Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | PRINT | SITEMAP |

Psykiatrien i Region SyddanmarkTil forsiden


Bedre føling med det hele

Tjeklister. Daglig supervision. Introduktionsmappe til nyansatte. Færre vagter.
Psykiatrisk Afdeling Augustenborg er lige nu i gang med at efterleve det påbud, som Arbejdstilsynet kom med i august måned. Påbuddet kom efter, at de yngre læger havde givet udtryk for, at de følte sig utrygge og uforberedte, og de mente, at de havde for mange vagter.
 

Nu går det bedre, men 2011 var et skidt år. Det konstaterer konstitueret ledende overlæge Bjarne Allan Lorentzen. Det var et år præget af travlhed, overbelægning og underskud af reservelæger.

Arbejdsmiljø i Augustenborg

Psykiatrisk Afdeling Augustenborg er i gang med at efterleve det påbud, som Arbejdstilsynet kom med i august måned. Tekst: Hanne Kopp. Foto: Lene Esthave.

- Der opstod en utilfredshed, som vi desværre ikke fangede med det samme. De yngre læger tilkendegav, at de havde for mange og for stressende vagter. De gav også udtryk for, at de fik for lidt fornemmelse for den daglige rytme i afdelingen - det at følge en patient fra start til slut osv., forklarer Bjarne Allan Lorentzen, som dog først blev orienteret herom, efter at lægerne havde afsluttet deres forløb på sygehuset.

Troede alt var godt
Klagerne kom som en overraskelse, for Bjarne Allan Lorentzen havde det indtryk, at alt var godt:

- Jeg fik egentlig det indtryk, at det gik godt. Jeg havde flere samtaler med lægerne, og de gav ikke udtryk for, at de var utilfredse. Da de så afleverede det skriftlige evalueringsskema, var alt i bund, fortæller Bjarne Allan Lorentzen. Han var noget overrasket over situationen, og egentlig også lidt skuffet. Han ville ønske, at lægerne havde sagt noget under forløbet.

Påbuddet fra Arbejdstilsynet har nu ført til flere nye tiltag i afdelingen:
Først og fremmest er overlæge Conny Andersen blevet uddannelsesansvarlig læge. Hun kom til afdelingen i januar 2012. Tidligere var den uddannelsesansvarlige overlæge fysisk tilstede i Aabenraa, men det at vedkommende nu sidder i huset gør, at der er en ”bedre føling med det hele”.

Tjekliste om tryghed og trusler
Tidligere var der ugentlig supervision. Nu tager overlægerne på skift aktivt initiativ til en daglig opfølgende snak med vagthavende læge, lige efter vagtens afslutning, hvor der spørges ind til, hvordan vagten er forløbet og om lægen har brug for debriefing eller andet.
Som supplement til de tre obligatoriske samtaler - introduktions-, midtvejs- og slutevalueringssamtalen - indeholder disse samtaler nu også punkter om det psykiske arbejdsmiljø, anført i et skema, så alle vinkler belyses og følges op på.

- Vi gennemgår alle typer af patientsamtaler, herunder diagnoserelaterede, og taler om tryghed, trusler og vold, den svære samtale, hvordan det er gået, om de har fået hjælp, hvordan de har det osv. Bagefter skriver både lægen og jeg under på tjeklisten. Vi har ikke været så systematiske før, men det er egentlig fint at få det struktureret. Det er et skema, vi vil blive ved med at bruge, siger Conny Andersen.
Skemaet indeholder de spørgsmål, som indgår i den psykiske APV.

Hjørnet af Danmark
Nyansatte i afdelingen får også en introduktionsmappe, hvor alle papirer er samlet: Brandkursus, skema over utilsigtede hændelser, akutkasse og registreringsskemaer på tvang osv. Og så må lægerne kun have fire vagter hver måned. Det har de besluttet, og hvis det ikke kan hænge sammen, henter afdelingen vagter udefra. De er bevidste om, at det psykiske arbejdsmiljø på sigt har betydning for rekruttering og fastholdelse.

Bjarne Allan Lorentzen tilføjer:
- Vi er godt klar over, at vi bor i et hjørne af Danmark, og at vi har svært ved at rekruttere læger hertil. Nogle kommer pr. automatik, fordi de skal, blandt andet læger under uddannelse til speciallæge i almen medicin. Vi får ikke mange via stillingsopslag, så vi er også afhængige af, at andre anbefaler stedet. Det HAR ikke været så godt, men det går bedre nu.

Taget hånd om problemerne
Efter påbuddet i august har Alectia (autoriserede arbejdsmiljørådgivere som Region Syddanmark har indgået aftale med) fulgt op med interviews med de nuværende yngre læger, ledelsen og arbejdsmiljøgruppen i Augustenborg, og deres redegørelse viser, at der er taget hånd om problemerne, og at forholdene nu er i orden.

Arbejdsmiljødelen vil nu blive implementeret under introduktionsprogrammet for de yngre læger i hele psykiatrisygehuset. Det fortæller sikkerheds- og arbejdsmiljøchef Bo Jonø.

 


Siden er sidst opdateret 14-12-2012Psykiatrien i Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 25, bygning P | 7100 Vejle | Kontakt | Tilgængelighedserklæring