Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | PRINT | SITEMAP |

Psykiatrien i Region SyddanmarkTil forsiden


Psykiatrien i Region SyddanmarkpilOM OSpilPressepilNyheder fra psykiatrisygehusetpilStruktureret leg styrker udsatte børn i Varde

Struktureret leg styrker udsatte børn i Varde

Center for Traume- og Torturoverlevere (CETT) og Varde Kommune samarbejder om at udvikle en ny metode til at forebygge sekundær traumatisering hos børn i alderen 6-12 år, som vokser op i familier præget af PTSD – børn af traumatiserede flygtninge og hjemvendte danske soldater.

Sundhedsstyrelsen har bevilget tre millioner kroner til forebyggelsesprojektet, der frem til 2014 rulles ud på fire skoler i Varde.

NUSSA – en ny metode til forebyggelse af sekundær traumatisering
NUSSA står for Neuroaffektiv Udviklingspsykologisk Struktureret Social Aktivitet. Metoden er beskrevet af CETT og bygger på den nyeste udviklingspsykologi og hjerneforskning. Strukturerede lege og aktiviteter styrker børnenes evne til indgå i sociale sammenhænge og dermed deres muligheder for at skabe en god tilværelse på trods af svære opvækstvilkår.

Børn kan lege – ikke tale
- Alle børn har svært ved at tale om følelser hos sig selv og andre, fordi de endnu ikke har udviklet et sprog til at sætte ord på følelserne. Struktureret leg aktiverer evnen til at aflæse egne og andres følelser gennem handlinger. Sproget er ikke centralt i NUSSA-aktiviteterne, og derfor fungerer denne metode meget bedre til børn end almindelig samtaleterapi, forklarer Jens Hardy Sørensen, som er forsknings- og udviklingsleder på CETT.

Den manglende evne til at affektregulere og mentalisere er et udpræget problem hos børn i familier præget af PTSD. Det er karakteristisk for primært og sekundært traumatiserede børn, at de ikke kan lege. Legeøvelserne i NUSSA styrker evnen til at affektregulere og mentalisere, og metoden lærer samtidig børn at lege og indgå i sociale fællesskaber.

- De første NUSSA-sessioner er gået over al forventning. Det er opmuntrende at se, hvor forholdsvis hurtigt man kan lære børn at interagere på en konstruktiv måde, når man bruger legen, der grundlæggende er barnets dominerende aktivitet, siger Jens Hardy Sørensen.

Konkrete erfaringer i skolen
I foråret 2012 er et pilotprojekt gennemført på Sct. Jacobi Skole i Varde Kommune. NUSSA-metoden er blevet anvendt i praksis af lærere på skolen med supervision og vejledning fra en familieterapeut fra CETT. Tre lærere er blevet uddannet til NUSSA-terapeuter og har gennemført 18 NUSSA-sessioner med 13 børn over to måneder.

- Vi kan tydeligt se, at børnene har udviklet sig i løbet af sessionerne. Helt konkret trives eleverne bedre i klassen i takt med, at de har lært at sætte ord på og håndtere deres følelser. De er generelt blevet mere åbne, deltager mere aktivt i undervisningen, samtidig med at de er blevet bedre til at kende deres grænser og sige fra, fortæller Heidi Jacobi Madsen, der er tosprogskonsulent og projektleder i Varde Kommune.

De 13 elever, der har været med i projektets første fase, kommer fra skolens modtageklasser, hvor børn af flygtninge og tilflyttere fra andre lande indsluses i skolesystemet og lærer dansk sprog og kultur. Fælles for børnene er, at de for nylig er flyttet fra et andet land til Danmark og har oplevet store og svære forandringer.

- Det har været en kæmpe gevinst for projektet, at vi har afprøvet metoden med den meget blandede gruppe børn fra modtageklasserne, hvor der både er udsatte, men også ressourcestærke børn. Det har givet en god gruppedynamik. Børnene kan ikke ret meget dansk endnu, så vi har været tvunget til at kommunikere gennem rollespil, tegninger og leg, hvilket er essensen i NUSSA, siger Heidi Jacobi Madsen.

Manual til struktureret leg
NUSSA-metoden bliver løbende beskrevet og tilpasset i NUSSA-manualen. CETT udvikler det psykologfaglige indhold, som justeres og suppleres med lærernes praktiske erfaringer fra NUSSA-sessionerne på skolerne i Varde. Manualen publiceres i 2014 og er et konkret arbejdsredskab til lærere, pædagoger og psykologer, som kan bruges i alle danske kommuner.

 


Siden er sidst opdateret 15-6-2012Psykiatrien i Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 25, bygning P | 7100 Vejle | Kontakt | Tilgængelighedserklæring