Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | PRINT | SITEMAP |

Psykiatrien i Region SyddanmarkTil forsiden


Psykiatrien i Region SyddanmarkpilOM OSpilPressepilNyheder fra psykiatrisygehusetpilDet gør psykiatrisygehuset ved ulighed i sundhed

Det gør psykiatrisygehuset ved ulighed i sundhed

Her kan du se, hvad psykiatrisygehuset gør i forhold til forebyggelse og behandling af ulighed i sundhed: Registrering og indberetning af KRAM-faktorer, dødsfald, bivirkninger m.m.

Lægemiddelkomiteen

Arbejdet i lægemiddelkomitéen skal fremme kvalitet i ordination og anvendelse af lægemidler og derved bidrage til at fremme kvalitet og sammenhæng i patientforløbet.

Psykiatrisygehuset sikrer i den forbindelse, at afdelingerne bruger de lægepræparater, man skal, at medicindoseringen er korrekt osv.  

Læs mere om psykiatriens lægemiddelkomite  

Registrering af dødsfald

Sygehuset har siden 2005 foretaget systematisk analyse af alle selvmord og siden 2012 af alle dødsfald blandt indlagte patienter.

I 2012 var der 7 dødsfald blandt indlagte patienter, heraf var 4 selvmord og 3 det, der kaldes uventet dødsfald. Uanset om vi analyserer et selvmord eller et uventet dødsfald har vi fokus på, om hændelsen giver anledning til ændret praksis.

Opgørelse af dødsfald indgår i psykiatrisygehusets Årsrapport for Patientsikkerhed. Sammen med anden information udgør rapporten baggrunden for sygehusledelsens prioritering af kommende indsatsområder indenfor patientsikkerheden.

Forebyggelse af livsstilssygdomme

Psykiatrisygehuset screener alle patienter med risiko for livsstilssygdomme ud fra KRAM faktorer (kost, rygning, alkohol og motion).

I forhold til de patienter, der konstateres i risikozonen, iværksættes forskellige forebyggende tiltag som motion og bevægelse, kost- og ernæringsplaner osv.

Læs mere om indsats i forhold til patienter med ernæringsmæssige risiko  

Typisk vil det være en kort periode, patienterne er indlagte, og derfor kan forebyggelse være svært, for det kræver tid, hvis man skal påvirke til bedre livsstil.

Forebyggelsesdelen skal derfor foregå i et samarbejde med andre sektorer, blandt andet praktiserende læge og kommunerne, som har den ambulante og længerevarende kontakt til patienten.

Screening af KRAM faktorer indgår i de nye behandlingspakker – læs mere om pakkerne

Behandling af somatiske sygdomme

Endelig skal der større fokus på somatiske sygdomme – som oftest er de sygdomme, patienterne dør af.

Det er her FAM (de fælles akutmodtagelser) kommer ind. FAM skal sikre bedre samarbejde på tværs af psykiatri og somatiske specialer. Herved vil der komme større fokus på både somatisk og psykiatrisk udredning

I løbet af april udsender psykiatrisygehuset en retningslinje om udredning og behandling af somatiske tilstande hos patienter indlagt i psykiatrien.  Den skal sikre, at alle patienter i psykiatrien får en basal somatisk udredning og behandling.
 

Læs mere i temaet om ulighed i sundhed i marts nummeret af PS!


Siden er sidst opdateret 25-3-2013Psykiatrien i Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 25, bygning P | 7100 Vejle | Kontakt | Tilgængelighedserklæring