Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | PRINT | SITEMAP |

Psykiatrien i Region SyddanmarkTil forsiden


Psykiatrien i Region SyddanmarkpilOM OSpilPressepilPressemeddelelserpilOktober 2013pilSyddanske retspsykiatriske patienter skal være mere tilfredse

Syddanske retspsykiatriske patienter skal være mere tilfredse

27 retspsykiatriske døgnafsnit har for første gang deltaget i en landsdækkende tilfredshedsundersøgelse med fokus på patienters og medarbejderes oplevelser af behandlingen.

Det fremgår af undersøgelsen, at retspsykiatrien i Danmark generelt kan gøre det bedre. Imidlertid viser resultaterne, at syddanske patienter er mindst tilfredse. Tilfredsheden blandt medarbejderne er derimod tæt på landsgennemsnittet.

Relativt få personer har deltaget i undersøgelsen. På landsplan er det 143 patienter. 19 af disse kommer fra Region Syddanmark.

Inddragelse og nærvær

- Resultaterne på patientsiden viser, at vi har en opgave. Retspsykiatriske patienter er selvfølgelig indlagt på andre vilkår end patienter på almenpsykiatriske afsnit. De er der jo ikke efter eget valg. Derfor er det ikke overraskende, at de er mindre tilfredse end patienter i voksen- og børne- og ungdomspsykiatrien. Men det betyder ikke, at vores retspsykiatriske patienter skal opleve mindre empati, inddragelse og nærvær, siger psykiatri- og socialdirektør Jacob Stengaard Madsen.

Inddrager patienter

Psykiatrisygehuset nedsætter nu en arbejdsgruppe, der skal komme med forslag til, hvordan patienternes oplevelse af behandlingen på de retspsykiatriske afsnit kan gøres bedre. Arbejdsgruppen inddrager patientrepræsentanter og består af medarbejdere og ledere fra det retspsykiatriske område.

- I Region Syddanmark er vi i fuld gang med at højne kvaliteten af den retspsykiatriske behandling. Sideløbende med, at vi samler vores retspsykiatri i nybyggede rammer i Middelfart, har vi gang i kompetenceudvikling og uddannelse. Arbejdsgruppen, som vi nu nedsætter, skal sikre, at vi får sat en god dagsorden for den nye samlede retspsykiatri, så der bliver markant højere patienttilfredshed næste gang, der laves en tilsvarende undersøgelse, oplyser Jacob Stengaard Madsen.

Både kompetenceudvikling, de nye fysiske rammer og nye måder at angribe patienternes hverdag på – fx via større fokus på meningsfyldte aktiviteter - skal føre til bedre arbejdsmiljø, bedre udnyttelse af ressourcer og generelt højere tilfredshed.

FAKTA OM UNDERSØGELSEN

143 patienter på landsplan har deltaget i undersøgelsen ”Kvalitet i Psykiatrien”. Mens 641 medarbejdere har svaret. Den samlede svarprocent for patienterne er 53, og for medarbejderne - 80.

Psykiatrien i Region Syddanmark har her og nu retspsykiatriske afsnit på Psykiatrisk Afdeling Odense samt på Psykiatrisk Afdeling Middelfart. Det retspsykiatriske afsnit i Hviding ved Ribe hører desuden til Middelfart. Inden for det næste år samles al retspsykiatri i nybyggeri i Middelfart. Her bliver der plads til 70 patienter.

Fra de tre syddanske afsnit har 19 patienter deltaget. Svarprocenten blandt patienterne er henholdsvis 33, 62 og 0 for de tre afsnit. Det har ikke været muligt at opgøre svarprocenten for medarbejderne i Hviding og Odense. Svarprocenten for medarbejderne i Middelfart er 78.

Ville du indlægges her igen?

Patienterne er blandt andet blevet spurgt, om de ville tilbage til samme afsnit, hvis de skulle genindlægges. 44 pct. af de syddanske retspsykiatriske patienter ønsker at blive genindlagt på samme afsnit. Til sammenligning er procentsatsen i Hovedstaden, Midt, Nord og Sjælland henholdsvis 37, 77, 15 og 26.

