Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | PRINT | SITEMAP |

Psykiatrien i Region SyddanmarkTil forsiden


Psykiatrien i Region SyddanmarkpilOM OSpilPressepilPressemeddelelserpilMaj 2013pilPresseinvitation: Spadestik til nye døgnfunktioner i Aabenraa

Presseinvitation: Spadestik til nye døgnfunktioner i Aabenraa

Psykiatrien i Region Syddanmark tager nu hul på anden del af psykiatribyggeriet i Aabenraa. Byggeriet skal rumme den første nybyggede psykiatriske afdeling i hele Region Syddanmark.

Det markeres med taler og første spadestik ved regionsrådsformand Carl Holst (V) og formand for psykiatriudvalget Freddie H. Madsen (DF):

Fredag 24. maj 2013 kl. 11.00

Kresten Philipsens Vej 15, 6200 Aabenraa

Se vedlagte invitation med kort over området.

Pressen er velkommen til at deltage.

Fase to af byggeriet omfatter opførelse af de psykiatriske døgnfunktioner og et gerontopsykiatrisk ambulatorium. Det er døgnfunktioner fra Augustenborg og Haderslev og døgnfunktion for unge fra Kolding, der samles her. Byggeriet kommer til at hænge sammen med det eksisterende somatiske sygehus, hvilket betyder tæt samarbejde på tværs af somatik og psykiatri. I den fælles akutmodtagelse vil psykiatriske patienter også blive modtaget og det børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorium vil holde til i samme familiehus som pædiatrien.

Byggeriet forventes færdigt ved årsskiftet 2014/15.

Fakta
Psykiatrisygehusets nybyggeri i Aabenraa bliver samlet på ca. 20.000 kvm. Det nye hus får sammenlagt 111 døgnpladser og ambulante funktioner for ældre samt for børn og unge. 

White Arkitekter AS er totalrådgiver på byggeprojektet sammen med White AB.

Byggeriet er i to etaper. Første etape: Et børne- og ungdomspsykiatrisk ambulatorium i forlængelse af det somatiske familiehus. Byggeriet er i fuld gang og står færdigt med udgangen af 2013.

Byggesummen på begge faser er i alt 490 mio. kroner.

Den psykiatriske døgnfunktion etableres nordvest for den nuværende hovedindgang, mens det børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorium placeres mod nordøst.

Psykiatribyggeriet i Aabenraa var oprindeligt planlagt til at stå færdigt i 2018. Men i forbindelse med regionsrådets 2009-vækstpakke lykkedes det at finde penge til at fremrykke projektet.

Byggeriet af fase to starter mandag 27. maj 2013, få dage efter det officielle spadestik. Der er14 fagentrepriser involveret, hvilket har givet mulighed for at flere – også lokale firmaer - kan være med enten i fagentrepriserne eller som underentreprenører.

Læs mere på www.psykiatrienisyddanmark.dk/byggeriYderligere oplysninger fås hos:
  • Kommunikationskonsulent Hanne Kopp, Psykiatrien i Region Syddanmark, mobil 2384 5014, hanne.kopp@rsyd.dk

Siden er sidst opdateret 21-5-2013Psykiatrien i Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 25, bygning P | 7100 Vejle | Kontakt | Tilgængelighedserklæring