Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | PRINT | SITEMAP |

Psykiatrien i Region SyddanmarkTil forsiden


Psykiatrien i Region SyddanmarkpilOM OSpilPressepilNyheder fra psykiatrisygehusetpilUlighed i sundhedpilSundhedsklinikker som middel mod psykisk sårbares overdødelighed

Sundhedsklinikker som middel mod psykisk sårbares overdødelighed

Somatiske undersøgelser og livsstilssamtaler kan være med til at nedbringe svært psykisk syges ekstra høje risiko for at udvikle livstruende hjertekarsygdomme. Det tyder resultaterne af et fynsk pilotprojekt på.


Det er veldokumenteret, at psykiatriske patienter lever 13-30 år kortere end resten af befolkningen. 

Patienter med skizofreni eller en affektiv lidelse har en overdødelighed, der er to-tre gange højere end gennemsnittet.  Den farligste dræber for svært psykisk syge mellem 18-49 år er ubetinget hjertekarsygdomme, som de har fire gange så stor risiko for at dø af sammenholdt med befolkningen generelt.


Bent Luhr Hansen

- Det er gammelkendt viden, at psykisk sårbare har en markant større risiko for at dø tidligere end gennemsnittet af befolkningen af hjertekarsygdomme, men af forskellige årsager har ingen rigtig taget fat om problemet, og det kan godt undre en, siger speciallæge i almen praksis i Odense, Bjarne Lühr Hansen.
Fotos: Heidi Lundsgaard.

Overvægt, mangel på motion, rygning, overforbrug af alkohol og usund kost er medvirkende faktorer til overdødeligheden, men også bivirkninger af medicin, arvelige faktorer, stress og færre lægebesøg øger denne patientgruppes risiko for at udvikle hjertekarsygdomme.

- Det er gammelkendt viden, at psykisk sårbare har en markant større risiko for at dø tidligere end gennemsnittet af hjertekarsygdomme, men af forskellige årsager har ingen rigtig taget fat om problemet, og det kan godt undre en, siger speciallæge i almen praksis i Odense, Bjarne Lühr Hansen.
 

Sundhedsklinik for psykisk sårbare

Bjarne Lühr Hansen har selv arbejdet med problemstillingen i pilotprojektet "Sundhedsklinik for psykisk sårbare". Projektet blev gennemført i samarbejde med professor i psykiatri Bent Nielsen, Psykiatrisk Afdeling Odense, og sygeplejerske Anni Ellegaard.

I projektet deltog 15 patienter med skizofreni eller en affektiv lidelse og forhøjet risiko for udvikling af en livstruende hjertekarsygdom. I en periode på tre måneder blev de tilbudt fire konsultationer med motivationssamtaler om livsstil og kontrolmålinger foretaget af en sygeplejerske. Derudover blev der gennemført somatiske lægeundersøgelser ved den første og sidste konsultation i forløbet. Her blev patienterne screenet for risikofaktorer, der kan forårsage hjertekarsygdomme, så man kunne sætte tidligt ind med den nødvendige behandling.

For at skabe trygge rammer for deltagerne i projektet blev sundhedsklinikken indrettet i lokalpsykiatriens lokaler. Her har patienterne i forvejen deres gang og ervant til komme. 12 af patienterne (63 pct.) gennemførte alle fire konsultationer, mens tre faldt fra; de to af dem på grund af akut indlæggelse på en psykiatrisk afdeling.
 

Psykisk sårbare kan og vil ændre livsstil

- Jeg er positivt overrasket over, at 80 procent af de patienter, vi spurgte, ville være med i projektet, og at så mange af dem gennemførte hele forløbet, fortæller Bjarne Lühr Hansen.

Projektets resultater viser, at det kan lade gøre for psykisk sårbare at ændre livsstil og få nedbragt risikoen for udvikling af hjertekarsygdomme. Deltagerne begyndte generelt at skære ned på rygningen, motionere mere og spise sundere i projektforløbet. De gav alle udtryk for ved projektets afslutning, at de også gerne ville fortsætte i en sundhedsklinik, hvis de fik muligheden.

Fra nederlag til sejr

Det er der ifølge Bjarne Lühr Hansen flere forklaringer på:
- Det er en sårbar patientgruppe, der typisk har oplevet nederlag på nederlag. Det var derfor afgørende i forløbet at opstille realistiske mål sammen med patienterne, så de undgik nye nederlag.  De fik lov at opleve sejrene ved vægttab og sænket kolesteroltal. De fik også sejre, når det lykkedes dem at skære ned på tobaksforbruget, motionere og spise sundere. De oplevede for første gang, at der var nogen, som interesserede sig for, hvordan deres krop havde det og ikke bare hældte piller med bivirkninger i hovedet på dem for deres psykiske sygdom, siger Bjarne Lühr Hansen.

