Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | PRINT | SITEMAP |

Psykiatrien i Region SyddanmarkTil forsiden


Psykiatrien i Region SyddanmarkpilOM OSpilPressepilNyheder fra psykiatrisygehusetpilByggeriet på Psykiatrisk Afdeling Esbjerg i gang

Byggeriet på Psykiatrisk Afdeling Esbjerg i gang

Frem til starten af 2015 bygger Region Syddanmark nye kvadratmeter til den eksisterende psykiatriske afdeling på Gl. Vardevej – også kaldet Spangsbjerg, og den 31. januar 2013 blev byggeriet officielt skudt i gang.

Et spring i den rigtige retning

Sneen og frosten havde heldigvis sluppet sit tag, og det samme havde nattens storm og regnvejr, da regionsrådsformand Carl Holst (V) og formand for regionens psykiatriudvalg Freddie H. Madsen begge vandrede ud på byggepladsen for at tage de første spadestik.

Og med dem var en hob af medarbejdere, håndværkere, arkitekter, rådgivere, regionsrådspolitikere og repræsentanter for patient- og pårørendeforeninger.   

Carl og Freddie til første spadestik i Esbjerg

Første spadestik til om- og udbygningen af Psykiatrisk Afdeling Esbjerg blev foretaget af formand for regionens psykiatriudvalg Freddie H. Madsen (DF) og regionsrådsformand Carl Holst (V). Tekst og foto: Hanne Kopp
 Billede til download (foran bygning) Billede til download (spadstik tages)

- Det her er et spring i den rigtige retning. Det vidner ikke kun om et nyt fysisk byggeri. Vi er også i gang med at ændre hele sygehusstrukturen, med færre sygehuse, større specialisering og en bedre behandling, og det hele tænkes ind i byggeriet: Større sammenhæng for patienten med blandt andet integrerede afsnit, større fleksibilitet og sammenhæng i arkitekturen, hvor der kan skabes ro og fysisk bevægelse efter behov, siger regionsrådsformand Carl Holst (V).

På vej mod fremtidens psykiatri

Region Syddanmark bygger til fremtidens psykiatri i disse år, og Esbjerg er en af de byer, hvor håndværkere, gravemaskiner og pavilloner fylder og kræver sin plads for tiden. Målet er tidssvarende rammer, der skal give større kvalitet og sammenhæng. Når de sidste maskiner har forladt byggepladsen i Esbjerg vil der blandt andet være lavet nye døgnafsnit, ny servicebygning, renovering af hovedbygning, lokalpsykiatri, nye udearealer med blandt andet sansehave og aktivhave, én indgang for akutte patienter m.m.

Vigtigt for lokalområdet

Formand for regionens psykiatriudvalg og lokalpolitiker Freddie H. Madsen (DF) glæder sig også over dagen:

- Det byggeri, vi sætter i gang i dag, er vigtigt for lokalområdet, De nye moderne fysiske rammer kommer til at gøre en forskel – både for patienter, pårørende og medarbejdere, og byggeriet bliver det første i regionen, der fuldt ud kommer til at leve op til anbefalingerne i regionens plan fra 2007. Det kan vi godt være lidt stolte af, siger Freddie H. Madsen (DF).

Når byggemaskiner og håndværkere har forladt matriklerne ved Hospitalsvej og Gammel Vardevej i 2015, vil psykiatrisygehuset råde over 97 døgnpladser i Esbjerg.

Læs pressemeddelelse

Fremmødte til første spadestik i Esbjerg

Mange var mødt frem til første spadestik i Esbjerg, torsdag 31. januar 2013. Billede til download

Fakta
I alt skal der om- og udbygges for ca. 250 mio. kr. på den eksisterende psykiatriske afdeling på Gl. Vardevej.

Udbygningen i Esbjerg betyder, at psykiatrisygehusets døgnfunktion udvides med 6.100 kvm., og at håndværkerne renoverer og moderniserer yderligere 6.000 kvm.

Dermed bliver der plads til tre nye døgnafsnit med i alt 48 pladser – og én indgang for akutte patienter. Desuden vil et udvidet tunnelsystem forbinde alle døgnafsnit med akutmodtagelse og servicebygning. Psykiatrisygehuset vil fra 2015 råde over 97 døgnpladser i Esbjerg.

Projektet samler de nuværende døgnafsnit i Hviding og Esbjerg. Døgnafsnittene i Hviding lukkes, når projektet er færdigt i 2015. Sengekapaciteten udvides med fire ekstra sengestuer. Herudover vil der være akutmodtagelse og børne- og ungdomspsykiatriske funktioner.

De ambulante funktioner samles i en ny lokalpsykiatri i Esbjerg fra november 2013.

Opgaven løses af entreprenørfirmaet NCC. Arkitektfirmaet Arkitema K/S er udpeget som totalrådgiver på byggeriet. Underrådgiver og ingeniør er Rambøll A/S Esbjerg.

Byggeriet foregår i to faser: Første del: Nybygning af tre sengeafsnit og en ny servicebygning. Start 2. januar 2013 og forventet indflytning marts 2014.

Etape 2: En omfattende ombygning af eksisterende sengeafsnit, hovedbygningen og etableringen af nye udearealer. Start marts 2014. Forventet klar godt et år efter.

Læs mere om byggeriet på psykiatrienisyddanmark.dk/byggeri


Siden er sidst opdateret 1-2-2013Psykiatrien i Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 25, bygning P | 7100 Vejle | Kontakt | Tilgængelighedserklæring