Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | PRINT | SITEMAP |

Psykiatrien i Region SyddanmarkTil forsiden


Styrket indsats i Aabenraa

Aabenraa Kommune og Psykiatrien i Region Syddanmark er blevet udvalgt af Socialstyrelsen til at deltage i projektet ”Unge med psykiske vanskeligheder - overgangen fra barn til voksen”. Projektet arbejder med en samarbejdsmodel, hvor unge får tilknyttet en fast guide, der koordinerer den unges forløb og er bindeled mellem de kommunale og regionale aktører

Formålet med projektet er, at unge med psykiske vanskeligheder skal opleve at få en mere smidig overgang til voksenlivet.

Derfor afprøver Aabenraa Kommune og Psykiatrien i Region Syddanmark en model, der skal styrke samarbejdet mellem børne- og ungeforvaltningen, voksenforvaltningen og Psykiatrien i Region Syddanmark.

Kommune og region skal samarbejde
Målet er, at flere unge med psykiske vanskeligheder i fremtiden vil blive inkluderet i samfundet og få uddannelse og job på lige fod med deres jævnaldrendeMålgruppen for projektet er unge i alderen 16-24 år med psykiske vanskeligheder, som har behov for en indsats både i kommunal og regional regi.

- Det glæder os, at netop Aabenraa Kommune er blevet udvalgt. Projektet arbejder med en problemstilling, som vi har haft et skærpet fokus på igennem længere tid. Alt for mange unge har ondt i livet, hvilket skader deres muligheder på længere sigt. Det er derfor vigtigt, at vi som kommune samarbejder og koordinerer hjælpen til de unge med vores kollegaer i Psykiatrien i Region Syddanmark, siger Hanne Rebsdorf, sektionsleder i Børn og Familie i Aabenraa Kommune.

Psykiske vanskeligheder er en af de væsentligste årsager til frafald på ungdomsuddannelserne, og i Aabenraa Kommune viser en opgørelse, at psykiske problemer er meget hyppigt forekommende blandt de unge kontanthjælpsmodtagere under 30 år.

Et centralt element i samarbejdsmodellen er en guide. Den unges guide er vidne til den unges udvikling fra 16-24 år. Når de unge fylder 18 år og er personligt myndige, har de et naturligt behov for at træffe selvstændige beslutninger i eget liv. Dette behov tilgodeses i projektet.

Fælles netværksmøder
Aabenraa Kommune og Psykiatrien i Region Syddanmark holder fælles netværksmøder sammen med den unge psykisk sårbare, hvor de koordinerer de forskellige tiltag, der skal sættes i gang:

- Vi er glade for, at Aabenraa Kommune har inviteret os med i projektet. Vi står alle overfor et krav om at arbejde effektivt og målrettet og skabe bæredygtige resultater sammen med patienter og pårørende. Her er det helt afgørende, at regionale og kommunale tilbud arbejder fleksibelt sammen og koordinerer indsatsen, så den unge får den rette hjælp, af rette person, til rette tid. Men ligeså afgørende er det, at vi i dette projekt tager udgangspunkt i den unges egen motivation for forandring. At vi ikke sidder som eksperter og antager, at vi alene ved, hvad der tjener den unge bedst, siger afdelingssygeplejerske Essi Laub Christensen, Lokalpsykiatri Aabenraa.

Samarbejdet mellem Aabenraa Kommune og Psykiatrien i Region Syddanmark er ikke det eneste, der er i fokus i projektet.

- Det er i de forskellige overgange fra for eksempel børne- og ungdomspsykiatri til voksenpsykiatri, at det er vigtigt at koordinere indsatsen, så vi sikrer tryghed for den unge og forhindrer, at værdifulde informationer går tabt, fortæller Essi Laub Christensen.

FAKTA

Projekt ”Unge med psykiske vanskeligheder – overgangen fra barn til voksen” indgår som en del af psykiatriaftalen for 2011-2014. Servicestyrelsen har udvalgt fire modelkommuner i samarbejde med Rambøll Management Consulting. Den overordnede projektledelse varetages af Rambøll Management. De tre andre kommuner er: Furesø, Odsherred og Viborg Kommuner.

I perioden marts 2013 – december 2014 afprøves samarbejdsmodellen.

I perioden januar – marts 2015 formidles samarbejdsmodellens resultater.

Herefter skal det vurderes, om samarbejdsmodellen har potentiale til at blive udbredt til landets samtlige 98 kommuner og 5 regioner.

I Psykiatrien i Region Syddanmark overgår psykiatriske patienter fra børne- og ungdomspsykiatri til voksenpsykiatri, fra de er 19 år. Unge med skizofreni overgår til Tidlig Interventions Team fra 18 år.


Siden er sidst opdateret 20-3-2014Psykiatrien i Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 25, bygning P | 7100 Vejle | Kontakt | Tilgængelighedserklæring