Ulighed i behandlingen af hjertekarsygdomme

Professor Bent Nielsen, Psykiatrisk Afdeling Odense, oplyser, at det er velbeskrevet i et stort antal publikationer, at patienter med svære psykiske lidelser - trods i princippet lige adgang til behandling i sundhedssystemet for alle - hverken får tilstrækkelig behandling eller den samme behandling som befolkningen generelt, når det gælder hjertekarsygdomme.

Bent Nielsen


- Resultaterne af projektet ”Sundhedsklinik for psykisk sårbare” tyder på, at den type sundhedsklinik, som vi etablerede i forløbet, kan være en brugbar løsning for at få nedbragt psykiske sårbares overdødelighed af hjertekarsygdomme, siger professor Bent Nielsen.
 

- Det er der to hovedårsager til. Dels kan patienterne have svært ved at huske aftaler eller være så sårbare, at de ikke kan overkomme at holde dem, og måske fylder de psykiske og sociale problemer så meget, når de endelig er i konsultation hos den praktiserende læge, at eventuelle somatiske sygdomme bliver overset. Dels er der systemårsager til ulighederne i et stadig mere fragmenteret sundhedsvæsen. Psykiatrien er blevet skilt organisatorisk ud fra de somatiske specialer, og der sker også svigt i samarbejdet om koordineringen af patientforløbet mellem sektorerne i sundhedsvæsenet, forklarer Bent Nielsen.

Han påpeger, at et stærkt argument for at indføre sundhedsklinikker placeret i sammenhæng med lokalpsykiatri er, at her kan det lade sig gøre at integrere og forbedre den somatiske behandling af psykisk syge ved at foretage screeninger, der opfanger risikofaktorerne ved hjertekarsygdomme så tidligt som muligt. Det er nemlig en tidlig diagnosticering af de sårbare patienters risikofaktorer, der for alvor batter noget, hvis dødeligheden for denne gruppe skal bringes ned i nærheden af dødeligheden af hjertekarsygdomme generelt i befolkningen.

Nødvendigt med større et forsøg

Bent Nielsen understreger, at pilotprojektet ”Sundhedsklinik for psykisk sårbare” med kun 15 deltagere ikke kan stå alene som dokumentation for den positive effekt af sundhedsklinikker.

- Resultaterne af forløbet tyder på, at den type klinik, som vi etablerede i forbindelse med projektet, kan være en brugbar løsning for at få nedbragt psykiske sårbares overdødelighed af hjertekarsygdomme. Et længerevarende, større klinisk kontrolleret og randomiseret forsøg vil kunne påvise, om det også er tilfældet, siger Bent Nielsen.

Et forsøg af den art kræver, at de fysiske rammer for at indrette en sundhedsklinik er til stede. Det vil de ifølge Bent Nielsen være i 2015 i Odense, når et planlagt lokalpsykiatrisk hus står færdigt og klar til brug.
 
Fakta

  • Sundhedsklinikken tilbød ambulante patienter med skizofreni eller affektiv lidelse og øget risiko for udvikling af livstruende hjertekarsygdom en somatisk undersøgelse og efterfølgende livsstilssamtaler.19 ud af 22 patienter, der opfyldte inklusionskriterierne, ønskede at deltage. 15 (79 pct.) blev inkluderet i projektet, der omfattede fire konsultationer over en periode på tre måneder. Ved hver konsultation  indgik en livsstilssamtale. I alt 12 (63 pct.) patienter gennemførte alle fire konsultationer.
  • Ved første og sidste konsultation blev der indsamlet data med henblik på at vurdere risikoen for udvikling af en livstruende hjertekarsygdom. 12 (63 pct.) patienter gennemførte de fire konsultationer. Årsager til frafald var akut indlæggelse på sygehus for to og en af ukendte grunde. Samtlige 12 patienter gav udtryk for at de (hvis muligt) ville deltage i en permanent sundhedsklinik.
  • Flere kendte risikofaktorer for udvikling af fatal hjertekarsygdom blev påvirket; herunder reduktion i forbrug af tobak, øget motion og mere sund kost. Halvdelen havde vægttab. Ændring i kolesterol var usikker, men der var en samlet tendens til reduktion af risikoen for udvikling af livstruende hjertekarsygdom.

Siden er sidst opdateret 25-1-2013Psykiatrien i Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 25, bygning P | 7100 Vejle | Kontakt | Tilgængelighedserklæring