Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | PRINT | SITEMAP |

Psykiatrien i Region SyddanmarkTil forsiden

Psykiatrien i Region SyddanmarkpilOM OSpilPressepilNyheder fra psykiatrisygehusetpilBørne- og Ungdomspsykiatri Odense på ret kurs

Børne- og Ungdomspsykiatri Odense på ret kurs

6. juli kl. 13 samlede ledende overlæge Kurt Memmert og oversygeplejerske Maja Jørgensen medarbejderne til møde for at orientere om effektueringen af den handleplan, der skal sikre, at Børne- og Ungdomspsykiatri Odense i løbet af de næste to år får balance i sit budget.

Justeringen er aktuel, efter at en prognose tidligere på foråret viste, at afdelingen kommer til at overskride budgettet væsentligt, hvis der ikke bremses op. Her og nu har afdelingen et merforbrug på godt 10 mio. kroner.

Fremmødeplan tilpasses
Omdrejningspunktet i justeringen er en tilpasning af, hvor mange medarbejdere, der møder på døgnafsnittet. Tilpasningen bringer afsnittets fremmødeplan på niveau med de øvrige børne- og ungdomspsykiatriske døgnafsnit og betyder, at der allerede i 2012 kan spares godt en million kroner.
Der planlægges også et samarbejde med Psykiatrisk Afdeling Odense omkring alarmkald på afsnittet i nattevagten.

Andre nøgleord i afdelingsledelsens handleplan er afspadsering frem for udbetaling af overarbejde, lup på brug af vikarer og fastvagt. Kursusbudgettet for hele afdelingen reduceres med 400.000 kroner årligt og der arbejdes systematisk på at nedbringe sygefraværet.

Afdelingsledelsen arbejder sammen med HR i Administrationen på at få kabalen til at gå op uden at afskedige medarbejdere. Her er flere muligheder i spil. Blandt andet vil ledige stillinger ikke blive genbesat og der ses også på muligheder for omplaceringer.

Fællesmøde igen 6. august
Senest 6. august kan medarbejderne aflevere et skema med eventuelle ønsker om at få ændret i deres ansættelsesform - fx gå ned i tid. 6. august inviterer afdelingsledelsen igen alle medarbejdere til møde og dagene derefter vil der være samtaler med nærmeste leder for de, der ønsker dette. 13. august har afdelingsledelsen overblik over, hvilke kompetencer, der fremadrettet skal være i afdelingen. Denne dag vil berørte medarbejdere blive inviteret til en samtale. Inden udgangen af august vil eventuelle omplaceringer og afskedigelser være effektueret.

Psykiatrien i Region Syddanmark forventer, at Børne- og Ungdomspsykiatri Odense kan spare godt 7 mio. kroner i 2013 som følge af de aktuelle tiltag, og at afdelingen har afviklet hele sit merforbrug i 2014.

Fakta – børne- og ungdomspsykiatrien i Region Syddanmark
Regionsrådet besluttede 25. oktober 2010 at justere psykiatriplanen. På det børne- og ungdomspsykiatriske område medførte justeringen, at

  • de børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger i Kolding og Augustenborg skulle slås sammen hurtigt efter - og have samlet døgnfunktion i nybyggeriet i Aabenraa fra ultimo 2013
  • der skal være ambulante funktioner i Odense, Esbjerg, Kolding og Aabenraa
  • ambulant kapacitet udvides med 30 pct. og at indsatsen harmoniseres
  • der skal være 47 døgnpladser fordelt med 22 i Odense, 18 i Aabenraa og 7 i Esbjerg
  • der skal være akutfunktion i Odense og Esbjerg
  • der skal være en aldersgrænse på 19+ i hele regionen

96-97pct. af patienterne behandles ambulant. 3-4 pct. (ca. 400 børn og unge på årsplan) behandles under indlæggelse.
 


 


Siden er sidst opdateret 12-7-2012Psykiatrien i Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 25, bygning P | 7100 Vejle | Kontakt | Tilgængelighedserklæring