Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | PRINT | SITEMAP |

Psykiatrien i Region SyddanmarkTil forsiden


MTU 2012 sætter fokus på ledelse

76 pct. har svaret på årets undersøgelse af medarbejdertilfredsheden. Det er en markant stigning i forhold til MTU 2011, hvor 63 pct. svarede. Årets MTU viser også, at det går stærkt fremad med at få holdt de årlige medarbejderudviklingssamtaler. Tre ud af fire angiver, at de har haft en MUS med deres nærmeste leder. De angiver også, at de er tilfredse med opfølgningen på samtalen.

- Vi glæder os over den betragtelige stigning – både i selve deltagelsen i MTU og i antallet af udviklingssamtaler. Det er et godt udgangspunkt at arbejde videre fra, siger administrerende sygehusdirektør Peter Henriksen.

Tillid til øverste ledelse skal øges

Han konstaterer samtidig, at der skal gøres en stor indsats i den kommende periode for at øge tilliden til øverste ledelse.
- Vores største udfordring oven på resultaterne af MTU 2012 er, at medarbejderne giver udtryk for, at tilliden til øverste ledelse ikke er i top. På det område er vi gået tilbage siden tilfredshedsundersøgelsen i 2011.

I undersøgelsen har medarbejderne angivet, hvor enige de – på en skala fra 1 til 5 – er i forskellige udsagn. Blandt de 10 udsagn, der scorer lavest, er ”Jeg har tillid til den overordnede ledelses måde at lede arbejdspladsen på” (3,2) og ”Den overordnede ledelse er troværdig” (3,3). Den overordnede ledelse er afdelingsledelserne og sygehusledelsen.

- Det tager vi meget alvorligt, for det betyder, at vi ikke er klare nok i vores kommunikation med resten af sygehuset. Vi kan, som sygehusledelse ikke gå ud og møde hver enkelt medarbejder hver uge, men vi skal have tid til at tage den direkte dialog med jævne mellemrum, og så må vi også bruge flere ressourcer på at have dialogen med de andre ledere i sygehuset. De har en vigtig opgave, når det handler om at sikre den rigtige og rette mængde kommunikation med medarbejderne, siger Peter Henriksen.

Tilfredshed og engagement

MTU 2012 viser, at tilfredsheden med jobbet som helhed er stort set uændret i forhold til 2011. 25 pct. angiver, at de er meget tilfredse, mens 56 pct. oplyser, at de er tilfredse. Det giver samlet en score på 81. For Region Syddanmark som helhed svarer 87 pct., at de er tilfredse eller meget tilfredse.

De højest scorende udsagn handler om gode samarbejdsrelationer og gode kollegiale forhold på afdelingsniveau. Og det fremgår også af besvarelserne, at der generelt er et højt engagement blandt medarbejderne. Blandt de 10 udsagn, der er rykket mest i den positive retning er ”Jeg yder gerne en ekstra indsats, når det er nødvendigt”, ”Jeg har tillid til mine kolleger i afdelingen” og ”Jeg er glad for mine arbejdsopgaver”.

Opfølgning

MTU 2012 blev præsenteret for afdelingsledere og for det fælles medarbejderudvalg (FMU) 14. november. I den kommende periode vil afdelinger og funktioner kigge nærmere på og følge op på resultaterne.


Siden er sidst opdateret 17-11-2012Psykiatrien i Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 25, bygning P | 7100 Vejle | Kontakt | Tilgængelighedserklæring