Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | PRINT | SITEMAP |

Psykiatrien i Region SyddanmarkTil forsiden


Det handler om relationer

Tirsdag den 5. marts mødtes repræsentanter fra en række patient- og pårørendeforeninger med et udsnit af regionsrådets politikere.

Det var det første af årets fire møder i Psykiatrisk Dialogforum, og som altid var der god diskussionslyst.

Tvang er ikke sort og hvidt
Mødet blev indledt med en temadrøftelse om anvendelsen af tvang i psykiatrien.

Lægefaglig direktør Anders Meinert Pedersen og ledende overlæge Kirsten Støvring fra Psykiatrisk Afdeling Vejle-Kolding indledte, og det blev afsættet for en god og nuanceret debat.

Der var således bred enighed om, at det ikke er muligt fuldstændig at undgå tvang, men at det er vigtigt med et vedvarende fokus på at nedbringe tvangen.

Det handler dels om sætte ind både før, under og efter indlæggelsen, men det handler også om medarbejdernes viden, uddannelse og kultur.

Det vigtigste er dog at opbygge en god relation mellem behandler og patient, for som ledende overlæge Bodil Espensen fra Børne- og Ungdomspsykiatri Esbjerg pointerede, så er psykisk syge mennesker i princippet relationssyge. Derfor er en god relation særdeles vigtig for at forebygge anvendelse af tvang.

Debatten gjorde det klart, at der er mange facetter, når man drøfter tvang.

Således er det dybt problematisk, når en beboer på et bosted i socialpsykiatrien foretrækker bæltefiksering på en psykiatrisk afdeling frem for at vende tilbage til bostedet.

I sådanne situationer er det nødvendigt med mere dialog og samarbejde mellem Psykiatrien i Region Syddanmark og kommunernes socialpsykiatri.

Fokus på kommunernes tilbud til mennesker med spiseforstyrrelse eller selvskade
Steen Andersen fra Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og Selvskade stod for et andet punkt på dagsordenen.

Landsforeningens videnscenter har undersøgt kommunernes tilbud til mennesker med spiseforstyrrelse og selvskade, og Steen Andersen præsenterede hovedkonklusionerne.

Det viser sig, at der er store forskelle mellem de forskellige kommuners tilbud, og langt de fleste af kommunerne har ikke noget specialiseret rehabiliteringstilbud.
Det er uheldigt, da der er færre genindlæggelser af børn og unge med en spiseforstyrrelse i de kommuner, som har et specialiseret tilbud.
 
Ud over tvang og kommunernes tilbud til mennesker med spiseforstyrrelse eller selvskade, drøftede Psykiatrisk Dialogforum følgende emner:

• Ventetider, belægningsprocent og ECT behandling
• Integrated Care i Odense
• Deloittes kapacitetsanalyse af psykiatrierne i de fem regioner
• Revision af psykiatriplanen
• Anvendelse af psykoterapi
• Koncept for døgnpsykiatri
• Kampagnen ”En af Os”
• Årsrapport fra Klinisk Etisk Komite
• Status på psykiatriens anlægsprojekter
• Årshjul 2013

Læs mere

Referat fra mødet

Præsentation af kommunernes tilbud til personer med spiseforstyrrelse og selvskade. Undersøgelsen er udarbejdet af VIOSS – Videnscenter om Spiseforstyrrelser og Selvskade.

 


Siden er sidst opdateret 8-3-2013Psykiatrien i Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 25, bygning P | 7100 Vejle | Kontakt | Tilgængelighedserklæring