Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | PRINT | SITEMAP |

Psykiatrien i Region SyddanmarkTil forsiden


Overblik på storskærm

Esbjerg bruger som den første psykiatriske afdeling i Danmark et klinisk logistiksystem på storskærm i akutmodtagelsen. Det giver overblik over patientflow og sikrer mere effektiv koordinering mellem afsnit. 

- Det tog ikke lang tid at lære systemet, og nu kan vi nemmere få overblik over indlagte patienter og patienter der er på vej. Og så sikrer systemet, at vi får koordineret med de andre afdelinger og lokalpsykiatrien, fortæller sygeplejerske Anja Jensen, der har vagten på akutmodtagelsen sammen med tre andre kolleger.

Cetrea i Esbjerg

Sygeplejerske Anja Jensen viser, hvor nemt det er at navigere rundt på skærmen. Tekst og foto: Hanne Kopp

I knap et års tid har det såkaldte system Cetrea Patient Ward kørt som pilotprojekt på Psykiatrisk Afdeling Esbjerg. 

Sikrer opfølgning til fx lokalpsykiatri

På storskærmen, der hænger i modtagerrummet, kan man se, hvor mange patienter der er indlagt på akutmodtagelsens stuer og hvilke patienter, der er på vej ind. Under hver patient står en kort beskrivelse. Medarbejderne kan hurtigt få et visuelt overblik over, hvor der fx er overbelægning og hvor patienterne evt. kan flyttes hen. De kan også se, hvor patienterne normalt hører til:

- Vi kan se, at den patient, der fx er på vej ind, normalt er tilknyttet Lokalpsykiatri Brørup, og systemet sørger så for, at lokalpsykiatrien får besked om, at patienten nu er blevet dårlig og er hos os. Det sikrer, at der bliver fulgt op og at patienten følges tæt, fortæller Anja Jensen.

Flere detaljer på pc
Når patienten er kommet ind på akutmodtagelsen og medarbejderne dér har fundet ud af, hvad der skal ske med patienten, får det pågældende afsnit i Esbjerg, en besked om, at en ny patient er på vej.  

  De fleste har en tilsvarende skærm som os, hvor de kan se det, men vi ringer faktisk også og fortæller, at en patient er på vej, for at være på den sikre side, siger Anja Jensen.

De afdelinger, der ikke har storskærme, kan tilgå oplysningerne via systemet ”Cetrea Anywhere” via pc. Det gælder blandt andet for lokalpsykiatrien. I det elektroniske journalsystem Cosmic kan medarbejderne få flere detaljerede oplysninger om patienten, fx om medicin, udgang og information om pårørende.

Akutmodtagelsen i Esbjerg - Cetrea logistik

På storskærmene kan man se, hvor mange patienter der er indlagt på akutmodtagelsens stuer og hvilke patienter, der er på vej ind. De giver et visuelt overblik over, hvor der fx er overbelægning og hvor patienterne evt. kan flyttes hen

Mindre stress og færre utilsigtede hændelser
Udover de logistiske og koordineringsmæssige fordele, så er intensionen med Cetrea Patient Ward også, at medarbejderne får en mindre stresset hverdag med færre afbrydelser, færre utilsigtede hændelser og mere effektiv kommunikation.

- Vi kan se, at det har gjort hverdagen mindre hektisk. Det skyldes primært det bedre overblik. Vi kan følge patientens status gennem akutmodtagelsen og videre til sengeafsnittet, og oplysningerne på patienten følger med, siger sygeplejerske Gitte Vestergaard Clausen, der er souschef i PAM (psykiatrisk akut modtagelse).

- Derudover får vi også overblik over den enkelte patients aktiviteter og overblik til bedre at planlægge dagens opgaver på sengeafsnittene – ikke mindst i forhold til lægefaglige opgaver. Det sikrer, at opgaverne bliver udført og i rette tid. Over tid vil det kunne mindske utilsigtede hændelser.

På sengeafsnittene har patienter og pårørende desuden adgang til deres egen skærm, hvor de kan se navn og billede på deres kontaktperson, og sidst men ikke mindst kan personalet følges over storskærmen, når de er på afsnittet, hvilket har stor betydning for sikkerheden, fortæller Gitte Vestergaard Clausen.

Akutmodtagelsen i Esbjerg

Akutmodtagelsen ligger i Esbjerg på Gl. Vardevej.

Fakta

Cetrea Patient Ward har kørt som et pilotprojekt på Psykiatrisk Afdeling Esbjerg siden maj 2013.

Det er første gang, at en psykiatrisk afdeling i Danmark bruger systemet. Det har i flere år været brugt på somatiske afdelinger i forbindelse med de fælles akutmodtagelser, hvor der typisk er et stort patientflow.

Systemet er implementeret både i akutmodtagelsen og i de enkelte sengeafsnit, og det er alle faggrupper, der kan betjene systemet.

Netop nu er systemet ved at blive rullet ud på tre afsnit i Hviding. Det skal sikre yderligere optimering, ikke kun lokalt i Hviding, men også på tværs af afsnit i Esbjerg.

Senere vil der blive taget stilling til, om systemet skal implementeres andre steder i psykiatrisygehuset.

Cetrea Patient Ward er udviklet af Cetrea A/S i Århus.

Som systemet er i dag, er der ingen integration med fx det elektroniske journalsystem Cosmic.


Siden er sidst opdateret 27-2-2014Psykiatrien i Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 25, bygning P | 7100 Vejle | Kontakt | Tilgængelighedserklæring