Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | PRINT | SITEMAP |

Psykiatrien i Region SyddanmarkTil forsiden


Workshop om Lokalpsykiatri Odense

Lokalpsykiatri Odense skal fremover samles i eet hus, og lige nu er man ved at undersøge, hvilke krav der er til funktioner, indhold og arbejdsgange. I løbet af april og maj måned har der været holdt en række workshops, hvor medarbejderne har deltaget for at bidrage med deres erfaringer, ønsker og krav.

Workshop i Odense

Til den fjerde workshop havde medarbejderne taget et billede med hjemmefra, der kunne sige noget om fremtidige ønsker: En medarbejder havde fx valgt en blomst: ”Jeg vil have noget levende med – noget ikke koldt eller sterilt. Huset skal være menneskeligt og organisk”. Workshoppen blev holdt på Odense Havn i FAB-LAB, der er en del af erhvervsakademiet i Lillebælt. Tekst og foto: Hanne Kopp

Mange teams - eet fællesskab

I det nye hus samles 13 ambulante funktioner, som i dag ligger spredt i Odense by – i Kochsgade, Bjergegade, Skulkenborg og på Sdr. Boulevard. De mange teams skal arbejde sammen på en måde, der kan øge fællesskabet, samarbejdet på tværs og give borgerne en behandling med mere sammenhæng i forløbet.

Vigtigt er det, at der bliver eet stort fællesskab – og ikke 13 forskellige fællesskaber. Der skal samarbejdes på tværs, og synergieffekten skal kunne mærkes – både hos medarbejdere, patienter og pårørende. Og spørgsmålet er, hvordan det gøres bedst.

Workshop om Lokalpsykiatri Odense

Krav til funktioner

På den fjerde og sidste workshop skulle medarbejderne arbejde med funktioner – beskrivelse og indbyrdes sammenhæng. De forskellige teams har patienter med forskellige symptomer og problemstillinger, og derfor kan der være forskellige krav og behov. Hvordan skal husets logik og strukturering være? Skal der fx være enmands- eller fælles kontorer, samtalerum, møderum, aktivitetsrum – hvad er behovene og hvor store skal de forskellige rum være? Skal de placeres centralt eller afsides i bygningen? Hvad med parkering, reception, lys, tilgængelighed osv.?

- Formålet med de fire workshops har blandt andet været at få bidrag til byggeprogrammet fra eksperterne – nemlig medarbejderne. Dem der kender behovene bedst. Derudover har en sidebonus været, at deltagerne har hørt om de forskellige teams og deres behov og de har mødt deres fremtidige kolleger, fortæller AC-medarbejder Anne Sigh fra anlægssekretariet. Hun har fulgt alle fire workshops og synes det har været en lærerig og god proces for alle involverede parter.

Workshop om Lokalpsykiatri Odense

Medarbejderne gik i grupper og talte værdier, funktioner og mål..

Beliggenhed ukendt

Til forskel fra de andre psykiatribyggerier i Region Syddanmark er beliggenheden af Lokalpsykiatri Odense endnu ikke fastlagt.

Et af de centrale krav er, at det skal være et sted centralt i Odense – men om det bliver et nybyggeri eller renovering af et eksisterende byggeri, vides endnu ikke. Den måde, byggeriet bliver projekteret på, betyder, at Region Syddanmark får stor indflydelse på, hvordan huset kommer til at se ud, og så det opfylder de krav, der er til Lokalpsykiatrien.

Det sker der nu

Næste skridt er nu, at byggeprogrammet skal politisk behandles i juni måned. Efterfølgende sættes prækvalificering af interesserede byggefirmaer i gang. Udbudsrunden forventes igangsat efter sommerferien.

Planen er, at Lokalpsykiatri Odense skal stå klar midt i 2015.Strategipil - Lokalpsykiatri Odense

 


Siden er sidst opdateret 21-5-2013Psykiatrien i Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 25, bygning P | 7100 Vejle | Kontakt | Tilgængelighedserklæring