Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | PRINT | SITEMAP |

Psykiatrien i Region SyddanmarkTil forsiden


Åbning af Telepsykiatrisk Center

15. november 2013 åbner Danmarks første telepsykiatriske center - et regionalt dækkende center, der skal sikre let adgang til psykiatrisk behandling i alle dele af regionen. Ved hjælp af centret kan borgerne modtage behandling enten i egne hjem eller på nærliggende psykiatriske funktioner ved hjælp af videokonferenceudstyr.

På åbningsdagen vil vi fortælle om visionerne bag det telepsykiatriske center og om de projekter, der allerede er sat i gang i Psykiatrien i Region Syddanmark. Vi vil vise en film, der vil være taler, og du kan se de nye fysiske rammer.

Åbningen finder sted: Fredag 15. november 2013 klokken 10, hvor vi starter med telepsykiatrisk symposium. Klokken 12 er der officiel åbning. Derefter er der telepsykiatrisk udviklingslaboratorium indtil kl. 14.00, hvor arrangementet slutter.

Se program

Adressen er:

Telepsykiatrisk Center, Psykiatrien i Region Syddanmark - ved Psykiatrisk Afdeling Odense, Indgang 220, J.B. Winsløwsvej, 5000 Odense.

Pressen er velkommen.

Fakta
Telepsykiatrisk Center er en del af Psykiatrien i Region Syddanmark og er det første af sin slags i Danmark. Udenlandske erfaringer peger på, at der er et stort potentiale i at anvende teleløsninger i psykiatrien. Og at det kan ske, uden at man går på kompromis med kvaliteten i behandlingen.

Telepsykiatri er stadig et relativt nyt fænomen i Danmark, men der er allerede sat en række pilotprojekter i gang i Psykiatrien i Region Syddanmark.

Regionsrådet har afsat 8 millioner kroner årligt i perioden 2013-2015 til drift af centret - og til at udvikle, implementere og forske i telepsykiatriske løsninger.

Med fx videokonference, iPads, omsorgstelefoner, internetbehandling og Apps vil psykiatrisygehuset tilbyde en mere målrettet og fleksibel behandling.

Indsatsen kan være med til at skabe en mere effektiv og sammenhængende behandling og give patient og pårørende mulighed for at tage aktiv del i behandlingen gennem nye fleksible behandlingsformer.

Telepsykiatri kan samtidig frigive tid for medarbejderne og være en måde, hvorpå sygehuset kan afhjælpe manglen på speciallæger.

Blandt i gangværende projekter kan nævnes: Projekt nabohjælp, projekt hjemmebehandling i børne- og ungdomspsykiatrien, projekt internetpsykiatri, forskningsprojekter, lægefaglig bistand til Afdeling for Traume- og Torturoverlevere.

Læs mere på: www.psykiatrienisyddanmark.dk/telepsykiatriYderligere oplysninger fås hos:
  • Kommunikationskonsulent Hanne Kopp, mail: hanne.kopp@rsyd.dk, mobil 2384 5014.

Siden er sidst opdateret 12-11-2013Psykiatrien i Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 25, bygning P | 7100 Vejle | Kontakt | Tilgængelighedserklæring