Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | PRINT | SITEMAP |

Psykiatrien i Region SyddanmarkTil forsiden


Sikkerhed og etik i psykiatrien

Klinisk Etisk Komite havde 7. november valgt at sætte særlig fokus på sikkerhed i psykiatri. Det skete med en temaeftermiddag, hvor de mennesker, der til daglig har behandlingspsykiatrien tæt på, var inviteret.

- Sikkerhed er mange ting. Det er sikkerhed for de mennesker, sygehuset har i behandling nu og i fremtiden. Og det er sikkerhed for medarbejdere - og for pårørende. Sådan blev eftermiddagen indledt af psykiatri- og socialdirektør Jacob Stengaard Madsen.

Balancegang
Det handler altså ikke alene om fysisk sikkerhed og bygningsmæssige rammer. Men tillige om fx medicinering i rette omfang til rette person, koordinering mellem myndigheder og utilsigtede hændelser. Og så er sikkerhed ikke altid noget, der kan ses og måles.

Sikkerhed er også følelsen af at være tryg. Det er en balancegang mellem fx at beskytte eller stigmatisere, at drage omsorg for eller være formynderisk og at skabe tryghed eller utryghed, lød oplægget fra Klinisk Etisk Komites næstformand Anne Marie Enderlein og sekretær Ulla Wernberg-Møller til de knapt 70 fremmødte.

- Så hvordan bør vi prioritere, og hvilke områder indeholder i særlig grad etiske dilemmaer. Hvad er jeres erfaringer og holdninger til, hvilke fakta der har betydning og hvilke interesser, der er i spil, lød spørgsmålene fra komitéen til forsamlingen, der opdelt i grupper kvitterede med en række dilemmaer.

Her er et par af dem:

  • at varetage patientens eller medarbejdernes tarv i voldssituationer
  • at bruge navneskilte selv om de kan være en sikkerhedstrussel for medarbejderne
  • når vi skal følge instruksen for visitation, kan vi ikke samtidigt arbejde efter princippet med at behandle alle ens ved at behandle forskelligt.
  • instruksen for visitation påvirker negativt den alliance medarbejderne kan opbygge med patienten og medarbejdere har måske ikke lyst til at arbejde et "farligt" sted, hvor den procedure er nødvendig
  • ressourcer: når medarbejderne ikke tør gå ind til patienter, fordi "man ikke er nok"
  • at medicinsk behandling kan være med til at forkorte en patients liv på grund af bivirkninger


Hele rækken af etiske dilemmaer, som Klinisk Etisk Komite fik overleveret, da temaeftermiddagen sluttede, bliver behandlet på komitéens næste møde i januar 2013.

Se billeder fra eftermiddagen

Læs mere om Klinisk Etisk Komite


Siden er sidst opdateret 11-11-2012Psykiatrien i Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 25, bygning P | 7100 Vejle | Kontakt | Tilgængelighedserklæring