Samtidigt er medarbejderne blevet spurgt, om de ville ønske, at en af deres pårørende blev indlagt på det afsnit, hvor de selv arbejder. Godt halvdelen (54 pct.) af de syddanske medarbejdere ønsker en pårørende indlagt på deres eget afsnit. I Hovedstaden, Midt, Nord og Sjælland er tallet henholdsvis 60, 61, 56 og 61.

Dialog og inddragelse

I resultaterne er der forskel på patienternes tilfredshed i Odense og i Middelfart. På afsnittet i Odense, hvor seks patienter (ud af de 19 syddanske patienter) har deltaget, ligger tilfredsheden ved de fleste spørgsmål lavt sammenlignet med alle danske retspsykiatriske afsnit. Mens tilfredsheden blandt de deltagende patienter i Middelfart er tæt på landsgennemsnittet.

Patienterne er fx blevet stillet fire spørgsmål med fokus på dialog og inddragelse:

- 36 pct. af de syddanske patienter er enige i udsagnet ”Jeg er inddraget i min egen behandling”. Landsgennemsnittet er 53 pct.

- 50 pct. er enige i udsagnet ”Jeg får støtte og samtaletilbud, når jeg har brug for det”. Landsgennemsnittet er 63 pct.

- 41 pct. er enige i udsagnet ”Personalet møder mig med omsorg og omtanke”. Landsgennemsnittet er 53 pct.

- 30 pct. er enige i udsagnet ”Personalet er engageret og opholder sig hos patienterne på afsnittet”. Landsgennemsnittet er 65 pct.

 

FAKTA OM RETSPSYKIATRI SYDDANMARK

Døgnbehandling

- Fra efteråret 2014 samles retspsykiatrien i Middelfart. Den nye retspsykiatri får 70 døgnpladser og vil, som i dag, desuden varetage den ambulante retspsykiatri.

- At samle retspsykiatrien er et element i Region Syddanmarks psykiatriplan "Fremtidens Psykiatri".

- For at få plads til de ekstra patienter udvides Psykiatrisk Afdeling Middelfart. Resultatet bliver en moderne retspsykiatri, der er specialindrettet til at sikre de bedste rammer - ude og inde - for behandling af retspsykiatriske patienter.

- Byggeriet kommer til at koste knapt 237 millioner kroner. Der føjes 8.500 kvm. til det eksisterende hus. Der vil fortsat være 36 almenpsykiatriske døgnpladser i afdelingen på Østre Hougvej 70 i Middelfart.

- I dag har psykiatrisygehuset 44 retspsykiatriske døgnpladser fordelt på særlige afsnit i Hviding ved Ribe, i Odense og i Middelfart. Desuden er der retspsykiatriske patienter på en del af de almenpsykiatriske afsnit.

- Omdrejningspunkterne i det nye Retspsykiatri Syddanmark bliver behandling og relationer - den såkaldte dynamiske sikkerhed. Der vil være fokus på relationen mellem patient og personale, og behandlingen vil gå hånd i hånd med sikkerheden. Det er patienter, der skal hjælpes og behandles. Ikke indsatte, der skal holdes øje med.

Ambulant behandling

- Retspsykiatrien har en tæt kobling mellem det ambulante tilbud og døgnfunktionen.

- Den retspsykiatriske distriktspsykiatri behandler løbende 450 patienter og har ambulante patienter i hele Region Syddanmark.

- Desuden samarbejder funktionen med fx opsøgende psykoseteams i lokalpsykiatrien om retspsykiatriske problemstillinger hos fællespatienter. Udslusning af patienter til lokalpsykiatrien og kommunale tilbud er også en vigtig opgave.

 Yderligere oplysninger fås hos:
  • Jacob Stengaard Madsen, psykiatri- og socialdirektør, mobil 2920 1020

Siden er sidst opdateret 4-10-2013Psykiatrien i Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 25, bygning P | 7100 Vejle | Kontakt | Tilgængelighedserklæring