Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | PRINT | SITEMAP |

Psykiatrien i Region SyddanmarkTil forsiden


Psykiatrien i Region SyddanmarkpilOM OSpilPressepilNyheder fra psykiatrisygehusetpilDen Trygge Vej har forbedret samarbejdet på tværs

Den Trygge Vej har forbedret samarbejdet på tværs

Børne- og Ungdomspsykiatri Kolding og Kolding Kommune har gennem tre år styrket samarbejdet omkring børn, der har brug for psykiatrisk hjælp. Den Trygge Vej er navnet på et satspuljeprojekt, der har sikret en tidlig og koordineret håndtering af barnets behov. Og oplevelsen og succesen har været så god, at projektet nu sættes i drift.

Ved at oprette et såkaldt ”Barnets Team” samles fagfolk på tværs af sektorer og tager sammen hånd om familien. Projektet skal forhindre, at forældre og børn sidder tilbage med følelsen af, at ingen har taget ansvar. At man er blevet kastebold i systemet.

Den Trygge Vej

Større sammenhæng

Og samarbejdet på tværs er blevet markant bedre. Det tyder en spørgeundersøgelse på, hvor både medarbejdere og familier har deltaget. Fx oplever medarbejderne markant større sammenhæng og integration (før 31 % nu 89). Før var 86% af forældrene bekymret for deres barns udvikling og frustreret over barnets situation. Nu er tallet 50%.

- Det at vi holder et formøde først, hvor vi får drøftet og afklaret nogle ting, gør blandt andet, at forældrene undgår at blive draget ind i diskussioner, og det gør, at vi hurtigere kan trække af på nogle ting, fortæller projektleder Tina Lindtofte fra Børne- og Ungdomspsykiatri Kolding.

Vi blev holdt i hånden

Lars Bruun-Mortensen er far til 6-årige Elias, en dreng med motoriske vanskeligheder og trivselsproblemer. Familien har været en del af projektet, og har oplevet flere fordele ved det nye forbedrede samarbejde mellem kommune og psykiatri:

- Der er mange fagfolk indover, når der skal vurderes og stilles en diagnose. Det er i hvert fald vores oplevelse. Her fik vi alle mennesker samlet ét sted, så der opstod en fælles forståelse for, hvad problematikken var, og hvad der skulle til for at hjælpe Elias. Det er helt klart den store fordel. Og så det at vi har haft en fast kontaktperson gennem hele forløbet. Vi har følt os holdt i hånden, på den måde, at vi vidste, hvem vi skulle gå til, og at vedkommende så var vores vej ind til alle de andre, fortæller Lars Bruun-Mortensen.

Den Trygge Vej fortsætter

Kolding Kommune og Psykiatrien i Region Syddanmark har evalueret projektet og blevet enige om at fortsætte succesen. Det betyder, at Den Trygge Vej nu går fra at være et treårigt projekt til at blive sat i drift:

- Vi har villet det her rigtig meget, og det er godt at høre, at det nu er blevet en succes. Mange taler om tværsektoriel samarbejde, sammenhæng i patientforløbet og bedre koordinering. Vi gør noget ved det. Vi er foran og det virker! Vi hjælper de mennesker, vi er her for. Jeg håber, vi bliver ved med at have et kanon samarbejde og at andre kommuner også kan blive smittet, siger oversygeplejerske Susanne Bissenbacher.

- Det er ikke altid, at det lykkes, men denne gang har det været anderledes. Vi har haft tillid til hinanden og vi har haft de samme intentioner. Vi har skændtes på en konstruktiv måde! Nu skal vi have det her til at fortsætte i drift, så det ikke længere er et projekt, siger souschef og psykolog Ole Daugaard fra PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) i Kolding Kommune.

Den Trygge Vej kan køre videre i drift, med kun enkelte ændringer:

- Den nye udredningsret på de 30 dage udfordrer projektet lidt, da det betyder, at vi skal have holdt det første møde i Barnets Team allerede i uge 2. Men vi har viljen til at få det til at fungere – det gælder både kommune og region. Så vi må få kalenderne til at passe, siger Tina Lindtofte, som fortsat vil følge projektet efter at det er sat i drift.

