Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | PRINT | SITEMAP |

Psykiatrien i Region SyddanmarkTil forsiden


Psykiatrien i Region SyddanmarkpilOM OSpilPressepilNyheder fra psykiatrisygehusetpilFå tabte retssager i Psykiatrien i Region Syddanmark

Få tabte retssager i Psykiatrien i Region Syddanmark

Af den netop publicerede rapport ”Retssager i psykiatrien – Årsrapport 2010-2011” fremgår det, at Psykiatrien i Region Syddanmark har været part i 21 byretssager og 3 landsretssager om administrativ frihedsberøvelse – det der i daglig tale omtales som tvang i psykiatrien.

Der er tale om klager, som først har været prøvet i Det Psykiatriske Patientklagenævn, og som patienterne efterfølgende har anket til byretten, fordi der ikke er givet medhold i første instans.

Af de i alt 24 retssager er 4 frafaldet. Og ud af de 20 sager, hvor der er faldet dom, har retten kendt den anvendte tvang lovlig i 17 af sagerne, mens patienten har fået medhold i klagen i de sidste 3 sager.

Tvang er ubehageligt for alle
Psykiatri- og socialdirektør Agnete Philipsen er glad for, at psykiatrien i så mange af sagerne har fået medhold i, at den anvendte tvang var berettiget. Og hun synes, at det er godt for både patienterne og medarbejderne, at domstolene i ankesagerne går ind og undersøger anvendelsen af tvang.

- Tvang er en meget indgribende foranstaltning, som er ubehagelig både for patienterne og for medarbejderne i psykiatrien, og det bedste ville selvfølgelig være, hvis der aldrig var brug for at anvende tvang. Det er dog vigtigt at understrege, at tvang nogle tilfælde er nødvendig, når alvorligt psykisk syge mennesker er til fare for sig selv eller andre. Og når psykiatrien får medhold, så er det rettens ord for, at tvangsanvendelsen var til patientens bedste, forklarer Agnete Philipsen.

Plads til forbedringer
Selvom kun tre patienter har fået medhold i, at den anvendte tvang ikke var berettiget, så er der alligevel basis for forbedringer i Psykiatrien i Region Syddanmark.

Der er således yderligere fem sager, hvor retten har påtalt, at der var formelle fejl i forbindelse med tvangsanvendelsen. Det drejer sig især om dokumentation og frister for efterprøvelse af tvangen.

Selvom procedurefejlene ikke har været så graverende, at de kunne berettige til at kende tvangen ulovlig, så bør der ikke være formelle fejl i forbindelse med tvangsanvendelse i psykiatrien.

Rapporten kommer derfor med en række anbefalinger, som i de kommende måneder vil blive udbredt til de behandlingsansvarlige overlæger.

 

Fakta
Årsrapporten er den første af sin slags, og den omhandler de ankesager om administrativ frihedsberøvelse, som byretten og landsretten har færdigbehandlet i perioden 1. juli 2010- 30. juni 2011.

Administrativ frihedsberøvelse omhandler primært tvangsindlæggelse, tvangstilbageholdelse, tvangsfiksering og tvungen opfølgning, og domstolene kan både afprøve det materielle og det formelle grundlag for frihedsberøvelsen.

Rapporten er en udløber af, at psykiatriledelsen i Region Syddanmark i maj 2010 besluttede, at den juridiske funktion i Psykiatri- og Socialstaben skal varetage alle retssager. Tidligere har afdelingerne selv indhentet advokatbistand.

Den nye ordning betyder, at det er nemmere at opsamle erfaringerne og dele viden og læring mellem de enkelte psykiatriske afdelinger i regionen.

Læs mere
Retssager i psykiatrien - årsrapport 2010-2011

PS!, november 2011
- med portræt af jurist Ulla Wernberg-Møller, som fører retssagerne for Psykiatrien i Region Syddanmark.


Siden er sidst opdateret 24-11-2011Psykiatrien i Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 25, bygning P | 7100 Vejle | Kontakt | Tilgængelighedserklæring