Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | PRINT | SITEMAP |

Psykiatrien i Region SyddanmarkTil forsiden


Mindre tvang i syddansk psykiatri

Tæt på falderebet af 2013 ser det ud til, at det er lykkedes for Psykiatrien i Region Syddanmark at bruge mindre tvang i behandlingen. Et nationalt satspuljeprojekt, involvering af afdelinger, patienter og pårørende. Sanseintegration, fysisk aktivitet, risikovurderinger, brugerstyrede senge osv. Flere tiltag er i gang. Og flere tiltag vil der følge i tiden fremover.

Danske Regioner fremsatte i 2010 en målsætning om, at brugen af tvang i psykiatrien skal reduceres med 20 procent inden 2013 (baseret på baseline/gennemsnitstal 2009-2010). Og det mål har Psykiatrien i Region Syddanmark så næsten nået.

Som det ser ud, har psykiatrisygehuset reduceret tvangen på bæltefikseringer med næsten 20 procent.

Det går den rigtige vej

Tallene skal ses med det forbehold, at der kan komme flere registreringer i starten af det nye år, og det kan ændre billedet lidt – men status lige nu er, at sygehuset er meget tæt på.

Til sammenligning steg tvangen i 2012 i psykiatrisygehuset med 1,7 procent i forhold til baseline.

- Der er gang i flere projekter og tiltag, der skal forebygge tvang i psykiatrisygehuset, og det ser ud til at virke. Det skal medarbejderne have stor ros for. Vi ved godt, det er et langt sejt træk, og at det tager tid at ændre holdninger, vaner og procedurer. Vi kan heller ikke sige, at det er en enkelt lille ting, der ændrer det samlede billede – det er tiltag, der skal ske henover tid, siger lægefaglig direktør Anders Meinert Pedersen.

Styrket fokus på tvang i de kommende år

Der er heller ingen grund til at hvile på laurbærrene, for tvangen skal yderligere ned i årene frem.

Regeringens satspuljeforlig 2014-2017 og den nye finanslov indeholder initiativer, der skal være med til fortsat at mindske tvangen i psykiatrien. Der lægges blandt andet op til forsøg med bæltefri/tvangsfri afdelinger.

Vi skal dele vores viden

Lægefaglig direktør Anders Meinert Pedersen påpeger:

- Nu gælder det om at holde fokus og blive ved – også når de enkelte projekter stopper. Tingene skal indarbejdes i organisationen og være en del af hverdagen. Og så skal vi blive ved med at teste nyt, hele tiden udvikle nye projekter og dele vores erfaringer med de andre afdelinger, så viden spredes, siger den lægefaglige direktør.

I psykiatrisygehuset er der flere nye projekter på vej. Blandt andet brugerstyrede senge, der starter op i januar 2014, projekt "Sikker Psykiatri" - et tre årigt projekt i Svendborg - samt et samarbejde med socialområdet med fokus på forebyggelse af tvang.

Læs mere om de enkelte projekter på hjemmesiden


Siden er sidst opdateret 3-11-2015Psykiatrien i Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 25, bygning P | 7100 Vejle | Kontakt | Tilgængelighedserklæring