Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | PRINT | SITEMAP |

Psykiatrien i Region SyddanmarkTil forsiden


Behandlingspakker på vej

Fra 1. januar 2013 vil en del af de psykiatriske patienter på landets sygehuse få tilbud om at starte op i et såkaldt pakkeforløb.

En behandlingspakke udgøres af det standardforløb, der indenfor en afgrænset periode, sættes i gang med henblik på undersøgelse og behandling, ved mistanke om en specifik psykisk sygdom.

Pakkeforløbet omfatter som udgangspunkt:
 

 • En diagnostisk undersøgelse for at af- eller bekræfte den psykiatriske diagnose. Det kan fx ske ved psykometrisk undersøgelse (spørgeskema).
 • Undersøgelse af patientens almene helbredssituation og evt. livsstilsrelaterede problematikker (overvægt, hjerteproblemer m.m.).
 • Afklaring af patientens behov for støtte til livsstilsændringer (kostomlægning, rygestop, misbrugsbehandling, motion).
 • Afklaring af patientens behov for social støtte (bostøtte m.m.)
 • Afklaring af patientens behov for rehabilitering (støtte i tilbagevenden til arbejdsmarkedet).
 • Vurdering af patientens behov for medicin.
 • Behandling – enten individuelt eller i gruppe, fx samtaleterapi, adfærdstræning og/eller undervisning i egen sygdom (psykoedukation).
 • Medinddragelse af de pårørende, evt. undervisning i den psykiske sygdom (psykoedukation).
 • Dialog med sygehusets samarbejdspartnere (praktiserende læge, kommune m.m.) med henblik på opfølgning, fx støtte og efterbehandling.
   

Pakkeforløbet kan tilpasses den enkelte patients behov, idet den behandlingsansvarlige læge ved afslutning vurderer, om der er brug for yderligere behandling i Psykiatrien i Region Syddanmark.

Som hovedregel afsluttes pakkeforløbet med opfølgning hos patientens egen læge.
 

Hvem får tilbud om opstart i et pakkeforløb?
Pakkeforløbene er målrettet patienter med behov for psykiatrisk sygehusbehandling. Det er patienter med middel til svær psykisk sygdom med behov for tværfaglig undersøgelse og behandling.

De første pakkeforløb er målrettet patienter, der kan behandles ambulant, dvs. uden indlæggelse. Det er patienter med angst, social fobi, maniodepressiv lidelse, depression, spiseforstyrrelse, personlighedsforstyrrelse, belastningssymptomer eller OCD (tvangshandlinger).

Pakkeforløbene er ikke målrettet patienter med lettere psykisk sygdom, såsom angst, stress og depression, der typisk behandles ved egen læge eller henvises til privatpraktiserende psykolog med offentligt tilskud.

I nogle tilfælde vil der være tvivl om patientens diagnose. Her vil patientforløbet blive tilrettelagt med afsæt i en særlig udredningspakke.
 

Hvorfor indfører vi behandlingspakker?
Indførelsen af behandlingspakker understøtter en mere struktureret planlægning og udnyttelse af ressourcerne – samt en ensartet kvalitet på tværs af organisation og geografi.

For patienter, pårørende og samarbejdspartnere bidrager pakkeforløbene til en større gennemsigtighed i patientforløbet.
 

Mere Viden
Du finder en faglig beskrivelse af behandlingspakkerne og plan for flere pakker på Danske Regioners hjemmeside.
 


Siden er sidst opdateret 10-12-2012Psykiatrien i Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 25, bygning P | 7100 Vejle | Kontakt | Tilgængelighedserklæring