg samt Kjeld Andersen

-          Stud.med. Louise Rasmussen (Udpeget af Psykiatrisk Dialogforum)yderligere oplysninger fås hos:
  • Anders Meinert Pedersen, fmd. forskningsstrategirådet og lægefaglig direktør i Psykiatrien i Region Syddanmark. Mobil 20 10 19 31
  • Louise Rasmussen, medlem af forskningsstrategirådet og medicinstuderende. Mobil 23 47 84 73

Siden er sidst opdateret 18-6-2014Psykiatrien i Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 25, bygning P | 7100 Vejle | Kontakt | Tilgængelighedserklæring