Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | PRINT | SITEMAP |

Psykiatrien i Region SyddanmarkTil forsiden


Psykiatrien i Region SyddanmarkpilOM OSpilPressepilPressemeddelelserpilFebruar 2014pilKlar til samlet ambulant behandling i Lokalpsykiatri Esbjerg

Klar til samlet ambulant behandling i Lokalpsykiatri Esbjerg

Region Syddanmark fejrede åbningen af Lokalpsykiatri Esbjerg i et nyt hus i centrum af Esbjerg. Her er flere ambulante funktioner nu samlet eet sted.

- Tag godt i mod huset. Vi vil tage godt i mod jer. Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde med alle. Sammen kan vi rykke os og udvikle psykiatrien i fællesskab.

Sådan sagde funktionsleder Tommy Arnløv Jørgensen fra Lokalpsykiatri Esbjerg, da de nye rammer blev indviet, fredag 28. februar 2014. Fremmødte var mere end 100 medarbejdere, patienter, pårørende, foreninger, politikere, byggefolk og repræsentanter fra kommunen mm. Alle vigtige for det fremtidige samarbejde i huset.

Dialog, samarbejde og tidlig opsporing 

Region Syddanmarks nye psykiatri- og socialudvalgsformand Thies Mathiasen (DF) var mødt frem for blandt andet at klippe snoren sammen med formand for Bedre Psykiatri, Ellen Jensen.

- Det er første gang, jeg deltager i et psykiatriarrangement som formand for psykiatri- og socialudvalget og jeg har glædet mig. Lokalpsykiatrien skal være let tilgængelig. Og den skal indgå i dialog og samarbejde med blandt andet kommune og praktiserende læger. På den måde skal lokalpsykiatrien både give bedre behandling, og medvirke til, at vi får mere fokus på den tidlige opsporing. Jeg håber, at I vil fortsætte med at integrere og arbejde på tværs. Det skal komme både patienter, pårørende og jer selv som medarbejdere til gode, sagde udvalgsformand Thies Mathiasen.

Vigtigt samarbejde med patienter og pårørende
Formand for Bedre Psykiatri Ellen Jensen bød de nye forhold velkommen. I første omgang var hun ked af at se sin egen lokal distriktspsykiatri nedlagt, men nu kan hun godt se ideen med at samle ekspertisen et sted, som hun sagde. Hun påskønnede i øvrigt det gode samarbejde, der allerede er med lokalpsykiatrien og afdelingen i Esbjerg. Hun ser frem til, at afdelingen fortsat vil bruge de pårørendes viden og erfaring.

Lokalpsykiatri Esbjerg tager udgangspunkt i patientens hverdag og hjælpen skal være hurtig og forebyggende. Det sker bedst i samarbejde med andre, der kender og har kontakt med patienten – kommune, praktiserende læge, jobcenter, socialpsykiatri og de pårørende. Kunsten i det nye hus skal understrege visionen om "sammenhængende psykiatri” og genkendelighed – med billeder af lokalområdets natur, og samtidig som et uddrag af et samlet kunstprojekt, der hænger på afdelingen på Gl. Vardevej i Esbjerg. PsykInfo i stuen skal samtidig udbrede kendskabet til og forståelsen for psykisk sygdom.

- De gode rammer og den gode plan er på plads, og vi har også de gode medarbejdere, der gør deres bedste. Så vi er klar nu til at forandre og udvikle psykiatrien, sagde oversygeplejerske Jens Egon Hansen fra Psykiatrisk Afdeling Esbjerg.

Billeder til download:

Bygningen

Snoreklip - Udvalgsformand Thies Mathiasen (DF) og formand for Bedre Psykiatri Ellen Jensen

Oversygeplejerske Jens Egon Hansen, funktionsleder Tommy Arnløv Jørgensen og formand for Bedre Psykiatri Ellen Jensen

Fakta

Lokalpsykiatri Esbjerg ligger på Østergade 12 i Esbjerg, tæt på banegård, busstation og bymidte. Den er fremover døren ind til en samlet ambulant psykiatrisk behandling for borgere i Esbjerg og Fanø Kommune. I lokalpsykiatrien er flere ambulante funktioner nemlig nu samlet fra andre adresser i Esbjerg, Ribe, Hviding og Varde.

Østergade 12 huser også en specialteamfunktion og en forskningsenhed, og placeringen i samme hus øger muligheden for fælles forskningsprojekter og at forskning og ambulant klinisk arbejde kan inspirere hinanden.

En vigtig samarbejdspartner er også Esbjerg Kommunes socialpsykiatri og jobcentre. Geronto-psykiatrien samarbejder desuden med hjemmeplejen i de fem sydvestjyske kommuner - Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen og Billund Kommuner.

Lokalpsykiatrierne er indgangsport til ambulant behandling for voksne borgere. Al behandling tager udgangspunkt i patientens hverdag og sker netop der, hvor patienten har sit liv og sin hverdag. Hjælpen skal være hurtig, akut og forebyggende.

I dag er der lokalpsykiatrier i bl.a. Svendborg, Tønder, Brørup, Fredericia og Middelfart og Aabenraa. Flere lokalpsykiatrier er undervejs. Det er målet, at der er lokalpsykiatrier jævnt fordelt i Region Syddanmark inden udgangen af 2015.

Arkitekt og totalrådgiver på projektet i Esbjerg er Hallen og Nordby A/S.

Huset er opført af byggeaktieselskabet Esbjerg. Region Syddanmark lejer sig ind. Der er tale om en 2. etape af en større erhvervsbebyggelse. Første etape, Børsen, er beliggende på hjørnet af Skolegade og Østergade. Navnet Børsen stammer fra et gammelt forlystelsesetablissement, som oprindelig lå på stedet. Det har taget knap to år at opføre den ca. 3500 kvadratmeter store bygning.

Læs mere om lokalpsykiatri på psykiatrienisyddanmark.dk/byggeriYderligere oplysninger fås hos:
  • Formand for Psykiatri- og socialudvalget Thies Mathiasen (DF), mobil 40 40 77 46
  • Funktionsleder Tommy Arnløv Jørgensen, Lokalpsykiatri Esbjerg, mobil 99447001
  • Oversygeplejerske Jens Egon Hansen, Psykiatrisk Afdeling Esbjerg, mobil 2899 4673

Siden er sidst opdateret 28-2-2014Psykiatrien i Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 25, bygning P | 7100 Vejle | Kontakt | Tilgængelighedserklæring