Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | PRINT | SITEMAP |

Psykiatrien i Region SyddanmarkTil forsiden


Lysprojekt i gang

Bedre atmosfære. Kortere indlæggelsestid. Bedre søvnkvalitet. Nedsættelse af tvang.

Det er nogle af de gavnlige virkninger, man håber, at lys på psykiatriske afdelinger kan have for de indlagte patienter. Vi har en forestilling om, at lys er godt for helbredet, men der er ikke så meget evidens, viden, forskning eller erfaring på området. Det ønsker Region Syddanmark nu at gøre op med, ved at sætte et lys forskningsprojekt i gang.

lysseminar i Odense

I Forskerparken kunne man torsdag 5. december 2013 høre mere om projektet og høre om udenlandske erfaringer med lys, om arbejdsmiljø, stressreduktion og miljøpsykologi.  

Region Syddanmark havde nemlig i samarbejde med blandt andet Syddansk Sundhedsinnovation og Udvikling Fyn inviteret til workshop om projekt Lys i Psykiatrien.

Formålet var at orientere om forskningsprojektet i psykiatrisygehuset og diskutere centrale begreber og standarder.

 Lysseminar i Forskerparken

Udover præsentation af lys i psykiatrien var der foredrag om stressreduktion, miljøpsykologi og præsentation af Philips prototype. Tekst og foto: Hanne Kopp

Gang i tre afdelinger

Projekt lys i psykiatrien er netop nu sat i gang i psykiatribyggerierne i Middelfart, Aabenraa og Esbjerg, hvor der skal installeres døgnrytmelys. Og samtidig skal der forskes i, hvordan lyset påvirker patienter og medarbejdere på afdelingerne. Det er Post doc. Lone Mandrup Stidsen, der skal måle på lysets potentiale og indvirkning på patienter og medarbejdere i afdelingerne.

- Vi skal måle på lysets potentiale og indvirkning ved både kvalitative og kvantitative undersøgelser og målinger, og vi skal ud og spørge både patienter og medarbejdere. Det er en spændende udfordring, da det drejer sig om forskellige bygninger og forskellige leverandører, der bruger forskellige begreber og udstyr – men også fordi det drejer sig om forskellige patienter - fx langtidsindlagte retspsykiatriske patienter til korttids-indlagte patienter med forskellige diagnoser, siger Lone Mandrup Stidsen.

Nogle af de faktorer, man håber på, at lyset kan indvirke på, er blandt andet: Nedsættelse af indlæggelsestid, medicinforbrug, øget positiv aktivering blandt patienter, bedre søvnrytme, nedsættelse af brug af tvang.  

Måling på lysets indvirkning

 Projekt lys i psykiatrien kører i tre elementer: Først implementering af døgnrytmelys på udvalgte afdelinger. Dernæst forskning i lysets indvirkning, så man kan få afdækket de konkrete gevinster ved brugen af dynamisk lys. 

Til sidst en række udviklingsprojekter, som tager afsæt i psykiatriens behov. Formålet er at identificere "videnshuller" og udviklingspotentialer. Og skabe nye samarbejdsrelationer, som kan føre til udvikling af nye produkter og koncepter til psykiatrien.  

Igennem hele projektforløbet vil Region Syddanmark arbejde tæt sammen med Syddansk Sundhedsinnovation og Aalborg Universitet.

Læs mere om projekt lys i psykiatrien

Se tema i medarbejderbladet PS!


Siden er sidst opdateret 11-12-2013Psykiatrien i Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 25, bygning P | 7100 Vejle | Kontakt | Tilgængelighedserklæring