Psykiatrien i Region Syddanmark og Region Midtjylland, der har lavet et lignende projekt, har desuden planer om at arrangere en national konference i foråret, der skal belyse projektet og få andre kommuner og regioner til at følge efter.

Fakta om spørgeundersøgelsen

Undersøgelsen er foretaget af SFI (Det Nationale Forskningscenter for Velfærd) med målinger før og gennem samtlige tre år.

Den viser, at medarbejderne oplever markant større sammenhæng og integration (før 31 % nu  89). Udveksling af information og koordinering af viden (før 29 % nu 72). Forældrene vurderer knap så højt, men der er alligevel tegn på forbedring: Før var 86% bekymret for deres barns udvikling og frustreret over barnets situation. Den er nu 50%.

80% mener af de bliver hørt og mødt i meget høj grad/nogen grad.

Om udredningsret
   For at fremskynde ligestillingen af patienter med fysisk og psykisk sygdom har regionsrådet i budgetforliget for 2014 besluttet, at Psykiatrien i Region Syddanmark skal tilbyde patienter udredning inden for 30 dage pr. 1. januar 2014.

Rettigheden træder for syddanske patienter i kraft tidligere end aftalt i regeringen og Danske Regioners økonomiaftale for 2014. Denne aftale går på, at der 1. september 2014 indføres en udredningsret på 60 dage og en differentieret behandlingsret (30 dage ved alvorlig sygdom og 60 dage ved mindre alvorlig). Mens den fulde udrednings- og behandlingsret først træder i kraft 1. september 2015. 

   

Udredningsforløbet i Den Trygge Vej

 

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) sætter Barnets Team, der består af PPR-psykologen, forældrene, skole eller børnehave, en fast tilknyttet sygeplejerske, læge eller psykolog og evt. familie- eller handicaprådgiver.

Barnets Team planlægger - sammen med forældrene - hvordan barnets problemstilling skal belyses, fx ved skoleobservation, psykologiske test, hjemmebesøg eller lignende. Alt foregår med udgangspunkt i en fælles profil af barnet og dets situation.

Den Trygge Vej starter, når barnet er blevet visiteret ind i børne- og ungdomspsykiatrien. Her holdes det første møde i Barnets Team i overgangen fra PPR til psykiatri. På mødet videregiver PPR, forældre og skole eller børnehave oplysninger om barnet til børne- og ungdomspsykiatrien. Hensigten er at børne- og ungdomspsykiatrien bygger videre på disse oplysninger i deres udredningsforløb. Dernæst møder børne- og ungdomspsykiatrien familien til en første samtale. Herefter laves de aftalte test og observationer, og udredningen afsluttes med en samarbejdskonference med deltagelse af hele Barnets Team. Inden selve konferencen holder PPR, handicap eller familierådgivningen og børne- og ungdomspsykiatrien et formøde.

Den afsluttende samarbejdskonference mellem Barnets Team og forældrene sikrer, at der bliver lagt en koordineret plan for den fremadrettede indsats – fra skolestøtte til evt. medicinering og aflastning. I mødet deltager også relevant personale fra barnets børnehave/skole/SFO og evt. familiens praktiserende læge.

Mere om Den Trygge Vej

SFI har lavet en film om tre satspuljeprojekter – herunder Den Trygge Vej. Se film

Læs mere om projektet Den Trygge Vej og om lanceringen i marts 2012.

Som et led i Regeringens satspuljeaftale (2010-2014) blev der afsat 820 mio. kr. til gennemførelse af en række initiativer, der skulle medvirke til en styrket indsats for sindslidende. Projektet 'Den Trygge Vej' var bare et af en række projekter med fokus på samarbejdet mellem sygehus, kommune og praksissektor: Læs mere om projekterne   
 


Siden er sidst opdateret 19-2-2014Psykiatrien i Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 25, bygning P | 7100 Vejle | Kontakt | Tilgængelighedserklæring