Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | PRINT | SITEMAP |

Psykiatrien i Region SyddanmarkTil forsiden


Flere syddanskere føler sig stressede

Et stigende antal syddanskere føler sig stressede. Det viser den nye sundhedsprofil, som netop er offentliggjort. Region Syddanmark arbejder imidlertid på flere fronter for at fremme et bedre mentalt helbred hos borgerne.

Antallet af borgere i Region Syddanmark, der føler sig stressede, er siden 2010 steget fra 13 til 15 procent. Det viser tal fra den nye sundhedsprofil. Og hvis man sammenligner med landsgennemsnittet, er Syddanmark den landsdel, hvor forekomsten af personer med højt stressniveau er størst.

Samtidig afslører sundhedsprofilen, at borgerne i Region Syddanmark generelt er blandt dem med det dårligste mentale helbred. Kun i Region Hovedstaden er det mentale helbred dårligere.

- Det er vi selvfølgelig opmærksomme på, for vi ved, at borgere med stress eksempelvis har højere risiko for at udvikle depression, har øget risiko for hjerte-kar-sygdomme og har sværere ved at kvitte rygning og usund livsstil. Det betyder, at mange oplever en ringere livskvalitet, og der har vi – sammen med kommuner og praktiserende læger - en vigtig opgave i at hjælpe dem på rette vej og støtte dem, så de kan få det bedre, siger formanden for Psykiatri- og Socialudvalget i Region Syddanmark, Thies Mathiasen (DF).

Samarbejde og trivsel

I Region Syddanmark er der en række forskellige tiltag i gang, som skal være med til at forbedre den mentale sundhed for borgerne: Der er etableret samarbejder på tværs med blandt andet jobcentre og praktiserende læger - og der er lavet trivselsprojekter på ungdomsuddannelserne, som skal hjælpe unge, der kæmper med stress og dårlig trivsel. Desuden har Psykiatrien i Region Syddanmark etableret internetpsykiatrien.dk, der tilbyder borgere med let til moderat depression behandling over nettet. Også via PsykInfo tilbyder psykiatrisygehuset rådgivning og viden om mental sundhed.

Social slagside

Dykker man mere ned i tallene, viser sundhedsprofilen en tydelig social slagside. Det er således især lavtuddannede og borgere på førtidspension eller ’andre uden for arbejdsmarkedet’, der lider af dårligt mentalt helbred og stress.

- Vi skal have gjort noget ved den markante ulighed i sundhed. Derfor har Psykiatrien i Region Syddanmark i samarbejde med alle regionens kommuner, de praktiserende læger og de somatiske sygehuse netop udarbejdet en strategi, som skal sætte fokus på problemet, så vi i fællesskab kan få hjulpet de svageste borgere med at få det bedre. Nu sætter vi for alvor tryk på kedlerne, så strategien kan blive omsat til praksis, siger Pierre Topaz (A), der er formand for Region Syddanmarks ligestillingsudvalg.   

Fakta:

Sundhedsprofilen er en national undersøgelse, der foretages hvert fjerde år, og den er den største nationale sundhedsundersøgelse i Danmark.

Spørgeskemaet blev sendt ud til cirka 300.000 tilfældigt udvalgte borgere i Danmark i februar 2013 – i Region Syddanmark modtog 56.300 borgere spørgeskemaet. Undersøgelsen opnåede i Region Syddanmark en svarprocent på 65 og omfatter svar fra mere end 36.000 borgere i regionen.Yderligere oplysninger fås hos:
  • Thies Mathiasen, formand psykiatriudvalget, Region Syddanmark, mobil 40407746, email: tm@rsyd.dk
  • Pierre Topaz, formand ligestillingsudvalget, Region Syddanmark, mobil 29447033, email: pierre.topaz@rsyd.dk
  • Jacob Stengaard Madsen, psykiatri- og socialdirektør, Region Syddanmark, mobil 29201020, email: jsm@rsyd.dk

Siden er sidst opdateret 10-3-2014Psykiatrien i Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 25, bygning P | 7100 Vejle | Kontakt | Tilgængelighedserklæring