Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | PRINT | SITEMAP |

Psykiatrien i Region SyddanmarkTil forsiden


Specialpsykologer skal styrke behandlingen

I løbet af dagen lå ordet hos både direktører, Dansk Psykologforening, Landsforeningen for Spiseforstyrrelser og Selvskade, en ledende psykiatrisk overlæge og en norsk professor i psykiatri. Samt naturligvis hos de knap 200 deltagere, der aktivt deltog i de indlagte debatter.

- Danske Regioner har i samarbejde med Dansk Psykologforening givet uddannelsen til specialpsykolog rammer og struktur. Nu skal vi sammen puste liv i mål og visioner. I Region Syddanmark har regionsrådet givet grønt lys og en klækkelig sum penge til specialpsykologernes indtog. De har besluttet, hvordan vi via kompetenceudvikling og rekruttering skal arbejde på fortsat at sikre borgere med psykisk sygdom den bedste behandling. Eller som det er formuleret i den fælles nationale beskrivelse: "At udvide og styrke udrednings- og behandlingskapaciteten, så flere patienter kan blive behandlet med høj faglig kvalitet, sagde psykiatri- og socialdirektør Jacob Stengaard Madsen i sin åbningstale.

Tænkes ind i ny kontekst
Sygeplejefaglig direktør Ole Ryttov, Psykiatrien i Region Syddanmark, påpegede i sit indlæg på konferencen tre udfordringer i specialpsykologernes indtog:

- Vi skal omsætte den øgede psykologiske indsigt i patienterne til bedre pleje og behandling, gamle faggrupper skal tænkes ind i en ny kontekst - og forandringer tager tid.

Han pegede på, at det ikke længere går kun at anskue patientpleje ud fra en naturvidenskabelig og medicinsk vinkel, hvis der skal ske udvikling i psykiatrien.

- I 1950erne kom psykofarmaka som det store gennembrud i psykiatrisk behandling, og man kan lidt provokerende sige, at der ikke rigtigt er sket nogen udvikling siden da. Vi behandler i stor udstrækning patienter med medicin, men det giver også medicinske bivirkninger, som gør det svært at leve med for patienterne.

Rie Rasmussen, der er fungerende formand for Dansk Psykologforening talte på konferencen om høje forventninger om bedre behandling blandt politikere og borgere:

- Specialpsykologerne er en del af løsningen. Vi har erfaringsmæssigt gode resultater med psykoterapi, som giver færre genindlæggelser og mindre medicinforbrug.

Om specialpsykologerne skal blive en succes på de psykiatriske afdelinger, bliver et spørgsmål om samarbejde. Men det kræver også en bedre integration af den nye faggruppe i regionspsykiatrierne, mener Rie Rasmussen:

- I marts 2013 var 53 specialpsykologer færdiguddannet. Af dem er kun syv ansat i rollen som sådan. I dag er 55 psykologer i gang med merituddannelsen, men der er over 200 psykologer, som har potentiale til merituddannelsen. Derfor har vi i Dansk Psykologforening en opfordring til regionerne om at få ansat dem, der er færdiguddannet. Hvis vi ikke viser, at det er let at få ansættelse som specialpsykolog, vil det fortsat være svært at rekruttere psykologer til uddannelsen. Vores næste mål må derfor være at få uddannet specialpsykolog nr. 100 og herefter ansætte ham eller hende. På den lange bane må målet være at gøre specialpsykologi til den oplagte karrierevej for psykologer.

Rollefordelingen skal på plads
I øjeblikket er en arbejdsgruppe i gang med at kigge på de juridiske aspekter af opgaveløsningerne, så rollefordelingen kan komme på plads mellem psykiatere og specialpsykologer.

Et aspekt, som Magnus Petersen, der er ledende overlæge på Psykiatrisk Afdeling Svendborg, kom ind på:

- Problemet med specialpsykologernes rolle er i mine øjne, at autoriserede psykologer ifølge Sundhedsstyrelsen ikke er lægelige medhjælpere. Det vil altså sige, at de ikke kan løse lægelige opgaver, sagde han.

- Vi skal være opmærksomme på, at specialpsykologerne ikke blot bliver nye små læger, sagde psykolog Cathrine de Thurah Wulff fra Landsforeningen for Spiseforstyrrelser og Selvskade (LMS).

- I patienthåndbogen står der, at det er almindelig antagelse i offentligheden, at der ved kriser, ulykker og lignende altid efterfølgende er brug for psykologhjælp. Derfor er det i vores optik kun det rigtige at prioritere specialpsykologer på psykiatriske afdelinger.

I 2013 vil der være 30 uddannelsesforløb i psykiatri og 15 uddannelsesforløb i børne- og ungdomspsykiatri fordelt over de 5 regioner i landet.

I Psykiatrien i Region Syddanmark rummer 3000 medarbejdere. Heraf er 154 psykologer - 122 er autoriserede, 37 er specialistuddannede og 12 er specialpsykologer.

Målet er, at 75 pct. af psykiatrisygehusets psykologer er specialiserede inden for en 10-årig periode. Der etableres 90 specialpsykologstillinger i sygehuset.

FAKTA OM SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN

Danske Regioner udbyder specialpsykologuddannelsen, som er rettet mod autoriserede psykologer, der ønsker at specialisere sig inden for henholdsvis børne- og ungdomspsykiatri og voksenpsykiatri.

Uddannelsesforløbene har en varighed på 4 år og består af 1 års introduktionsuddannelse og 3 års hoveduddannelse.

Læs mere på www.psykiatrienisyddanmark.dk/specialpsykolog.Yderligere oplysninger fås hos:
  • Psykiatri- og socialdirektør Jacob Stengaard Madsen, Region Syddanmark, mobil 2920 1020
  • Sygeplejefaglig direktør Ole Ryttov, Psykiatrien i Region Syddanmark, mobil 3059 2793

Siden er sidst opdateret 5-9-2013Psykiatrien i Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 25, bygning P | 7100 Vejle | Kontakt | Tilgængelighedserklæring